Instrumentele site-ului

Selector de limbi

Drapelul UE

Cale de navigare

Meniu

Ultima verificare : 25/04/2017

Întrebări şi răspunsuri - Şcolarizarea într-o altă ţară din UE

 • Recent, ne-am stabilit în altă țară din UE, însă copiii noștri nu vorbesc încă foarte bine limba acestei țări. Suntem nevoiți să-i înscriem la o școală internațională și, în consecință, să suportăm costuri ridicate?

  În calitate de cetățeni ai UE, copiii dumneavoastră au dreptul să urmeze cursurile unei școli publice din orice stat membru al Uniunii, în aceleași condiții ca și cetățeniiacestei țări. Au dreptul să fie plasați într-o clasă corespunzătoare grupei lor de vârstă, la un nivel echivalent celui din țara de origine, indiferent de nivelul de cunoaștere a limbii.

  Cetățenii europeni care se stabilesc în alt stat membru al UE din motive profesionale au dreptul să ceară pentru copiii lor cursuri de limbă gratuiteîn țara în care se stabilesc, pentru a-i ajuta să se adapteze la sistemul școlar.

 • Trebuie să prezint dovezi privind nivelul de educație al copilului meu atunci când mă stabilesc în altă țară?

  Depinde de la țară la țară. Dar, în general, este recomandat să păstrați actele de studii și documentele școlare ale copilului dumneavoastră. Aceste documente îl vor ajuta atunci când va dori să se înscrie la liceu și la universitate, de exemplu:
   
  • copii ale tuturor foilor matricole (asigurați-vă că aveți și originalele, care poartă ștampila școlii, întrucât este posibil ca noua instituție de învățământ să dorească să le consulte).
  • scrisori de recomandare din partea profesorilor și/sau a directorilor
  • o listă cu manualele și o prezentare a cursurilor actuale, pentru a-l ajuta pe noul profesor să determine nivelul de școlarizare al copilului
  • rezultatele testelor la diverse materii, în special la limba maternă, matematică și științele naturii
  • carnetul de vaccinări și o fișă medicală recentă.

 

Principalele informații pe această temă
Şcolarizarea într-o altă ţară din UE
Legislaţia UE
 • Directiva privind educația copiilor lucrătorilor migrant English
Consultaţii publice
  Aveți nevoie de ajutorul serviciilor de asistență?
  Solicitați sprijin și consiliere