Nástroje

Výběr jazyka

Vlajka EU

Cesta

Nabídka

Aktualizováno : 25/04/2017

Časté otázky - Přechod na školu v jiné zemi EU

 • Moje děti ještě nemluví příliš dobře jazykem země, do které jsme se nedávno přistěhovali. Znamená to, že je musíme dát do drahé mezinárodní školy?

  – Jelikož jsou vaše děti občany EU, mohou chodit do školy v kterékoli zemi Unie za stejných podmínek, jako státní příslušníci daného státu. Bez ohledu na úroveň jejich jazykových znalostí mají právo být umístěni do třídy se svou věkovou skupinou, která odpovídá stupni vzdělání ve vaší zemi.

  Jestliže jste se jako občané EU přestěhovali do jiné země Unie za prací, mají vaše děti podle práva EU v této zemi nárok na bezplatnou jazykovou výuku, která jim pomůže se adaptovat.

 • Musím při odstěhování se do jiné země prokazovat, jakého stupně vzdělání mi děti dosáhly?

  To bude záležet na zemi, do které jste se přestěhovali. Každopádně doporučujeme si si o vzdělání vašeho dítěte vést záznam a mít ho v případě potřeby k dispozici. To jim usnadní situaci, až se budou v zahraničí ucházet o studium na střední škole. Součástí těchto záznamů by měly být tyto dokumenty:
   
  • kopie všech vysvědčení (některé školy mohou vyžadovat i originály)
  • reference od učitelů / ředitelů škol
  • seznam probraných učebnic a popis absolvovaných předmětů/osnov, podle něhož by mohl nový pedagog určit úroveň vašeho dítěte
  • výsledky zkoušek, zejména z rodného jazyka (např. v češtině), matematiky a přírodních věd
  • očkovací průkaz dítěte a záznamy o aktuálním zdravotním stavu dítěte.

 

Zobrazit obecné informace k tomuto tématu
Přechod na školu v jiné zemi EU
Právní předpisy EU
 • Směrnice o vzdělávání dětí migrujících pracovníků English
Veřejné konzultace
  Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?
  Požádat o poradenství