Saidi tööriistad

Keelevalik

ELi lipp

Navigatsioonitee

Menüü

Viimati ajakohastatud : 25/04/2017

KKK - Kooliminek teises ELi liikmesriigis

 • Minu lapsed ei räägi veel hästi selle riigi keelt, kuhu me just elama asusime. Kas see tähendab seda, et peame nad panema kallisse rahvusvahelisse kooli?

  – ELi kodanikuna on teie lastel õigus käia koolis mis tahes ELi liikmesriigis samadel tingimustel asjaomase riigi kodanikega. Teie lastel on õigus käia samavanuste õpilastega ühes klassis, mis vastab tasemelt klassile teie päritoluriigis, olenemata laste keeleoskuse tasemest.

  Kui olete ELi kodanik, kes asub seoses tööga elama teise ELi liikmesriiki, on teie lastel ELi õigusaktide alusel õigus saada uues elukohariigis tasuta keeleõpet, et aidata neil sealse koolisüsteemiga kohaneda.

 • Kas mul tuleb välismaale elama asudes esitada tõendid oma lapse haridustaseme kohta?

  See oleneb riigist, kuid üldiselt oleks hea, kui teil oleksid olemas dokumendid oma laste hariduskäigu kohta. See on abiks keskhariduse taotlemisel ja kooli registreerimisel. Need dokumendid võivad muu hulgas olla järgmised:
   
  • tunnistuste koopiad (veenduge, et teil oleksid ka kooli pitseriga originaalid, kuna uues koolis võidakse neid näha soovida);
  • soovituskirjad õpetajatelt ja/või direktoritelt;
  • õpikute loetelu ning õppekavade kirjeldus, et aidata teil ja õpetajal kindlaks teha, milline on teie lapse tase;
  • testide/kontrolltööde tulemused, eelkõige lapse emakeeles, matemaatikas ja loodusteadustes;
  • lapse vaktsineerimis- ja terviseandmed.

 

Lisateave selle teema kohta
Kooliminek teises ELi liikmesriigis
ELi õigusaktid
 • Direktiiv võõrtöötajate lastele hariduse andmise kohta English
Avalikud arutelud
  Vajate nõuandeteenistuse abi?
  Saage abi ja nõuandeid