Għodod tas-servizz

Selettur tal-lingwa

Il-bandiera tal-UE

Mogħdija tan-navigazzjoni

Menu

L-aħħar verifika : 25/04/2017

Mistoqsijiet frekwenti - Kif iddaħħal lil uliedek fi skola f'pajjiż ieħor tal-UE

 • Uliedi għadhom ma tantx jafu jitkellmu l-ilsien tal-pajjiż fejn għadna kif ġejna noqgħodu. Dan ifisser li jkollna ndaħħluhom f'xi skola internazzjonali għalja?

  - Bħala ċittadini tal-UE, uliedek għandhom id-dritt jattendu l-iskola ta' kwalunkwe pajjiż tal-UE bl-istess kundizzjonijiet taċ-ċittadini ta' dak il-pajjiż. Għandhom id-dritt li jkunu fi klassi ma' tfal tal-istess età, fil-livell ekwivalenti għall-klassi tagħhom fil-pajjiż ta' oriġini tiegħek, hu x'inhu il-livell tal-lingwa tagħhom.

  Jekk int ċittadin/a tal-UE li se tmur tgħix f'pajjiż ieħor tal-UE minħabba x-xogħol, it-tfal tiegħek għandhom id-dritt, skont il-liġi tal-UE, li jirċievu tagħlim tal-lingwa b'xejn fil-pajjiż ġdid tiegħek biex jgħinhom jadattaw għas-sistema skolastika hemmhekk.

 • Għandi bżonn nuri evidenza tar-rekords edukattivi tat-tfal tiegħi meta mmur ngħix f'pajjiż ieħor?

  Dan ivarja skont il-pajjiż - iżda ġeneralment tkun idea tajba li żżomm fajl dwar l-istorja edukattiva ta' wliedek. Dan se jgħinhom meta japplikaw għall-edukazzjoni sekondarja u biex jinkitbu fi skola. Il-fajl jista' jinkludi dan li ġej:
   
  • kopji tat-traskrizzjonijiet jew ir- rapporti kollha (kun żgur li jkollok l-oriġinali bit-timbru tal-iskola, peress li l-iskola l-ġdida tkun trid tarahom).
  • ittri ta' referenza mill-għalliema u/jew mill-kap tal-iskola
  • lista ta' kotba tal-iskola kurrenti u deskrizzjoni tal-kurrikulu, biex jgħinek u lill-għalliem il-ġdid tiddeterminaw f'liema livell jinsabu wliedek.
  • ir-riżultati tat-testijiet, speċjalment fil-lingwa nattiva ta' wliedek, il-matematika u x-xjenzi.
  • it- tilqim u rekords mediċi reċenti ta' wliedek.

 

Ara l-informazzjoni prinċipali dwar dan is-suġġett
Kif iddaħħal lil uliedek fi skola f'pajjiż ieħor tal-UE
Leġiżlazzjoni tal-UE
 • Id-Direttiva dwar l-edukazzjoni tat-tfal ta' ħaddiema migranti English
Konsultazzjonijiet pubbliċi
  Teħtieġ l-għajnuna mis-servizzi ta’ assistenza?
  Sib għajnuna u pariri