Twettiq ta' negozju
L-aħħar verifika: 16/01/2023

Formoli standard għad-drittijiet tas-sigurtà soċjali

Formoli li jiċċertifikaw is-sitwazzjoni tal-benefiċċji (sigurtà soċjali) tiegħek meta tiċċaqlaq fi ħdan l-UE

Dawn il-formoli huma utli biex teżerċita drittijietek għall-benefiċċji bħala ċittadin tal-UE li tgħix u/jew taħdem f' pajjiż tal-UE li mhux pajjiżek - jew għamilt dan fil-passat.

Il-formoli f'din il-paġna huma validi jekk int tgħix legalment f'pajjiż tal-UE, hi x'inhi n-nazzjonalità tiegħek.

Formola

Għan

Awtorità emittenti u użu

A1(dik li qabel kienet

E 101

E 103)

Dikjarazzjoni ta' leġiżlazzjoni applikabbli. Utli biex turi li ħallast il-kontribuzzjonijiet soċjali f'pajjiż ieħor tal-UE – jekk int issekondat barra minn pajjiżek jew taħdem f'pajjiżi differenti fl-istess ħin.

Il-formola tinħareġ mill- istituzzjoni tas-sigurtà soċjali li int irreġistrat magħha fil-pajjiż ta' oriġini tiegħek.

S1 en Iftaħ bħala link esternDokument PDF(dik li qabel kienet

E 106,

E 109

u

E 121 - għadha tinħareġ minn xi istituzzjonijiet)

Ċertifikat ta' intitolament għall-kura tas-saħħa jekk ma tgħixx fil-pajjiż fejn int assigurat. Utli għall-ħaddiema stazzjonati, dawk li jgħixu f'pajjiż u jaħdmu f'ieħor, il-pensjonanti u l-uffiċjali ċivili u d-dipendenti tagħhom.

Ikkuntattja lill-awtorità tal-assigurazzjoni tas-saħħa tiegħek biex issib l-istituzzjoni rilevanti li toħroġ l-S1

Ibagħtu lil kwalunkwe awtorità tal-assigurazzjoni tas-saħħa fil-pajjiż fejn tgħix.

S2(dik li qabel kienet

E 112)

Awtorizzazzjoni biex tikseb kura medika ppjanata f'pajjiż ieħor tal-UE jew tal-EFTA. Għandek tiġi trattat bl-istess mod bħar-residenti ta' dak il-pajjiż - għandu mnejn ikollok tħallas perċentwal tal-ispejjeż bil-quddiem.

Awtorità tal-assigurazzjoni tas-saħħa

Ibgħatha lil awtorità tal-assigurazzjoni tas-saħħa fil-pajjiż fejn sejjer għall-kura.

S3

Ċertifikat ta' intitolament għall-kura tas-saħħa fil-pajjiż fejn kont taħdem qabel. Utli għall-ħaddiema transkonfinali rtirati li m'għadhomx assigurati fil-pajjiż fejn kienu jaħdmu qabel.

Awtorità tal-assigurazzjoni tas-saħħa

Ibagħtu lill-awtorità tal-assigurazzjoni tas-saħħa tal-pajjiż fejn kont taħdem bħala ħaddiem fruntalier.

U1(dik li qabel kienet

E 301)

Dikjarazzjoni ta' perjodi ta' assigurazzjoni li jridu jitqiesu meta jiġi kkalkulat il-benefiċċju tal-qgħad.

Il-formola tinħareġ mis- servizz pubbliku tal-impjiegi jew l- istituzzjoni tas-sigurtà soċjali kompetenti fl-aħħar pajjiż(i) fejn ħdimt.

Ibgħatha lis-servizz nazzjonali tax-xogħol fil-pajjiż fejn tixtieq tirċievi l-benefiċċji tal-qgħad.

U2(dik li qabel kienet

E 303)

Awtorizzazzjoni biex tkompli tirċievi l-benefiċċji tal-qgħad filwaqt li tfittex xogħol f'pajjiż ieħor.

Il-formola tinħareġ mis- servizz pubbliku tal-impjiegi jew l- istituzzjoni tas-sigurtà soċjali kompetenti fil-pajjiż li fih spiċċajt bla xogħol.

Ibgħatha lis-servizz nazzjonali tax-xogħol fil-pajjiż fejn qed tfittex xogħol.

U3

Ċirkostanzi li x'aktarx jaffettwaw l-intitolament għall-benefiċċji tal-qgħad. Tinforma lis-servizzi tax-xogħol tal-pajjiż li jħallas il-benefiċċji bil-bidliet fis-sitwazzjoni tiegħek li jistgħu jwasslu għal reviżjoni tal-pagamenti tal-benefiċċji tiegħek.

Is- servizz pubbliku tal-impjiegi tal-pajjiż fejn qed tfittex xogħol fuq il-bażi ta' formola U2.

DA1(dik li qabel kienet

E 123)

Tintitolak biex tirċievi kura medika taħt kundizzjonijiet speċjali riżervati għall-aċċidenti fuq il-post tax-xogħol u l-mard relatat max-xogħol f'pajjiż ieħor tal-UE.

Awtorità tal-assigurazzjoni tas-saħħa

Ibgħatha lil awtorità tal-assigurazzjoni tas-saħħa fil-pajjiż fejn qed toqgħod.

P1

Is-sommarju tad-deċiżjonijiet dwar il-pensjoni jipprovdik b'daqqa t'għajn lejn id-deċiżjonijiet meħuda fil-każ tiegħek mill-istituzzjonijiet differenti fil-pajjiżi tal-UE fejn tlabt pensjoni tax-xjuħija, tas-superstiti jew tal-invalidità

L- awtorità tal-pensjoni fejn għamilt talba għall-pensjoni.

Dan tibagħtu ladarba tirċievi d-dettalji tad-deċiżjonijiet li ħadu l-awtoritajiet differenti li trattaw it-talba tiegħek.

Mistoqsijiet frekwenti

Teħtieġ l-għajnuna mis-servizzi ta’ assistenza?

Ikkuntattja s-servizzi ta' assistenza speċjalizzata

Ikkondividi din il-paġna: