Poslovanje v Evropi
Nazadnje pregledano: 16/01/2023

Standardni obrazci za uveljavljanje pravic iz socialne varnosti

Obrazci za uveljavljanje pravic iz sistema socialne varnosti pri gibanju v EU

Uporabni obrazci, s katerimi lahko državljani EU uveljavljajo svoje pravice do nadomestil in storitev, če se preselijo v drugo državo EU ali tam delajo.

Obrazce lahko uporabljajo vsi, ki zakonito prebivajo v eni od držav članic EU, ne glede na državljanstvo.

Obrazec

Namen

Organ izdajatelj in uporaba

A1(prej

E 101,

E 103)

Navedba veljavnih predpisov. Dokazilo o urejenem zdravstvenem in pokojninskem zavarovanju v eni od držav EU (za napotene delavce in za vse, ki delajo v več kot eni državi hkrati).

Obrazec izda zavod za socialno varnost , na katerem ste prijavljeni v domači državi.

S1 en Dokument PDF(prej

E 106,

E 109

ter

E 121 – nekateri zavodi jih še izdajajo)

Dokazilo o upravičenosti do zdravstvenih storitev v državi, v kateri niste zavarovani. Uporablja se za obmejne delavce, upokojence in javne uslužbence (skupaj z družinskimi člani).

Pri svojem zavodu za zdravstveno zavarovanje se pozanimajte, kateri organ izdaja obrazec S1.

Obrazec predložite zavodu za zdravstveno zavarovanje v državi, v kateri prebivate.

S2(prej

E 112)

Dovoljenje za načrtovano zdravljenje v drugi državi EU ali državi EFTA. Obravnavali vas bodo kot prebivalca države zdravljenja, morda boste morali delež stroškov plačati vnaprej.

Zavod za zdravstveno zavarovanje

Obrazec predložite zavodu za zdravstveno zavarovanje v državi, v kateri načrtujete zdravljenje.

S3

Dokazilo o upravičenosti do zdravstvenega varstva v državi, kjer ste delali. Uporablja se za upokojene obmejne delavce, ki niso več zavarovani v državi nekdanje zaposlitve.

Zavod za zdravstveno zavarovanje

Obrazec predložite zavodu za zdravstveno zavarovanje v državi, v kateri ste delali kot obmejni delavec.

U1(prej

E 301)

Dokazilo o zavarovalni dobi, ki se upošteva pri izračunu nadomestila za brezposelnost.

Obrazec izda javni zavod za zaposlovanje ali pristojni zavod za socialno varnost v državi zadnje zaposlitve.

Obrazec predložite nacionalnemu zavodu za zaposlovanje v državi, v kateri želite prejemati nadomestilo za brezposelnost.

U2(prej

E 303)

Dovoljenje za neprekinjeno prejemanje nadomestila za brezposelnost pri iskanju dela v drugi državi.

Obrazec izda javni zavod za zaposlovanje ali pristojni zavod za socialno varnost v državi, v kateri ste izgubili delo.

Obrazec predložite nacionalnemu zavodu za zaposlovanje v državi, v kateri iščete zaposlitev.

U3

Okoliščine, ki bi lahko vplivale na upravičenost do nadomestila za brezposelnost. Informacije za zavod za zaposlovanje v državi, ki vam izplačuje nadomestilo, o vseh spremembah vaših okoliščin, ki bi morda lahko vplivale na plačevanje vašega nadomestila.

Javni zavod za zaposlovanje države, v kateri iščete zaposlitev na podlagi obrazca U2.

DA1(prej

E 123)

Dokazilo o upravičenosti do zdravstvenih storitev pod posebnimi pogoji zaradi nesreče pri delu ali poklicne bolezni v drugi državi EU.

Zavod za zdravstveno zavarovanje

Obrazec predložite zavodu za zdravstveno zavarovanje v državi, v kateri prebivate.

P1

Povzetek odločb o pokojnini vsebuje pregled vseh odločb, ki so jih sprejeli različni organi držav EU, pri katerih uveljavljate pravico do starostne, vdovske/družinske ali invalidske pokojnine.

Zavod za pokojninsko zavarovanje, pri katerem ste oddali vlogo za pokojnino.

Obrazec bo pristojni zavod izdal, ko bo prejel podatke o odločbah vseh organov, ki obravnavajo vašo vlogo.

Pogosta vprašanja

Potrebujete pomoč podporne službe?

Obrnite se na specializirane službe za pomoč

Daj to stran v skupno rabo: