Nazadnje pregledano: 02/04/2022

Družinski člani iskalcev zaposlitve

Če ste državljan EU in se zaradi iskanja dela preselite v drugo državo EU, se vam s pravili EU družinski člani lažje pridružijo. Informacije o možnosti pridružitve družinskih članov.

Opozorilo

Za državljane EU, ki se niso preselili v drugo državo EU in prebivajo v svoji državi, pravila EU ne veljajo. V tem primeru se uporabljajo nacionalni predpisi.

Prebivanje v tujini do 6 mesecev

Če ste državljan EU in iščete zaposlitev v drugi državi EU, lahko vaš zakonski partner, vnuki, otroci, stari starši in starši prebivajo z vami, če so državljani EU, in sicer pod enakimi upravnimi pogoji, kot veljajo za državljane EU.

Pogoji in formalnosti:

Če vaš zakonski partner, vnuki, otroci, (stari) starši niso državljani EU ali ne izpolnjujejo pogojev za prebivanje, ki veljajo za državljane EU, lahko v drugi državi EU, kjer iščete zaposlitev, še vedno prebivajo z vami kot družinski člani.

V nekaterih državah EU je treba v razumnem obdobju po njihovem prihodu prijaviti pri pristojnih organih (pogosto na lokalnem upravnem organu ali lokalni policijski postaji).

Dovoljenje za prebivanje

Družinski člani državljana EU, ki niso državljani EU, bodo morebiti morali zaprositi za dovoljenje za prebivanje.

Enaka obravnava

Med prebivanjem v drugi državi se družinski člani (zakonski partner, otroci, vnuki, starši ali stari starši) obravnavajo kot državljani države prebivanja, zlasti glede zaposlitve, plačila, vpisa v šolo itd.

Zahtevek za odhod/izgon

Družinski člani (zakonski partner, otroci, vnuki, starši ali stari starši) lahko prebivajo z vami v drugi državi, dokler izpolnjujejo pogoje za prebivanje. Če pogojev ne izpolnjujejo več, lahko nacionalni organi zahtevajo, da zapustijo državo.

V izjemnih primerih jim lahko država prebivanja izreče ukrep izgona, vendar mora dokazati, da predstavljajo resno nevarnost za javni red ali varnost države.

Prejeti morajo pisno odločbo o izgonu ali zahtevek, da zapustijo državo, v kateri morajo biti navedeni vzroki izgona ter pravna sredstva in roki za pritožbo.

Prebivanje v tujini, daljše od 6 mesecev

Vaš zakonski partner, otroci, vnuki, starši ali stari starši lahko prebivajo z vami v drugi državi, ne glede na to, ali so državljani EU, pod nekaterimi pogoji:

  • če ste izgubili zaposlitev, morate dokazati, da ste nekaj časa delali v drugi državi, in izpolniti ustrezne pogoje OZIROMA
  • dokazati morate, da v drugi državi aktivno iščete prvo zaposlitev in imate resnično možnost, da jo dobite.

Praktični primer

Celia je Nemka in dela v Avstriji. Poročena je z Özgürjem, ki je turški državljan. Özgür je kot Celiin mož dobil dovoljenje za prebivanje, ki mu omogoča prebivanje in delo v Avstriji. Celia po 13 mesecih izgubi zaposlitev. Pri avstrijskem zavodu za zaposlovanje se prijavi kot iskalka zaposlitve. Özgür in Celia lahko še naprej prebivata v Avstriji.

Pogosta vprašanja

Zakonodaja EU

Potrebujete pomoč podporne službe?

Obrnite se na specializirane službe za pomoč

Daj to stran v skupno rabo: