Nazadnje pregledano: 24/01/2019

Evropska poklicna izkaznica – EPC

Odločitev Združenega kraljestva, da uveljavi člen 50 Pogodbe o Evropski uniji: Več informacij

Združeno kraljestvo je še vedno polnopravna članica EU, pravice in obveznosti se še naprej v celoti uporabljajo za Združeno kraljestvo in v njem:

Če opravljate reguliran poklic in morate zaprositi za priznavanje svojih poklicnih kvalifikacij, lahko to storite z uporabo evropske poklicne izkaznice (EPC). Evropska poklicna izkaznica je elektronski postopek, ki vam omogoča pridobiti priznavanje reguliranega poklica v drugi državi EU.

Evropsko poklicno izkaznico lahko za zdaj uporabljajo samo:

Prednosti evropske poklicne izkaznice

Pristojni organi v matični državi vam bodo pomagali pri pripravi prošnje in poskrbeli, da bo pravilno izpolnjena in popolna. Potrdili bodo tudi verodostojnost in veljavnost vaših dokazil.

Dokumentov vam pri nadaljnjih prošnjah ne bo treba ponovno nalagati.

Če pristojni organi v državi gostiteljici pri obravnavi vaše prošnje ne bodo sprejeli odločitve v določenem roku, velja načelo avtomatičnega priznavanja poklicnih kvalifikacij in v sistemu boste lahko ustvarili potrdilo EPC.

Če organi vašo prošnjo za EPC zavrnejo, morajo zavrnitev obrazložiti in navesti, kako se lahko na odločitev pritožite.

Postopek EPC se zaenkrat uporablja samo za omejeno število poklicev.

Preverite, ali lahko uporabite postopek EPC

 

Vaš primer

 

Ali ste poklicno kvalifikacijo pridobili v državi EU?

 

Vaš primer

 

Ne morete zaprositi za evropsko poklicno izkaznico. Uporabiti morate standardni postopek.

 

Za evropsko poklicno izkaznico lahko zaprosite ne glede na to, ali želite v državi gostiteljici dejavnosti opravljati stalno ali začasno.

V primerjavi s standardnim postopkom priznavanja poklicnih kvalifikacij je postopek EPC enostavnejši, hitrejši in bolj transparenten: obravnavo prošnje je mogoče spremljati na spletu, vse naložene dokumente se da ponovno uporabiti pri pripravi nove prošnje za druge države EU.

Evropska poklicna izkaznica ni kartica v fizični obliki, pač pa elektronsko dokazilo, da ste opravili upravno preverjanje poklicnih kvalifikacij in da izpolnjujete pogoje za začasno ali stalno opravljanje dejavnosti v tej državi.

Ko je vaša prošnja odobrena, lahko v sistemu ustvarite potrdilo EPC v obliki pdf. V potrdilu je tudi referenčna številka, ki bo vašemu bodočemu delodajalcu omogočila, da na spletu preveri veljavnost vaše evropske poklicne izkaznice.

Če ne veste, ali morate zaprositi za izkaznico EPC za začasno mobilnost ali za ustanovitev, se o tem pozanimajte pri nacionalnih organihen.

Če nameravate v drugi državi prebivati stalno (ustanovitev), se boste morda morali pred začetkom opravljanja svoje poklicne dejavnosti registrirati pri tamkajšnjem strokovnem oz. poklicnem organu ali opraviti dodatna preverjanja. Pri nacionalnih organih se pozanimajte, ali to velja tudi za vas.

Evropska poklicna izkaznica ni obvezna, zato se lahko odločite za ta postopek ali uporabite standardni (papirni) postopek za priznavanje svojih poklicnih kvalifikacij.

 

Ne morete zaprositi za evropsko poklicno izkaznico. Preden lahko zaprosite za evropsko poklicno izkaznico, mora biti vaša kvalifikacija že priznana v eni od držav EU, v kateri ste delali najmanj 3 leta.

Za izkaznico lahko zaprosijo samo medicinske sestre, farmacevti, fizioterapevti, gorski vodniki, in nepremičninski posredniki. Za druge poklice uporabite standardni postopek.

 

Prošnja za evropsko poklicno izkaznico

Postopek za pridobitev evropske poklicne izkaznice:

Več informacij v Euroopa kutsekaardi kasutusjuhendist.

Ko oddate prvo prošnjo, osebnih podatkov v profilu (številka osebne izkaznice ali potnega lista, priimek, državljanstvo – ti podatki bodo vidni na potrdilu) ne morete več spreminjati sami, pač pa morate za spremembo podatkov zaprositi pristojni organ, ki obravnava vašo prošnjo.

Pristojni organi v matični državi in državi gostiteljici vam lahko zaračunajo pristojbino za vsako novo prošnjo. Račun vam bo v tem primeru poslal vsak organ posebej.

Če pristojni organi ne morejo drugače preveriti veljavnosti vaših dokumentov, lahko od vas zahtevajo overjene kopije.

Veljavnost evropske poklicne izkaznice:

Če pristojni organi države gostiteljice ne sprejmejo odločitve v zakonitem roku, se to razume kot tiho priznanje poklicnih kvalifikacij in v sistemu lahko ustvarite potrdilo EPC.

Če organi vašo prošnjo zavrnejo, morajo zavrnitev obrazložiti. Na odločitev o zavrnitvi se lahko pritožite.

Postopki in roki

Vaš primer

Za stalno se bom preselil/preselila v državo gostiteljico, kjer želim opravljati svoj poklic

Ko oddate prošnjo, je postopek sledeč:

  • v 1 tednu – pristojni organ vaše matične države potrdi prejem prošnje in vas obvesti o morebitnih manjkajočih dokumentih in morebitni pristojbini
  • pristojni organ v matični državi mora najpozneje v 1 mesecu pregledati vašo prošnjo in jo posredovati državi gostiteljici
  • če ste farmacevt ali medicinska sestra in za vas velja avtomatično priznavanje poklicnih kvalifikacij, mora pristojni organ države gostiteljice sprejeti končno odločitev najpozneje v 2 mesecih (1 mesec + dvakratno podaljšanje za 2 tedna)
  • če avtomatično priznavanje poklicnih kvalifikacij za vas ne velja, mora pristojni organ države gostiteljice sprejeti končno odločitev najpozneje v 3 mesecih (2 meseca + dvakratno podaljšanje za 2 tedna)
  • če pristojni organi v državi gostiteljici ugotovijo, da vaša izobrazba, usposobljenost in poklicne izkušnje ne ustrezajo standardom te države, lahko zahtevajo, da opravite preskus poklicne usposobljenosti ali prilagoditveno obdobje dela

V državi gostiteljici želim začasno opravljati poklicno dejavnost

Ko oddate prošnjo, je postopek sledeč:

  • v 1 tednu – pristojni organ vaše matične države potrdi prejem prošnje in vas obvesti o morebitnih manjkajočih dokumentih in morebitni pristojbini
  • vašo prošnjo bodo pregledali tudi pristojni organi države gostiteljice ter preverili, ali bi vaša poklicna dejavnost lahko imela posledice za javno zdravje in varnost – v tem primeru avtomatično priznavanje vaših kvalifikacij ni možno
  • če preverjanje v državi gostiteljici ni potrebno, pristojni organ v matični državi pregleda vašo prošnjo in sprejme končno odločitev najpozneje v 3 tednih
  • če je preverjanje v državi gostiteljici potrebno, mora pristojni organ v matični državi najpozneje v 1 mesecu pregledati vašo prošnjo in jo posredovati državi gostiteljici
  • pristojni organ v državi gostiteljici sprejme končno odločitev najpozneje v 3 mesecih (2 meseca + dvakratno podaljšanje za 2 tedna)

Če organi vašo prošnjo zavrnejo, morajo zavrnitev obrazložiti. Na odločitev o zavrnitvi se lahko pritožite.

Če pristojni organi v državi gostiteljici ugotovijo, da vaša izobrazba, usposobljenost in poklicne izkušnje ne ustrezajo standardom te države, lahko zahtevajo, da opravite preskus poklicne usposobljenosti ali prilagoditveno obdobje dela.

Če pristojni organi države gostiteljice ne sprejmejo odločitve v zakonitem roku, se to razume kot tiho priznanje poklicnih kvalifikacij in v sistemu lahko ustvarite potrdilo EPC.

Preverjanje formalnosti za evropsko poklicno izkaznico v vaši državi

Simulator

Če vam simulator ne ponudi določenih možnosti, to pomeni, da zadevna država še ni predložila ustreznih informacij. Postopek EPC lahko kljub temu uporabite in oddate prošnjo: pristojni organi vas bodo obvestili o zahtevanih dokumentih in pristojbinah.

Vaš poklic ni reguliran v državi gostiteljici.
Informacije nacionalnih organov so v obdelavi

Postopek EPC

Omogočite delodajalcem, da preverijo veljavnost vaše izkaznice EPC

Z uporabo referenčne številke v vašem potrdilu lahko vaši delodajalci, strokovne in poklicne organizacije ter drugi deležniki preverijo na spletu veljavnost vaše evropske poklicne izkaznice.

Za preverjanje bodo potrebovali tudi osebne podatke (številko osebne izkaznice ali potnega lista), ki ste jih vpisali ob oddaji prošnje.

Preverite veljavnost EPC

Zakonodaja EU

Potrebujete več informacij o predpisih v posamezni državi?

Potrebujete pomoč podporne službe?

Obrnite se na specializirane službe za pomoč

Daj to stran v skupno rabo: