Storitvena orodja

Izbira jezika

Zastava EU

Navigacijska pot

Meni

Posodobitev : 18/04/2017

Evropska poklicna izkaznica – EPC

Evropska poklicna izkaznica (European Professional Card, EPC) je pravzaprav elektronski postopek, ki strokovnjakom omogoča pridobiti priznanje poklicnih kvalifikacij v drugi državi EU. V primerjavi s standardnim postopkom priznavanja poklicnih kvalifikacij poteka laže, hitreje ter bolj transparentno: obravnavo prošnje je mogoče spremljati na spletu, vse naložene dokumente se da ponovno uporabiti pri pripravi nove prošnje za druge države EU.

Evropsko poklicno izkaznico (postopek EPC) lahko za zdaj uporabljajo samo:

 • medicinske sestre za splošno zdravstveno nego
 • farmacevti
 • fizioterapevti
 • gorski vodniki
 • nepremičninski posredniki

Strokovnjaki v drugih poklicnih dejavnostih bodo morali za priznanje svojih kvalifikacij še naprej uporabljati standardni postopek. Postopek EPC bomo v prihodnosti verjetno razširili še na druge poklicne dejavnosti.

Evropsko poklicno izkaznico lahko uporabite:

 • če nameravate v drugi državi EU opravljati svoj poklic začasno ali občasno (začasna mobilnost)

Primer:

 • Belgijski nepremičninski posrednik želi odpotovati na Madžarsko, da bi svoji stranki pomagal poiskati stanovanje v Budimpešti
 • Nemški gorski vodnik želi v visoki letni sezoni delati v Chamonixu v Franciji.

ALI

 • če se v drugo državo EU nameravate preseliti za stalno in tam opravljati svoj poklic (ustanovitev)

Primer:

 • Finska medicinska sestra za splošno nego se želi skupaj z družino preseliti na Švedsko in tam opravljati svoj poklic.
 • Poljska farmacevtka, ki je študirala in diplomirala v Nemčiji, se želi zdaj vrniti na Poljsko in tam delati kot farmacevtka.

Evropska poklicna izkaznica ni kartica v fizični obliki, pač pa elektronsko dokazilo, da ste opravili upravno preverjanje in so vam v državi, v kateri želite delati (država gostiteljica), priznali poklicne kvalifikacije oziroma izpolnjevanje pogojev za začasno opravljanje dejavnosti v tej državi.


Ko je vaša prošnja odobrena, lahko v sistemu ustvarite potrdilo EPC v obliki pdf. V potrdilu je tudi referenčna številka, ki bo vašemu bodočemu delodajalcu omogočila, da na spletu preveri veljavnost vaše evropske poklicne izkaznice.

Če ne veste, ali morate zaprositi za izkaznico EPC za začasno mobilnost ali za ustanovitev, se o tem pozanimajte pri nacionalnih organihEnglish.

Če nameravate v drugi državi živeti stalno (ustanovitev), se boste morda morali pred začetkom opravljanja svoje poklicne dejavnosti registrirati pri tamkajšnjem strokovnem oz. poklicnem organu ali opraviti dodatna preverjanja. Pri nacionalnih organihEnglish se pozanimajte, ali to velja tudi za vas.

Kvalifikacije, pridobljene zunaj EU

Če ste kvalifikacijo pridobili zunaj EU, lahko zaprosite za evropsko poklicno izkaznico:

 • če je vaša kvalifikacija že priznana v eni od držav EU
 • in če ste v tej državi svoj poklic opravljali najmanj 3 leta po priznanju kvalifikacije

Prednosti evropske poklicne izkaznice

 • Pristojni organi v državi izvora vam bodo pomagali pri pripravi prošnje in poskrbeli, da bo pravilno izpolnjena in popolna. Potrdili bodo tudi verodostojnost in veljavnost vaših dokazil.
 • Če boste v prihodnosti želeli svoj poklic opravljati v drugi državi, bodisi za stalno bodisi začasno, boste v sistemu že imeli svojo datoteko in vam ne bo treba ponovno nalagati dokumentov in dokazil. Pri pripravi naslednjih prošenj boste tako prihranili čas.
 • Če pristojni organi v državi gostiteljici pri obravnavi vaše prošnje ne bodo sprejeli odločitve v ustreznem roku, se to razume kot tiho priznanje vaših poklicnih kvalifikacij in v sistemu boste lahko ustvarili potrdilo EPC.

Postopki in roki

Vaš primer

Začasna mobilnost: poklicno dejavnost nameravate v tujini opravljati začasno oziroma občasno

Ko oddate prošnjo, je postopek sledeč:

V 1 tednu: pristojni organ vaše države izvora potrdi prejem prošnje in vas obvesti o morebitnih manjkajočih dokumentih in morebitni pristojbini.

Vašo prošnjo bodo pregledali tudi pristojni organi države gostiteljice ter preverili, ali bi vaša poklicna dejavnost lahko imela posledice za javno zdravje in varnost – v tem primeru avtomatično priznavanje vaših kvalifikacij ni možno.

Če preverjanje v državi gostiteljici ni potrebno, pristojni organ v državi izvora pregleda vašo prošnjo in sprejme končno odločitev najpozneje v 3 tednih.

Če je preverjanje v državi gostiteljici potrebno, mora pristojni organ v državi izvora najpozneje v 1 mesecu pregledati vašo prošnjo in jo posredovati državi gostiteljici.

Pristojni organ v državi gostiteljici sprejme končno odločitev najpozneje v 3 mesecih (2 meseca + dvakratno podaljšanje za 2 tedna)

Če pristojni organi v državi gostiteljici ugotovijo, da vaša izobrazba, usposobljenost in poklicne izkušnje ne ustrezajo standardom te države, lahko zahtevajo, da opravite preskus poklicne usposobljenosti ali prilagoditveno obdobje dela.

Ustanovitev: v tujini nameravate stalno živeti in opravljati poklicno dejavnost

Ko oddate prošnjo, je postopek sledeč:

V 1 tednu: pristojni organ vaše države izvora potrdi prejem prošnje in vas obvesti o morebitnih manjkajočih dokumentih in morebitni pristojbini.

Pristojni organ v državi izvora mora najpozneje v 1 mesecu pregledati vašo prošnjo in jo posredovati državi gostiteljici.

Če ste farmacevt ali medicinska sestra in za vas velja avtomatično priznavanje poklicnih kvalifikacij, mora pristojni organ države gostiteljice sprejeti končno odločitev najpozneje v 2 mesecih (1 mesec + dvakratno podaljšanje za 2 tednaEnglish)

Če avtomatično priznavanje poklicnih kvalifikacij za vas ne velja, mora pristojni organ države gostiteljice sprejeti končno odločitev najpozneje v 3 mesecih (2 meseca + dvakratno podaljšanje za 2 tednaEnglish).

Če pristojni organi v državi gostiteljici ugotovijo, da vaša izobrazba, usposobljenost in poklicne izkušnje ne ustrezajo standardom te države, lahko zahtevajo, da opravite preskus poklicne usposobljenosti ali prilagoditveno obdobje dela.

Če pristojni organi države gostiteljice ne sprejmejo odločitve v zakonitem roku, se to razume kot tiho priznanje poklicnih kvalifikacij in v sistemu lahko ustvarite potrdilo EPC.

Če organi vašo prošnjo zavrnejo, morajo zavrnitev obrazložiti. Na odločitev o zavrnitvi se lahko pritožite.

Kako dolgo lahko uporabljate evropsko poklicno izkaznico

Veljavnost evropske poklicne izkaznice je:

 • neomejena, kadar se v tujino selite za dlje (ustanovitev)
 • 18 mesecev v večini primerov začasnega opravljanja poklicne dejavnosti ali 12 mesecev za poklicne dejavnosti, ki imajo lahko posledice za javno zdravje in varnost (v nekaterih državah denimo za fizioterapevte in gorske vodnike).

Kako zaprositi za evropsko poklicno izkaznico

Najprej se morate prijaviti v EU LoginEnglish, to je avtentifikacijska storitev Evropske komisije. Ustvariti boste morali račun, če ga še nimate.

Nato izpolnite svoj profil EPC, tj. vpišite osebne in kontaktne podatke.

Ko izpolnite svoj profil, lahko pripravite prošnjo, naložite elektronsko skenirane kopije ustreznih dokumentov in prošnjo po sistemu oddate pristojnemu organu svoje države.

Vsak dokument in dokazilo je treba skenirati in naložiti ločeno.

V profilu lahko kadarkoli spremenite kontaktne podatke (e-naslov, telefonska številka). Ko pa oddate prvo prošnjo, osebnih podatkov v profilu (številka osebne izkaznice ali potnega lista, priimek, državljanstvo - ti podatki bodo vidni na potrdilu) ne morete več spreminjati sami, pač pa morate za spremembo podatkov zaprositi pristojni organ, ki obravnava vašo prošnjo.

Pristojni organi v državi izvora in državi gostiteljici vam lahko zaračunajo pristojbino za vsako novo prošnjo. Račun vam bo v tem primeru poslal vsak organ posebej.

Če pristojni organi ne morejo drugače preveriti veljavnosti vaših dokumentov, lahko od vas zahtevajo overjene kopije.

Dokumenti, ki jih potrebujete, pristojbine

Simulator

Če vam simulator določenih možnosti ne ponudi, pomeni, da zadevna država še ni predložila ustreznih informacij. Okence EPC lahko kljub temu uporabite in oddate prošnjo: pristojni organi vas bodo obvestili o zahtevanih dokumentih in pristojbinah.

Vaš poklic ni reguliran v državi gostiteljici.
Informacije nacionalnih organov so v obdelavi

OKENCE EPC

Omogočite delodajalcem preveriti veljavnost vaše izkaznice EPC

Z uporabo referenčne številke v vašem potrdilu lahko vaši delodajalci, strokovne in poklicne organizacije ter drugi deležniki preverijo na spletu veljavnost vaše evropske poklicne izkaznice.

Za preverjanje bodo potrebovali tudi osebne podatke (številko osebne izkaznice ali potnega lista), ki ste jih vpisali ob oddaji prošnje.

PREVERITE VELJAVNOST EPC

Javna posvetovanja
  Potrebujete pomoč podporne službe?
  Pomoč in svetovanje