Nazadnje pregledano: 04/01/2023

Razumevanje čezmejnih naložb v EU

Kaj je naložba v drugi državi EU?

Če podjetje s sedežem v EU vloži kapital v drugi državi EU, na primer za nakup nepremičnin ali delnic, so njegovi interesi zaščiteni s pravili EU o zaščiti naložb. Čezmejne naložbe lahko vključujejo:

Zaščita naložb v EU

Pogodbe EU vlagateljem zagotavljajo visoko raven zaščite. To pomeni, da so v določenih primerih en prepovedani en ukrepi držav EU, ki neupravičeno preprečujejo naložbe ali odvračajo od njih. Zaščita naložb pomeni tudi, da vam lahko vaše pravice prizna neodvisno nacionalno sodišče. 

Poleg zaščite, ki jo zagotavljajo navedena splošna pravila EU, ste kot čezmejni vlagatelj, ki deluje v kateri koli panogi (finančne storitve, promet, energetika, telekomunikacije, javna naročila, poklicne kvalifikacije, intelektualna lastnina ali pravo gospodarskih družb), zaščiteni tudi s posebnimi pravili na teh področjih.

Pravila EU državam članicam kljub temu dovoljujejo uravnavanje tistih trgov, ki so v javnem interesu, in sicer na področjih, povezanih z varnostjo, zdravjem, socialnimi pravicami, varstvom potrošnikov ali varstvom okolja, kar lahko vpliva na odločitve vlagateljev. Nacionalni organi lahko v nekaterih primerih uvedejo določene omejitve. Prepovedane so omejitve prostega pretoka kapitala in svobode ustanavljanja, razen če so utemeljene z enim od razlogov, navedenih v različnih en predpisih EU en . Primeri takih prepovedanih omejitev so: 

Opozorilo

Vsaka država, v kateri vlagate, ima svoja nacionalna pravila glede na vrsto naložbe. Nacionalni organi lahko v določenih okoliščinah in pod določenimi pogoji uvedejo omejitve, ki pa morajo vedno biti v skladu s pravili EU. 

Življenjski cikel naložb 

Pravila notranjega trga EU urejajo in ščitijo čezmejne naložbe v celotnem življenjskem ciklu. Če vlagate v drugi državi EU, imate naslednje pravice:

Kako lahko kot vlagatelj uveljavljate svoje pravice? 

Če menite, da vaše pravice niso upoštevane, lahko kot vlagatelj uveljavite različna pravna sredstva. 

Zunajsodne rešitve 

Svoje pravice lahko uveljavite z različnimi postopki za preprečevanje kršitev (kršitve prava EU) in reševanje težav vlagateljev v zvezi z nacionalnimi organi. Pri reševanju pritožbe vam denimo lahko pomaga nevtralni zunajsodni organ

Predložitev zadeve sodišču

V skladu s pravili EU lahko sprožite formalni sodni postopek in zadevo predložite nacionalnemu sodišču države, v kateri se naložba izvaja. Nacionalni sodniki imajo posebno vlogo in odgovornost pri zaščiti naložb, saj so odgovorni za izvrševanje zakonodaje EU v svoji državi.

Uradna pritožba

Pritožbo lahko vložite tudi pri Evropski komisiji, tako da uporabite obrazec za pritožbo v zvezi s kršitvijo prava Unije . Evropska komisija se lahko odloči, da začne postopek za ugotavljanje kršitev en .

Glej tudi

Zakonodaja EU

Potrebujete pomoč podporne službe?

Obrnite se na specializirane službe za pomoč

Ali se vaše vprašanje nanaša na poslovanje čez mejo, na primer izvoz ali širitev v drugo državo EU? V tem primeru vam mreža Enterprise Europe Network svetuje brezplačno.

Za iskanje ustrezne pomoči lahko uporabite tudi iskalnik služb za pomoč.

Daj to stran v skupno rabo: