Nazadnje pregledano: 19/04/2022

Enako obravnavanje zaposlenih

Zaposleni so upravičeni do enakega obravnavanja v zvezi z zaposlovanjem, delovnimi pogoji, napredovanjem, plačilom, dostopom do poklicnega usposabljanja, poklicno pokojnino in odpuščanjem.

Opozorilo

Diskriminacija na podlagi državljanstva je v EU strogo prepovedana. Državljani EU, ki delajo v drugi državi EU, so upravičeni do enakih delovnih pogojev kot državljani tiste države. 

Vrste diskriminacije

Zakon delodajalcem prepoveduje diskriminacijo zaposlenih na podlagi:

Vrste diskriminacije na delovnem mestu

Neposredna diskriminacija pomeni, da delodajalec slabo ravna z zaposlenim na podlagi katerega koli od zgoraj navedenih razlogov. Primer je, kadar delodajalec ne želi zaposliti pripadnika narodnostne manjšine ali tej osebi zavrne napredovanje.

Posredna diskriminacija pomeni, da praksa, politika ali pravilo, ki velja za vse, negativno vpliva na določeno skupino ljudi. Izvajanje pravil, ki so neugodna za delavce s krajšim delovnim časom, lahko na primer posredno diskriminira ženske, saj je večina zaposlenih s krajšim delovnim časom žensk.

Nadlegovanje je nezaželeno ravnanje, ustrahovanje ali drugo vedenje, ki prispeva k sovražnemu delovnemu okolju. Primer je, ko šef ali zaposleni sodelavcu ali sodelavki LGBTQ pripovedujejo šale na temo spolne usmerjenosti. 

Navodilo, naj se neka oseba diskriminira, pomeni spodbujanje nekoga k diskriminaciji neke druge osebe. Primer je, ko delodajalec agencijo za začasno delo prosi, naj poišče samo delavce, mlajše od 40 let.

Viktimizacija pomeni, kadar nadzorniki ali sodelavci sprožijo povračilne ukrepe v odziv na pritožbo zaradi diskriminacije. Primer je odpustitev ali zavrnitev napredovanja osebe, ker je proti nadrejenemu vložila pritožbo zaradi diskriminacije.

Vendar obstajajo tudi primeri, pri katerih je različno obravnavanje na podlagi enega od zgoraj navedenih razlogov mogoče upravičiti. Tako je denimo mogoče upravičiti diskriminacijo na podlagi starosti za spodbujanje zaposlovanja mladih, kadar nacionalni predpisi delavce zavezujejo, da se upokojijo ob določeni starosti.

Nacionalni organi za enakost en

Zakonodaja EU

Potrebujete pomoč podporne službe?

Obrnite se na specializirane službe za pomoč

Ali se vaše vprašanje nanaša na poslovanje čez mejo, na primer izvoz ali širitev v drugo državo EU? V tem primeru vam mreža Enterprise Europe Network svetuje brezplačno.

Za iskanje ustrezne pomoči lahko uporabite tudi iskalnik služb za pomoč.

Daj to stran v skupno rabo: