Nazadnje pregledano: 21/12/2022

Dodatna pokojnina v tujini

Dodatno pokojninsko zavarovanje je sistem prostovoljnega pokojninskega zavarovanja (lahko zajema starostno, družinsko, vdovsko ali invalidsko pokojnino), ki dopolnjuje ali nadomešča pravice iz obveznega pokojninskega zavarovanja.

Opozorilo

Preden sklenete dodatno pokojninsko zavarovanje, preverite, kako bo morebitna selitev v tujino vplivala na vaše pravice iz zavarovanja. Vsakršne negativne posledice za vaše pravice so nezakonite.

Če ste se zaradi dela preselili v drugo državo EU in ste morali zato izstopiti iz sistema dodatnega pokojninskega zavarovanja, imate enake pravice kot tisti, ki sicer ostanejo v državi, vendar zaradi različnih razlogov ne plačujejo več prispevkov (ker so denimo zamenjali službo).

Primer

Fred je osem let delal v državi A za podjetje, ki je zaposlenim zagotavljalo zelo ugodne pogoje dodatnega pokojninskega zavarovanja.

Nato je dobil službo v drugi državi pri podjetju, ki je zaposlenim prav tako zagotavljalo dodatno pokojninsko zavarovanje.

Fred je izstopil iz sistema dodatnega pokojninskega zavarovanja v državi A, vendar mu je zavarovalnica sporočila, da bo izgubil pridobljene pravice, če se bo preselil v tujino.

Fred se je obrnil na evropski potrošniški center in dobil pravno pomoč. Zavarovalnica v državi A se je na koncu strinjala, da bo ohranila njegove prispevke v tej državi.

Opozorilo

Izvajalci dodatnega pokojninskega zavarovanja včasih kaznujejo stranke, ki se preselijo v tujino, denimo tako, da jim nočejo izplačati pokojnine, jim zaračunajo dodatne stroške ali od njih zahtevajo povračilo obresti na vplačane prispevke.

Takšno ravnanje je nezakonito. Pri takšnih težavah z izvajalcem vam lahko pomaga evropski potrošniški center v svoji državi.

Primer

Anna je štiri leta delala za istega delodajalca v državi A. Nato se je za stalno preselila v državo B.

Po upokojitvi je vložila zahtevek za uveljavljanje pravic iz dodatnega pokojninskega zavarovanja v državi A, vendar je zavarovalnica zahtevo zavrnila z utemeljitvijo, da so do izplačila upravičeni samo zavarovanci, ki so bili v sistem vključeni vsaj pet let.

Anna je menila, da gre za diskriminacijo, ker se je zaradi dela preselila v tujino, zato se je odločila tožiti zavarovalnico. Vendar je tožbo izgubila, ker je določba o najmanj petletni zavarovalni dobi veljala za vse zavarovance v sistemu, ne glede na to, ali so zamenjali državo dela ali ne.

Opozorilo

Če se preselite v tujino, lahko prejšnja država prebivanja zahteva, da vrnete vse morebitne davčne olajšave, ki ste jih bili deležni, ker ste bili vključeni v sistem dodatnega pokojninskega zavarovanja.

Takšno ravnanje je nezakonito. Kot zavarovanec v sistemu dodatnega zavarovanja imate pravico do enake davčne obravnave kot zavarovanci v sistemu dodatnega zavarovanja, ki ostanejo v državi.

Če menite, da ste žrtev diskriminacije, se obrnite na službo za pomoč SOLVIT.

Pogosta vprašanja

Zakonodaja EU

Potrebujete pomoč podporne službe?

Obrnite se na specializirane službe za pomoč

Daj to stran v skupno rabo: