Nazadnje pregledano: 11/04/2019

Konkurenca med podjetji

Odločitev Združenega kraljestva, da uveljavi člen 50 Pogodbe o Evropski uniji: Več informacij

S 30. marcem 2019 se bo pravo EU v celoti prenehalo uporabljati za Združeno kraljestvo, razen če v ratificiranem sporazumu o izstopu določijo drug datum ali če Evropski svet in Združeno kraljestvo soglasno odločita, da se dveletno obdobje pogajanj podaljša. Več informacij o pravnih posledicah za podjetja:

Konkurenčna pravila EU prepovedujejo nepoštene prakse, kot so nezakoniti stiki in dogovori, določanje cen, razdelitev trga. Več o tem, kaj je dovoljeno v poštenem poslovanju in kaj ni, tudi o pravilih glede združitev in državne pomoči.

Poslovne prakse, ki po vašem mnenju omejujejo konkurenco, lahko prijavite in zahtevate odškodnino, če dokažete, da je zaradi kartelnega dogovora ali zlorabe prevladujočega položaja na trgu vaše podjetje plačalo več ali utrpelo izgubo dohodka.

Daj to stran v skupno rabo: