Живот и пътуване
Последна проверка: 23/06/2022

Конкуренция между предприятията

Нелоялни практики, като незаконните контакти и споразумения, споразуменията за определяне на цени и подялбата на пазари, са забранени съгласно правилата на ЕС в областта на конкуренцията. Прочетете какво можете и не можете да правите, за да сте сигурни, че извършвате коректна стопанска дейност, включително правилата относно сливанията и държавните помощи.

Можете да сигнализирате за бизнес практики, които според вас могат да ограничат конкуренцията, и да предявите иск за обезщетение, ако можете да докажете, че вашето предприятие е платило твърде много или е загубило приходи вследствие на действията на картел или на злоупотреба с господстващо положение на пазара.

Споделяне на страницата: