Развиване на бизнес
Последна проверка: 02/01/2023

Данъчно облагане на леки автомобили в друга страна от ЕС

Веднага щом започнете да използвате колата си по националните пътища, трябва да платите свързани с това данъци: или само пътни данъци или такси за регистрация на автомобил и пътни данъци. Всяка страна от ЕС определя какви данъци трябва да платите, ако използвате редовно колата си на нейна територия.

В някои случаи размерът на таксата за регистрация на автомобил може да съответства на периода, през който използвате вашия автомобил в новата страна. Не може обаче да плащате по-високи данъци от постоянните жители на тази страна. В някои случаи, когато сменяте страната на пребиваване, може да имате право на освобождаване от данък за регистрация на автомобил или възстановяване на данък за регистрация на автомобил. Свържете се с националните органи, преди да се преместите в новата страна, за да избегнете двойното данъчно облагане.

Освобождаване от такси за регистрация на автомобил

В повечето страни от ЕС учащите, трансграничните работници и хората, които имат второ жилище там, не трябва да плащат такси за регистрация на автомобил. Възможно е обаче да трябва да плащат пътни данъци.

Учащи

Ако се преместите в друга държава от ЕС, за да учите или да извършвате трудова дейност за ограничен и определен период, например като доброволец, можете да използвате колата си, регистрирана в страната, в която живеете, без да я регистрирате или да плащате такси във вашата нова страна на пребиваване. Като учащ вие трябва да сте записан в образователна институция в страната и да можете да представите валидно удостоверение за записване. Ако обаче започнете да работите по време на ученето си, ще трябва да регистрирате колата си в тази страна.

Преди да напуснете вашата страна, проверете какви са приложимите правила в страната, в която отивате да учите. Може да ви се наложи да изпълните някои административни формалности или определени условия, за да избегнете проблеми по време на полицейски проверки.

Предупреждение

Дания, Естония, Германия и Швеция не освобождават учащите от регистрация на техните автомобили и плащане на съответните данъци.

Лична история

Матийо е французин, който се мести в Белгия, където прави 2-годишна следдипломна квалификация. Тъй като на колата му са нанесени щети, той отива в полицията, за да получи доклад за застрахователя си. Когато в полицията узнават, че Матийо живее в Белгия повече от година и не е регистрирал колата си там, му казват, че това е нарушение и трябва да бъде глобен.

Матийо обаче успява да докаже, че е записан в университета в Антверпен и следователно като студент от друга страна от ЕС не трябва да плаща данъци за автомобила си или пътни данъци в Белгия.

Трансгранични работници

Като трансграничен работник може да ви се наложи да управлявате служебен автомобил, регистриран само в една от двете страни.

Ако използвате служебна кола, регистрирана в страната, в която работите, можете да я използвате и в страната, в която живеете, без да се налага да я регистрирате там. Проверете различните условия, които важат за използването на служебни коли в ЕС, тъй като правилата може да се различават значително.

Ако използвате собствената си кола, за да пътувате редовно от страната, в която живеете, до тази, в която работите, трябва да я регистрирате и да плащате съответните данъци в страната, в която живеете, а не в страната, в която работите.

За повече информация относно регистрацията на автомобили и съответните данъци, както и за връзки към уебсайтовете на националните органи вижте:

Изберете държава

Лица с второ място на пребиваване

По правило не е необходимо да регистрирате колата си и да плащате такси за регистрация в страната, в която имате второ жилище или ваканционен дом. Ако обаче оставите за постоянно вашия автомобил там, където се намира вашето ваканционно жилище, може да трябва да платите данък за регистрация дори ако вече сте платили данък за регистрация в родната си страна.

Като лице с второ жилище не плащате данъци за регистрация на автомобил, ако:

Предупреждение

Информацията на тази страница не се прилага за граждани на Обединеното кралство, пребиваващи в ЕС, и граждани на ЕС, пребиваващи в Обединеното кралство. В тези случаи се прилагат националните правила.

Законодателство на ЕС

Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?

Свържете се със специализираните служби за помощ

Споделяне на страницата: