Последна проверка: 10/11/2022

За този сайт

Your Europe е сайт на ЕС, чиято цел е да ви помага да вършите различни неща в други европейски страни без излишни неудобства и бюрокрация.

Може да става дума за преместване, живот, учене, работа, пазаруване или просто пътуване в чужбина. Или — ако сте предприятие — за развиване на стопанска дейност в чужбина.

Като гражданин на ЕС — или на Исландия, Лихтенщайн или Норвегия — имате известни права в тези области. Възможно е те не винаги да се съблюдават, когато съответната държава не е приложила изцяло съответното законодателство на ЕС.

Каква информация има на този сайт?

Your Europe предлага:

Обхванати страни / националности

Информацията на този сайт е предназначена главно за граждани на ЕС и техните семейства (включително членове на семействата от страни извън ЕС).

В повечето случаи правата в рамките на ЕС, описани на сайта Your Europe, важат за всички държави от СъюзаОтваряне като външна връзка плюс Исландия, Лихтенщайн и Норвегия.

Понякога, но не винаги, правата в рамките на ЕС важат и за Швейцария, тъй като тази страна е подписала някои споразумения със Съюза.

На всяка страница на Your Europe се посочва точно за кои страни или националности се отнася съдържащата се на нея информация.

Автори на сайта

Информацията на Your Europe е предоставена от съответните генерални дирекции на Европейската комисия и е допълнена от властите в страните, за които се отнася.

Сайтът има 2 раздела:

Разделът за граждани съдържа примери за реални житейски ситуации, в които могат да попаднат граждани на ЕС. Всички имена и националности са измислени.

Езиково покритие

Your Europe предлага информация на всички официални езици на ЕС , с изключение на ирландски .

Възможно е обаче понякога да не можете да намерите предпочитаната от вас езикова версия, тъй като все още предстои да бъде преведена.

Специфичната за дадена държава информация се предоставя на официалния език (или езици) на тази страна и на английски.

Европейската комисия не носи отговорност за езиковата политика на външни уебсайтове.

Публикуване на връзки към Your Europe

Когато създавате връзки към Your Europe, моля, придържайте се към следната политика:

Редовно проверяваме дали връзките ви към нашия сайт са съобразени с тази политика.

Популяризиране на Your Europe

Ако искате да популяризирате Your Europe, можете да използвате нашите многоезични рекламни материали en .

Политика за поверителност

Your Europe спазва правилата за неприкосновеност на личния живот и защита на данните, които важат за целия уебсайт Europa.

Ако използвате службите за помощ, достъпни чрез Your Europe, ще бъдете информирани за подробностите относно тяхната политика за защита на личните данни.