Живот и пътуване
Последна проверка: 15/02/2019

Работници в сектора на транспорта

Решение на Обединеното кралство да се позове на член 50 от Договора за Европейския съюз: Повече информация

Ако наемате персонал за извършване на услуги за автомобилен, железопътен, въздушен или воден превоз на пътници или товари, трябва да спазвате определени правила относно работното време, документирането на работното време, здравето и безопасността. В някои страни от ЕС трябва да спазвате правила, които са по-благоприятни за работниците.

Споделяне на страницата: