Живот и пътуване
Последна проверка: 23/03/2020

Работници в сектора на транспорта

Ако наемате персонал за извършване на услуги за автомобилен, железопътен, въздушен или воден превоз на пътници или товари, трябва да спазвате определени правила относно работното време, документирането на работното време, здравето и безопасността. В някои страни от ЕС трябва да спазвате правила, които са по-благоприятни за работниците.

Споделяне на страницата: