Последна проверка: 22/08/2022

Регистрация по EMAS

Като наблюдавате и систематично подобрявате екологичните резултати на вашето предприятие, можете да намалите потреблението си на енергия, да използвате ресурси, които не вредят на околната среда, и да подобрите вашата репутация. В качеството си на предприятие можете да подадете заявление за регистрация по Схемата на ЕС за управление по околна среда и одит en (EMAS).

Ползи от регистрацията по EMAS за вашето предприятие

EMAS може да помогне на вашето предприятие:

Процесът на регистрация по EMAS е прозрачен и системата за управление на околната среда подлежи на проверка от независима трета страна, което гарантира надеждността на схемата. Само регистрираните организации могат да използват логото на EMAS.

Изисквания за регистрация по EMAS

За да получите регистрация по EMAS, трябва да предприемете няколко стъпки en , например:

За техническа помощ и информация относно въвеждането на EMAS можете да се свържете с компетентния орган във вашата държава:

Изберете държава

EMAS за МСП

Ако сте МСП, можете да се възползвате от няколко предимства, когато се регистрирате по EMAS:

Някои региони и държави в ЕС предлагат финансова подкрепа en във връзка с подаването на заявления по EMAS. За да проверите как стоят нещата във вашата държава, свържете се с компетентния орган en .

Използвайте наличните инструменти и подкрепа

Ако планирате да подадете заявление за регистрация по EMAS, можете да използвате EMAS Easy – цялостен инструмент за прилагане на EMAS. EMAS Easy ще ви помогне да прилагате EMAS по начин, съобразен с размера, финансовия капацитет и организационната култура на малките предприятия. Вижте насоките EMAS Easy и следвайте стъпките за регистрация по EMAS.

За допълнителна помощ за МСП вижте EMAS за МСП en .

Вижте също

Законодателство на ЕС

Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?

Свържете се със специализираните служби за помощ

Бюро за помощ за EMAS

При нужда обърнете се към бюрото за помощ за Схемата за управление по околна среда и одит (EMAS).

Имате ли въпроси относно извършването на стопанска дейност през граница, например износ или разширяване на дейността в друга страна от ЕС? Ако отговорът е да, Enterprise Europe Network може да ви даде без платен съвет.

Можете да използвате и Инструмент за търсене на услуги за оказване на помощ, за да намерите необходимата ви помощ.

Споделяне на страницата: