Последна проверка: 05/09/2019

Регистрация по EMAS

Решение на Обединеното кралство да се позове на член 50 от Договора за Европейския съюз: Повече информация

Като наблюдавате и систематично подобрявате екологичните резултати на вашето предприятие, можете да намалите потреблението си на енергия, да използвате ресурси, които не вредят на околната среда, и да подобрите вашата репутация. В качеството си на предприятие можете да подадете заявление за регистрация по Схемата на ЕС за управление по околна среда и одитen (EMAS).

Ползи от регистрацията по EMAS за вашето предприятие

EMAS може да помогне на вашето предприятие:

Процесът на регистрация по EMAS е прозрачен и системата за управление на околната среда подлежи на проверка от независима трета страна, което гарантира надеждността на схемата. Само регистрираните организации могат да използват логото на EMAS.

Изисквания за регистрация по EMAS

За да получите регистрация по EMAS, трябва да предприемете няколко стъпкиen, например:

За техническа помощ и информация относно въвеждането на EMAS можете да се свържете с компетентния орган във вашата държава:

Изберете държава:

 • Австрияaten
 • Белгияbeen
 • Българияbgen
 • Германияdeen
 • Гърцияgren
 • Данияdken
 • Естонияeeen
 • Ирландияieen
 • Испанияesen
 • Италияiten
 • Кипърcyen
 • Латвияlven
 • Литваlten
 • Люксембургluen
 • Малтаmten
 • Нидерландияnlen
 • Норвегияnoen
 • Обединено кралствоuken
 • Полшаplen
 • Португалияpten
 • Румънияroen
 • Словакияsken
 • Словенияsien
 • Унгарияhuen
 • Финландияfien
 • Францияfren
 • Хърватияcren
 • Чехияczen
 • Швецияseen

EMAS за МСП

Ако сте МСП, можете да се възползвате от няколко предимства, когато се регистрирате по EMAS:

Някои региони и държави в ЕС предлагат финансова подкрепаpdfen във връзка с подаването на заявления по EMAS. За да проверите как стоят нещата във вашата държава, свържете се с компетентния органen.

Използвайте наличните инструменти и подкрепа

Ако планирате да подадете заявление за регистрация по EMAS, можете да използвате EMAS Easy – цялостен инструмент за прилагане на EMAS. EMAS Easy ще ви помогне да прилагате EMAS по начин, съобразен с размера, финансовия капацитет и организационната култура на малките предприятия. Вижте насоките EMAS Easy и следвайте стъпките за регистрация по EMAS.

За допълнителна помощ за МСП вижте EMAS за МСПen.

Свързани теми

Законодателство на ЕС

Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?

Свържете се със специализираните служби за помощ

Бюро за помощ за EMAS

При нужда обърнете се към бюрото за помощ за Схемата за управление по околна среда и одит (EMAS).

Местна подкрепа за бизнеса

Имате ли въпроси относно извършването на стопанска дейност през граница, например износ или разширяване на дейността в друга страна от ЕС? Ако отговорът е да, мрежата Enterprise Europe може да ви даде безплатен съвет.

Споделяне на страницата: