Последна проверка: 13/02/2019

Безработица и обезщетения

Решение на Обединеното кралство да се позове на член 50 от Договора за Европейския съюз: Повече информация

Начинът, по който са организирани системите за социална сигурност в Европа, е доста различен и всяка страна от ЕС е свободна да организира своята система независимо от останалите.

Правилата на ЕС определят по коя система следва да бъдете осигурени, когато са засегнати две или повече страни, например ако живеете или работите в друга страна от ЕС.

Научете за:

Вижте също:

Споделяне на страницата: