Инструменти на сайта

Избор на език

знаме на ЕС

Навигационна пътека

Меню

Актуализация : 01/08/2017

Безработица и обезщетения

Начинът, по който са организирани системите за социална сигурност в Европа, е доста различен и всяка страна от ЕС е свободна да организира своята система независимо от останалите.

Правилата на ЕС определят по коя система следва да бъдете осигурени, когато са засегнати две или повече страни, например ако живеете или работите в друга страна от ЕС.

Научете за:

Вижте също:

Обществени консултации