Последна проверка: 15/02/2019

Командировани работници

Решение на Обединеното кралство да се позове на член 50 от Договора за Европейския съюз: Повече информация

Като работодател трябва да спазвате правилата за служителите, командировани в друга държава от ЕС за определен период от време. През целия период на командироване трябва да осигурите за своите работници същите условия на труд като тези, които са в сила в страната от ЕС, където ще работят вашите служители.

Споделяне на страницата: