Последна проверка: 20/09/2022

Свободно движение на нелични данни

Вие – в качеството си на физическо лице, предприятие или организация – имате право да използвате, събирате, съхранявате или управлявате нелични данни и да използвате центрове за данни или облачни услуги навсякъде в ЕС (В този случай 27-те държави от ЕС).

Това може да ви помогне да избегнете евентуално дублиране на разходите. Например можете да централизирате ИТ инфраструктурата си в една държава от ЕС, въпреки че извършвате дейност в няколко държави.

Лични данни, нелични данни и набори от смесени данни

Личните данни са данни за лице, чиято самоличност е установена или може да бъде установена, и следват правилата, предвидени в ОРЗД.

Неличните данни се отнасят до:

Смесените данни представляват колекции от лични и нелични данни, като например данъчния регистър на дружество, в който се посочват името и телефонният номер на изпълнителния директор на дружеството. В повечето случаи личните и неличните данни в наборите от смесени данни са неразривно свързани. Ако боравите с такива набори от смесени данни, трябва да спазвате правилата на ОРЗД.

Можете да съхранявате вашите данни навсякъде в ЕС, включително на облачни сървъри

Освен в изключителните случаи, обяснени по-долу, можете да избирате къде да се съхраняват и обработват данните.

Ако използвате облачна услуга, за да съхранявате данните си, би трябвало да можете лесно да смените доставчика на облачни услуги или да прехвърлите данните към ваша собствена ИТ система. Няколко доставчици на услуги в облак са подписали кодекс за поведение, за да гарантират това. Можете да получите достъп до списъка на доставчиците на услуги и кодекса за поведение на уебсайта на Асоциацията за смяна на услуги в облак и пренасяне на данни (SWIPO) en .

Изисквания за локализиране на данни в ЕС

В изключителни случаи държавите от ЕС могат да ограничат движението на определени данни, но само ако това е оправдано от съображения за обществена сигурност. Такова оправдание би могло да бъде например когато данните са свързани с текущи разследвания във връзка с борбата с тероризма или когато загубата на данни би могла да породи риск от голямо пътнотранспортно произшествие (като например данните за контрола на въздушното движение). Тези изключения зависят от националното законодателство. Регламентът на ЕС относно свободното движение на нелични данни предоставя достъп до информация за такива ограничения на локализирането на данни.

Информация и контакти на национално ниво

В регламента на ЕС относно свободното движение на нелични данни се посочват две информационни звена, които държавите от ЕС трябва да предоставят:

В раздела Свържете се с националните администрации по-долу ще намерите единното информационно бюро и единното звено за контакт на всяко национално равнище.

Предоставяне на данни на компетентни органи

Трябва да предоставите достъп до вашите данни, ако компетентен орган отправи законно искане за това дори ако данните се управляват или съхраняват в друга страна от ЕС. При неспазване на националното законодателство могат да бъдат наложени санкции.

Законодателство на ЕС

Нуждаете се от повече информация за правилата в дадена страна?

Изберете държава
България
The Ministry of eGovernment
Чехия
Úřad vlády, Oddělení evropské digitální agendy, Sekce pro evropské záležitostiThe Section for European Affairs of the Office of the Government of the Czech Republic
Volný pohyb neosobních dat | BusinessInfo.czcs
Дания
ErhvervsstyrelsenDanish Business Authority
Opbevaring og deling af datada
Естония
Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve AmetConsumer Protection and Technical Regulatory Authority
The Consumer Protection and Technical Regulatory AuthorityEconomic Cooperation UnitConsumer and Business Councelling DepartmentEndla 10A, 10122 Tallinn
Consumer Protection and Technical Regulatory Authorityenet
Финландия
Liikenne- ja viestintävirasto TraficomFinnish Transport and Communications Agency Traficom
Traficomfien
Германия
Bundesministerium für Wirtschaft und KlimaschutzFederal Ministry for Economic Affairs and Climate Action
Италия
Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitalePresidency of the Council of Ministers Department for Digital Transformation
Largo Pietro di Brazzà, 86 00187Roma
Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitaleit
Литва
Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijaMinistry of the Economy and Innovation of the Republic of Lithuania
Gedimino Ave. 38, 01104 Vilnius, Lithuania
Europos sąjungos dokumentailt
Люксембург
Le Service des médias, de la connectivité et des communicationsThe Department of Media, Connectivity and Digital Policy
Protection des donnéesfr
Нидерландия
Ministerie van Economische Zaken en KlimaatThe Ministry of Economic Affairs and Climate Policy
Полша
Cyfryzacja KPRMDigital Affairs – Chancellery of the Prime Minister
The regulation for the free flow of non-personal data in the European Unionen
Словакия
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky slúžiMinistry of Investments, Regional Development and Informatization of the Slovak Republic
Voľný tok iných ako osobných údajov v EÚsken
Словения
Ministrstvo za javno upravoMinistry of Public Administration
Tržaška cesta 211000 Ljubljana
Digitalisation of societyensl
Испания
Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación DigitalMinistry of Economic Affairs and Digital Transformation
P. de la Castellana 162C.P. 28046 Madrid
Libre circulación de datos no personales en la Unión Europeaes
Швеция
KommerskollegiumNational Board of Trade Sweden
Nya datalokaliseringskrav ska anmälas enligt dataflödesförordningensv

Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?

Свържете се със специализираните служби за помощ

Имате ли въпроси относно извършването на стопанска дейност през граница, например износ или разширяване на дейността в друга страна от ЕС? Ако отговорът е да, Enterprise Europe Network може да ви даде без платен съвет.

Можете да използвате и Инструмент за търсене на услуги за оказване на помощ, за да намерите необходимата ви помощ.

Споделяне на страницата: