Последна проверка: 02/01/2023

Подновяване на шофьорска книжка в друга страна от ЕС

Ако се преместите в друга страна от ЕС и срокът на валидност на вашата шофьорска книжка изтече, ще трябва да я подновите там, ако това е вашето обичайно местопребиваване.

Независимо дали шофьорската ви книжка е в стар или нов формат, когато я подновите, тя ще бъде издадена в новия стандартен формат (пластмасова карта с размера на кредитна карта с вашата снимка). Новата шофьорска книжка може да е с различен срок на валидност от старата и за нея ще важат ограниченията или условията, които се прилагат в новата страна.

Ако книжката ви е била отменена, ограничена, отнета или анулирана временно в страната от ЕС, която я е издала, няма да можете да я подновите.

Предупреждение

Ако изгубите шофьорската си книжка или ви я откраднат, трябва да подадете заявление за местна книжка, с която да я замените. Научете какво трябва да направите, ако шофьорската ви книжка бъде изгубена или открадната, докато пътувате в чужбина.

Информация по държави

Проверете какви са формалностите за подновяване на шофьорска книжка или подмяна на изгубена шофьорска книжка в държавата, в която живеете:

Изберете държава

Европейската комисия не носи отговорност за съдържанието на външни уебсайтове.

Законодателство на ЕС

Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?

Свържете се със специализираните служби за помощ

Споделяне на страницата: