Последна проверка: 24/01/2019

Права на пътуващите с кораб

Знаете ли какви права имате при пътуване с кораб в ЕС?

Не може да изискват от вас да заплатите по-висока цена за билет заради националността ви или в зависимост от мястото, от което купувате билета.

Второ, имате права и в случай, че нещо се обърка. Те се отнасят до закъснения и отмяна на пътуване, поради които не можете да се качите на борда...

...и важат, ако:

Тези правила не се отнасят до:

Отмяна или закъснение

Ако дадено пътуване бъде отменено или закъснее, винаги имате право на подходяща и навременна информация за това, което се случва, докато чакате.

Ако услугата е отменена или отпътуването закъснява с повече от 90 минути, ще ви бъде даден избор:

Ако отпътуването ви се забави с повече от 90 минути, в повечето случаи имате право на:

Ако пристигането ви в дестинацията е забавено с повече от 1 час, имате право на обезщетение. В зависимост от продължителността на закъснението, обезщетението е в размер на 25 % или 50 % от цената на билета.

Няма да получите обезщетение, ако закъснението е причинено от лоши метеорологични условия или природни бедствия.

Жалби

Ако смятате, че правата ви не са спазени, можете да се оплачете на превозвача в рамките на 2 месеца. Превозвачът трябва да реагира в срок от 1 месец и да ви даде окончателен отговор 2 месеца след получаване на жалбата.

Ако неговият отговор не ви удовлетворява, можете да се свържете със съответния национален правоприлагащ орган en .

Морски произшествия

Ако получите нараняване при морско произшествие, имате право на обезщетение от превозвача или неговия застраховател. В случай на смърт обезщетението може да бъде поискано от вашите наследници.

Вие имате право на обезщетение от превозвача и ако вашият багаж, превозни средства или други принадлежности бъдат изгубени или повредени при морско произшествие.

Ако страдате от намалена подвижност, обезщетението за загуба или повреда на инвалидна количка или друго подобно оборудване ще покрие пълните разходи по замяната или поправката.

Имате право на авансово плащане от превозвача за покриване на неотложни нужди в случай на нараняване или смърт, причинена от:

Жалби

Можете да подадете иск за обезщетение за загуби или щети, претърпени по време на морско произшествие, в съда в:

Ако вашият багаж бъде изгубен или повреден, трябва да информирате писмено превозвача си. В идеалния случай това трябва да стане до момента, когато напускате кораба, или когато багажът ви бъде върнат. Трябва да информирате превозвача най-късно в срок от 15 дни от слизането от кораба или връщането на багажа, в противен случай губите правото си на обезщетение.

По принцип трябва да подадете иска си в съда в рамките на 2 години от датата на произшествието, въпреки че точният начален момент на този период може да варира в зависимост от характера на загубата или повредата.

Често задавани въпроси

Законодателство на ЕС

Нуждаете се от повече информация за правилата в дадена страна?

Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?

Свържете се със специализираните служби за помощ

Споделяне на страницата: