Laatste controle: 03/01/2023

Rechten van scheepspassagiers

Uw rechten in geval van vertraging en annulering

De EU-regels over uw rechten als scheepspassagier gelden in de meeste gevallen waarin u per veerboot of cruiseschip over zee of over de binnenwateren (rivieren, meren of kanalen) reist en u:

Deze regels gelden niet voor:

Gedurende de hele reis moet de rederij duidelijke en correcte informatie geven over de dienst en over uw rechten als passagier, met inbegrip van de voorwaarden voor mensen met een handicap of beperkte mobiliteit. Deze informatie moet ook beschikbaar zijn in een formaat dat toegankelijk is voor mensen met een handicap.

Uw rechten in geval van een ongeval of incident op zee

De EU-regels hebben ook betrekking op u, uw bagage, uw voertuig en, indien relevant, uw mobiliteitshulpmiddelen wanneer zich op zee een incident voordoet. Ze vertellen u in hoeverre de rederij dan aansprakelijk is. Deze regels kunnen van toepassing zijn op reizen over zee binnen de EU en daarbuiten als:

Heeft u uw ticket in een EU-land gekocht, dan moet de rederij u voor uw vertrek duidelijke en passende informatie over uw rechten verstrekken. Als u vanuit een haven buiten de EU vertrekt, moet dit uiterlijk bij vertrek gebeuren.

Wat ging er mis?

Hoe kan ik een claim indienen?

Uw reis is geannuleerd

Als uw veerboot of cruiseschip vertraging oploopt of uw reis geannuleerd wordt, moet de rederij of de haventerminalexploitant u binnen 30 minuten van de oorspronkelijk geplande vertrektijd informeren over de nieuwe verwachte vertrek- en aankomsttijden. Daarbij moet u ook informatie krijgen over uw rechten als passagier.

Als de reis geannuleerd wordt, moet de rederij u aanbieden om:

of om:

Als u door een annulering uw aansluiting mist, moet de reder alles in het werk stellen om u op de hoogte te stellen van alternatieve verbindingen.

U hebt ook recht op:

U heeft geen recht op overnachting als de reis geannuleerd is wegens slecht weer.

Uw schip is vertrokken met vertraging

Als uw veerboot of cruiseschip vertraging oploopt of uw reis geannuleerd wordt, moet de rederij of de haventerminalexploitant u binnen 30 minuten van de oorspronkelijk geplande vertrektijd informeren over de nieuwe verwachte vertrek- en aankomsttijden. Daarbij moet u ook informatie krijgen over uw rechten als passagier.

Als uw schip met meer dan 90 minuten vertraging vertrekt, moet de rederij aanbieden om:

of om:

U hebt ook recht op:

U heeft geen recht op overnachting als de reis geannuleerd is wegens slechte weersomstandigheden.

Uw schip is aangekomen met vertraging

Als u met meer dan één uur vertraging op uw bestemming aankomt, heeft u recht op schadevergoeding. De hoogte ervan is afhankelijk af van de duur van de vertraging. U heeft recht op een schadevergoeding van minstens 25% en hoogstens 50% van de vervoersprijs.

Waarschuwing

U heeft geen recht op schadevergoeding als de vertraging het gevolg is van slecht weer of van buitengewone omstandigheden zoals natuurrampen (natuurbranden of aardbevingen) of veiligheidsdreigingen.

Uw bagage is op zee verloren gegaan, beschadigd geraakt of te laat aangekomen

Als uw bagage en/of voertuig verloren gaat, beschadigd raakt of met vertraging aankomt door een scheepvaartongeval of -incident, heeft u recht op een schadevergoeding van de reder tot ongeveer 2700 euro voor uw hutbagage en 15.500 euro voor uw voertuig, dit laatste met inbegrip van de schade aan eventuele bagage in het voertuig. U heeft geen recht op schadevergoeding als de rederij kan aantonen dat haar niets te verwijten valt. Bij verlies of beschadiging van andere kostbaarheden (zoals geld, juwelen, kunstwerken enz.) heeft u recht op een schadevergoeding tot ongeveer 4100 euro, voor zover u ze bij de rederij ter bewaring heeft afgegeven.

Bij verlies of beschadiging van uw rolstoel of ander mobiliteitshulpmiddel, heeft u recht op de vervangingswaarde, respectievelijk de reparatiekosten.

Waarschuwing

Bijzondere regels gelden bij verlies of beschadiging van geld, verhandelbare effecten, goud, zilverwerk, juwelen, sieraden, kunstwerken of andere kostbaarheden.

U bent gewond geraakt bij een ongeval of incident op zee

Als u gewond raakt bij een ongeval of incident op zee, heeft u recht op een schadevergoeding tot ongeveer 300.000 euro van de rederij of haar verzekeraar. is uw schade hoger, dan kan dit maximum eventueel nog worden opgetrokken tot ongeveer 490.000 euro. U heeft ook recht op een voorschot dat in verhouding staat tot de geleden schade, om in de onmiddellijke behoeften te voorzien wanneer u gewond raakt als gevolg van schipbreuk, kapseizen, een aanvaring, stranden, een explosie of brand aan boord of een defect aan het schip.

Waarschuwing

U heeft geen recht op schadevergoeding als de rederij kan aantonen dat het ongeval of incident te wijten is aan buitengewone omstandigheden, zoals natuurrampen of veiligheidsdreigingen, waarop zij geen invloed heeft.

U bent nabestaande van een slachtoffer van een dodelijk ongeval of incident op zee

Bent u als nabestaande financieel afhankelijk van een slachtoffer van een dodelijk ongeval of incident op zee, dan heeft u recht op een schadevergoeding van ten hoogste 300.000 euro van de rederij of haar verzekeraar. In sommige gevallen kan de schadevergoeding nog worden verhoogd tot maximaal ongeveer 490.000 euro. U heeft ook recht op een voorschot van niet minder dan 21.000 euro om in de onmiddellijke behoeften te voorzien wanneer de dood van het slachtoffer het gevolg was van schipbreuk, kapseizen, een aanvaring, stranden, een explosie of brand aan boord of een defect aan het schip.

Waarschuwing

U heeft geen recht op schadevergoeding als de rederij kan aantonen dat het ongeval of incident te wijten is aan buitengewone omstandigheden, zoals natuurrampen of veiligheidsdreigingen, waarop zij geen invloed heeft.

Claims op grond van vertraging of annulering

Als u vindt dat u niet gekregen heeft waar u recht op had, kunt u binnen drie maanden na de geplande reis een klacht indienen bij de rederij. Die moet binnen één maand na ontvangst van uw klacht reageren en u binnen twee maanden een definitief antwoord geven. Bent u niet tevreden met het antwoord, dan kunt een klacht indienen bij de bevoegde nationale autoriteiten en in uw land. U krijgt dan een niet-bindend juridisch advies over de verdere mogelijkheden.

U kunt ook proberen het geschil buiten de rechtbank om te regelen via alternatieve geschillenbeslechting (ADR) Heeft u uw ticket online gekocht, dan kunt u uw klacht indienen via het platform voor onlinegeschillenbeslechting (ODR). Beide vormen van geschillenbeslechting zijn alleen beschikbaar voor inwoners van een EU-land.

U kunt ook formele juridische stappen zetten en schadevergoeding claimen via de Europese procedure voor geringe vorderingen. U kunt ook een rechtszaak beginnen in het land waar de rederij geregistreerd is. De termijn waarbinnen u een zaak tegen een rederij bij de nationale rechter aanhangig kunt maken, verschilt in de EU van land tot land.

Voor hulp en advies over problemen in verband met uw rechten als scheepspassagier kunt u ook terecht bij een Europees consumentencentrum bij u in de buurt.

Claims met betrekking tot ongevallen of incidenten op zee

Verlies of beschadiging van bagage en voertuigen

Als uw hutbagage en/of voertuig verloren gaat of beschadigd raakt door een scheepvaartongeval of incident, moet u de rederij of haar vertegenwoordiger daarvan schriftelijk op de hoogte brengen. U doet dit het best voordat u het schip verlaat of wanneer u uw bagage terugkrijgt. Doe het in ieder geval binnen 15 dagen na het einde van uw reis of na de ontvangst van uw bagage, want anders verliest u uw recht op schadevergoeding.

Stapt u naar de rechter, dan moet u dat doen binnen twee jaar na de datum waarop u van boord bent gegaan, als dit later is, de geplande datum daarvan.

Bij verlies of schade bij een ongeval of incident op zee kunt u een klacht indienen of schadevergoeding eisen bij een rechtbank in het land:

  • waar het hoofdkantoor van de rederij is gevestigd, of
  • waar u vertrokken of aangekomen bent, of
  • waar u permanent woont, mits de rederij daar een vestiging heeft die onder de jurisdictie van dat land valt, of
  • waar u uw reis heeft geboekt, mits de rederij daar een vestiging heeft die onder de jurisdictie van dat land valt

Veelgestelde vragen

EU-wetgeving

Wilt u meer informatie over regels in een bepaald land?

Advies van een expert? Wij helpen u op weg.

Vraag advies aan experts

Deze bladzijde delen: