Tools

Taalkeuzemenu

EU-vlag

Kruimelpad

Menu

Laatste controle : 12/04/2017

Scheepspassagiersrechten

Wist u dat u bepaalde rechten heeft als u per schip in de EU reist?

Ten eerste mag een vervoersmaatschappij geen hogere prijs rekenen voor een ticket vanwege uw nationaliteit of de plaats waar u boekt.

Ten tweede heeft u rechten als er iets misgaat. Dit is het geval als u niet mee kunt wegens vertraging of annulering,

wanneer u

 • vertrekt uit een EU-haven (ongeacht de vervoersmaatschappij)
 • aankomt in een EU-haven (ongeacht de vervoersmaatschappij)

Deze regels gelden niet voor:

 • schepen voor minder dan 13 passagiers
 • schepen met 3 of minder bemanningsleden
 • schepen die een afstand van minder dan 500 meter overbruggen
 • de meeste historische schepen
 • schepen voor excursies en het bekijken van bezienswaardigheden, indien deze geen accommodatie aan boord hebben of als passagiers niet meer dan 2 nachten aan boord blijven.

Annulering of vertraging

Als uw reis geannuleerd wordt of vertraagd is, hebt u terwijl u wacht altijd recht op adequate en snelle informatie over wat er gebeurt.

Als uw reis wordt geannuleerd of meer dan 90 minuten vertraagd is, dan kunt u kiezen:

 • ofwel u krijgt uw ticket terugbetaald en zo nodig een gratis reis terug naar het vertrekpunt, bijvoorbeeld als de vertraging het doel van uw reis onmogelijk maakt
 • ofwel u wordt bij de eerste mogelijkheid onder gelijkwaardige voorwaarden naar uw eindbestemming gebracht, zonder extra kosten

Als uw reis meer dan 90 minuten vertraagd is, heeft u in de meeste gevallen recht op:

 • maaltijden en verfrissingen in verhouding tot de wachttijd
 • accommodatie – als u ter plaatse moet overnachten

Als u bij aankomst meer dan een uur vertraging heeft, heeft u recht op een vergoeding. Afhankelijk van hoeveel vertraging u heeft, bedraagt de vergoeding 25% of 50% van de ticketprijs.

U heeft geen recht op vergoeding als de vertraging veroorzaakt werd door extreme weersomstandigheden of een natuurramp.

Klachten

Als u denkt dat uw rechten niet gerespecteerd zijn, kunt u binnen 2 maanden na de reisdatum een klacht indienen bij de vervoersmaatschappij. Die moet dan binnen 1 maand na ontvangst van uw klacht reageren en u binnen 2 maanden een definitief antwoord geven.

Als u geen genoegen neemt met het antwoord, kunt u contact opnemen met de nationale instantie die bevoegd is voor het toezicht English in uw land.

Ongevallen op zee

Als u gewond bent geraakt bij een ongeval op zee, heeft u recht op schadevergoeding van de vervoersmaatschappij of haar verzekeraar. Bij overlijden kunnen de nabestaanden een schadevergoeding eisen.

U heeft ook recht op een schadevergoeding als uw bagage, voertuig(en) of overige bezittingen bij een ongeval op zee verloren of beschadigd zijn.

Als u minder mobiel bent en uw rolstoel of dergelijke hulpmiddelen verloren of beschadigd zijn, heeft u recht op een volledige vergoeding voor de reparatie of vervanging.

U heeft ook recht op een financieel voorschot van de vervoersmaatschappij om onmiddellijke onkosten te dekken ingeval van letsel of overlijden bij:

 • schipbreuk
 • kapseizen
 • aanvaring
 • stranden van het schip
 • explosie of brand op het schip
 • defect van het schip

Klachten

Bij verlies of schade bij een ongeval op zee kunt u een klacht indienen of een vergoeding eisen bij een rechtbank in het land:

 • waar het hoofdkantoor van de vervoersmaatschappij gevestigd is, of
 • waar het vertrek- of aankomstpunt van uw reis was, of
 • het land waar u woont, mits de vervoersmaatschappij daar een vestiging heeft die onder de jurisdictie van dat land valt, of
 • het land waar u uw reis heeft geboekt, mits de vervoersmaatschappij daar een vestiging heeft die onder de jurisdictie van dat land valt

Als uw bagage verloren of beschadigd is, moet u de vervoersmaatschappij daarvan schriftelijk op de hoogte stellen. Zo mogelijk moet u dat doen aan het einde van de reis of of het moment dat uw bagage geleverd wordt. U moet het in ieder geval binnen 15 dagen na ontscheping of levering doen, daarna verliest u het recht op vergoeding.

De algemene regel is dat u binnen twee jaar na het ongeval naar de rechter moet stappen om schadevergoeding te eisen, maar de precieze termijn hangt af van de omstandigheden van het verlies of de beschadiging.

Openbare raadpleging
  Advies van een expert? Wij helpen u op weg.
  Vraag hulp of advies