Wonen en reizen
Laatste controle: 16/09/2022

Verantwoordelijken op het gebied van AEEA-afval

Als producent, distributeur of verkoper van elektrische of elektronische apparatuur, zoals computers, koelkasten, mobiele telefoons, moet u er volgens nationale en EU- wetgeving toe bijdragen dat deze op de juiste wijze wordt verwijderd en behandeld. Dit houdt in dat u:

Afgedankte producten van dit type worden aangeduid als AEEA-afval of WEEE-afval: afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. Welke apparaten daar precies onder vallen, staat in de AEEA-richtlijn en hr .

Registratie

U moet uw bedrijf registreren bij de voor AEEA-afval bevoegde autoriteiten in elk EU-land (In dit geval de 27 EU-lidstaten) waar u uw producten verkoopt. U vindt de contactgegevens van de nationale registers op de website van het European WEEE Registers Network en .

Rapportage

Verkoopt u binnen de EU van het AEEA-merkteken voorziene producten, dan moet u bij de nationale autoriteiten een periodiek verslag indienen waarin u voor elk type apparaat aangeeft hoeveel u ervan geproduceerd, verspreid of verkocht heeft.

Bij de nationale registers kunt u informatie krijgen over het formaat waarin u dat moet doen. 

Beheer van AEEA-afval

U moet een bijdrage leveren aan de correcte verwijdering van de apparatuur die u vervaardigt, verspreidt of verkoopt wanneer de consument zich van de apparatuur wil ontdoen. U kunt zich daarvoor aansluiten bij een bestaand collectief AEEA-nalevingssysteem of uw eigen, indivuele nalevingssysteem opzetten.

Deelnemen aan een bestaand nalevingssysteem of uw eigen nalevingssysteem opzetten

Collectieve nalevingssystemen

In de meeste EU-landen bestaan collectieve nalevingssystemen die door de particuliere sector of door de overheid zijn opgezet. Daarmee kunnen fabrikanten, distributeurs en verkopers gezamenlijk aan hun afvalbeheerverplichtingen voldoen. Ze werken op basis van een betaald lidmaatschap.

Niet alleen organiseert en financiert zo'n systeem de inzameling, verwerking, terugwinning en recycling van AEEA-afval voor zijn leden, het regelt nog allerlei andere zaken:

Individuele nalevingssystemen

Afhankelijk van het soort en de hoeveelheid producten die u produceert of verspreidt, kunt u ook uw eigen nalevingssysteem opzetten. Dat kan bijvoorbeeld wanneer u in beperkte aantallen specifieke apparaten aan een specifieke bedrijfstak levert, zoals medische apparaten die in ziekenhuizen worden gebruikt. Bedenk wel dat de regels voor individuele nalevingssystemen per land kunnen verschillen.

Voor meer informatie over collectieve en individuele nalevingsregelingen in een bepaald EU-land kunt u terecht bij de nationale registers, die u via de website van het European WEEE Registers Network en vindt.

Zie ook

EU-wetgeving

Advies van een expert? Wij helpen u op weg.

Vraag advies aan experts

Hebt u vragen over zakendoen in het buitenland? Denkt u aan exporteren of uitbreiden naar een ander EU-land? Zo ja, dan kan het Enterprise Europe Network u gratis advies geven.

U kunt ook gebruikmaken van de zoekfunctie voor ondersteunende diensten om de juiste hulp voor u te vinden.

Deze bladzijde delen: