Wonen en reizen
Laatste controle: 25/08/2020

Een Europese vennootschap oprichten

Getroffen door de brexit?

Als u een bedrijf heeft en wilt uitbreiden naar een ander land in Europa (In dit verband de 28 lidstaten van de EU en IJsland, Liechtenstein en Noorwegen), kunt u kiezen voor een Europese vennootschap. Een Europese vennootschap of SE (Societas Europea in het Latijn) is een soort naamloze vennootschap waarmee u kunt zakendoen in verschillende Europese landen op basis van dezelfde regels.

Er zijn verschillende voordelen verbonden aan een Europese vennootschap:

Oprichtingsvoorwaarden

Om een Europese vennootschap te kunnen oprichten, moet u voldoen aan alle onderstaande eisen:

  1. U moet de statutaire zetel en het hoofdkantoor in hetzelfde EU-land vestigen.
  2. Uw bedrijf moet vertegenwoordigd zijn in andere EU-landen (in de vorm van van dochtervennootschappen of filialen) of alle betrokken bedrijven moeten onder onder het recht van minstens twee verschillende EU-landen vallen.
  3. Het geplaatst aandelenkapitaal (Geplaatst aandelenkapitaal: het totale door de aandeelhouders ingebrachte aandelenkapitaal) moet minimaal 120 000 euro bedragen.
  4. U en de personeelsvertegenwoordigers van de vennootschap hebben een akkoord gesloten over de werknemersvertegenwoordiging in de vennootschapsorganen en over de wijze waarop de werknemers worden geraadpleegd en geïnformeerd.

De eisen kunnen van land tot land verschillen. In sommige landen geldt een hogere kapitaalvereiste, in andere moeten het hoofdkantoor en de statutaire zetel op hetzelfde adres staan ingeschreven. Ga na of uw land aanvullende eisen stelt.

Hoe kunt u een Europese vennootschap oprichten?

Er zijn vier manieren om een Europese vennootschap oprichten, afhankelijk van uw situatie:

Hoe Wie Vereisten
Fusie (om een Europese vennootschap op te richten) Naamloze vennootschappen Minstens twee bedrijven uit verschillende EU-landen
Een Europese holding oprichten Naamloze of besloten vennootschappen Minstens twee bedrijven uit verschillende EU-landen

of

de deelnemende vennootschappen hebben al minstens twee jaar een dochtervennootschap of filiaal in een ander EU-land
Een Europese dochtervennootschap opzetten Vennootschappen, bedrijven of andere rechtspersonen

Minstens twee entiteiten (In dit verband vennootschappen, firma's of andere rechtspersonen) uit verschillende EU-landen

of

de deelnemende entiteiten hebben al minstens twee jaar een dochtervennootschap of filiaal in een ander EU-land

Omzetting Een naamloze vennootschap Een vennootschap die al minstens twee jaar een dochtervennootschap in een ander EU-land heeft

Afhankelijk van de wijze waarop u een Europese vennootschap opricht (zie de tabel hierboven), moet u verschillende documenten overleggen. Welke dat zijn kunt u navragen bij uw uw nationale bevoegde autoriteit.

De nationale bevoegde autoriteit brengt het Bureau voor officiële publicaties binnen één maand na de openbaarmaking van de ingediende documenten ervan op de hoogte dat u een verzoek om om registratie heeft ingediend. Zij moet daarbij de volgende gegevens verstrekken:

Uw gegevens worden bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Vergeet niet om na de inschrijving van uw Europese vennootschap ook de afkorting SE voor of achter de naam van uw bedrijf te zetten.

Verplaatsing van de statutaire zetel naar een ander EU-land

U kunt de maatschappelijke zetel van uw Europese vennootschap naar een ander EU-land overbrengen zonder dat u de vennootschap hoeft te ontbinden, mits deze niet al in staat van ontbinding, liquidatie of insolventie verkeert. U moet dit twee maanden van te voren openbaar bekendmaken en de aandeelhouders moeten instemmen met de verplaatsing. De betrokken instanties geven pas toestemming voor de zetelverplaatsing wanneer aan alle formaliteiten is voldaan, bijvoorbeeld ten aanzien van de schuldeisers en andere rechthebbenden.

In sommige EU-landen kunnen de bevoegde nationale instanties zich tijdens de al genoemde termijn van twee maanden om redenen van algemeen belang tegen de verplaatsing van de zetel verzetten. Dit is het geval voor België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Frankrijk, Griekenland, Letland, Nederland, Polen, Portugal, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en Zweden.

Boekhoudregels

U moet zich houden aan de boekhoudkundige regels voor naamloze vennootschappen van het EU-land waar uw bedrijf gevestigd is.

Is uw Europese vennootschap:

dan moet u zich aan de nationale wetgeving voor dit soort bedrijven houden.

Ontbinding, liquidatie, insolventie en surseance van betaling

Uw vennootschap is gebonden aan de regels voor ontbinding, liquidatie, insolventie en surseance van betaling van het Europese land waar zij gevestigd is.

Regels voor Europese vennootschappen per land

In principe gelden in alle EU-landen dezelfde regels voor Europese vennootschappen. Maar afhankelijk van het land waar uw Europese vennootschap is gevestigd, kunnen de regels voor bepaalde aspecten verschillen. Het gaat bijvoorbeeld om de instanties waarmee u contact moet opnemen of de regels voor de medezeggenschap van werknemers.

Ga na wat de specifieke regels voor Europese vennootschappen in uw land zijn:

Kies een land

* Nog geen informatie van de nationale instanties ontvangen

Veelgestelde vragen

Gerelateerde onderwerpen

EU-wetgeving

Advies van een expert? Wij helpen u op weg.

Vraag advies aan experts

Centrale contactpunten

Informatie per land over de groeimogelijkheden van uw bedrijf in de EU.

Lokale steun voor ondernemers

Hebt u vragen over zakendoen in het buitenland? Denkt u aan exporteren of uitbreiden naar een ander EU-land? Zo ja, dan kan het Enterprise Europe Network u gratis advies geven.

Deze bladzijde delen: