Laatste controle: 14/10/2021

E-merkteken

Op de verpakking van alle in de EU (In dit verband alle EU-landen, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland) verkochte voorverpakte producten moet u de nominale inhoud (gewicht of volume) vermelden. Dit geldt onder meer voor:

Door naast de nominale hoeveelheid het e-teken te zetten, verklaart u dat de hoeveelheid van het product aan de Europese regels voldoet. U mag het gebruiken op per stuk verkochte voorverpakte producten met een vooraf gekozen constant volume (voor vloeibare producten) of constant gewicht (voor andere producten). U mag het e-teken aanbrengen op producten met een gewicht of volume van:

Is het verplicht?

Het teken is niet verplicht. Maar als u het op uw producten aanbrengt, kunt u deze in de hele EU verkopen zonder dat u hoeft na te gaan of aan de voorschriften van elk EU-land is voldaan. Met het e-teken zegt u als verkoper dat uw product voldoet aan de EU-regels voor de vermelding van het volume of gewicht en voor de manier waarop u dit volume of gewicht moet meten.

Wat zijn de regels?

Om ervoor te zorgen dat de aangegeven hoeveelheid juist is, moeten verpakkingen met het e-teken aan de volgende eisen voldoen:

Waarschuwing

U mag het e-teken NIET gebruiken als u de inhoud van een product heeft geschat. U moet het gewicht of het volume volgens de EU-regels hebben gemeten met behulp van instrumenten die ook aan de eisen van de EU-wetgeving voldoen.

Hoe brengt u het aan?

U moet het e-teken op de verpakking zetten, naast de vermelding van het gewicht of volume. Het lettertype moet een hoogte van minstens 3 mm hebben. Het merkteken en de gewichts- of volumeaanduiding moeten op de voorkant van de verpakking staan. U moet de inhoud in cijfers vermelden, gevolgd door de maateenheid (gram, kilogram, milliliter, centiliter of liter) of afkorting daarvan (g, kg, ml, cl of l).

Controle en inspectie

Als verpakker moet u ervoor zorgen dat de door u gevulde verpakkingen aan de eisen voldoen. Daartoe moet u:

Als importeur moet u aantonen dat de door u ingevoerde voorverpakte producten aan de eisen voldoen. U kunt dit bewijs leveren aan de hand van de zojuist genoemde geregistreerde controles.

De nationale autoriteiten voeren inspecties uit om na te gaan of uw producten met een merkteken aan de eisen voldoen. Ze kunnen dat doen in de verpakkingsinrichting of in de distributieketen.

Wilt u meer weten over de specifieke eisen van afzonderlijke EU-landen of over inspecties, dan kunt contact opnemen met de bevoegde nationale instantiesen .

EU-wetgeving

Getroffen door de brexit?

Advies van een expert? Wij helpen u op weg.

Vraag advies aan experts

Deze bladzijde delen: