Zakendoen
Laatste controle: 16/01/2023

Huisdieren en andere dieren meenemen op reis in de EU

Op reis met uw hond, kat of fret

De EU-regels maken het makkelijker om uw hond, kat of fret mee te nemen als u naar een EU-land (in dit verband de 27 EU-landen, Noorwegen en Noord-Ierland) reist. Deze regels gelden ook als u uw huisdier vanuit een land buiten de EU meeneemt naar de EU.

Op enkele uitzonderingen na kunt u uw huisdier meenemen naar een ander EU-land of vanuit een land buiten de EU naar een EU-land, mits het:

Waarschuwing

De EU-regels hierboven voor het meenemen van huisdieren gelden alleen voor privéreizen met huisdieren die niet in het kader van een wisseling van eigenaar of verkoop plaatsvinden.

Reisdocumenten voor uw hond, kat of fret

Europees huisdierenpaspoort

Een Europees huisdierenpaspoort is een op een EU-model gebaseerd document dat verplicht is bij reizen tussen EU-landen. Het bevat een beschrijving van uw huisdier, de codes van de microchip of tatoeage, de gegevens over de inenting tegen hondsdolheid en de contactgegevens van de eigenaar en van de dierenarts die het paspoort heeft afgegeven. U kunt een Europees huisdierenpaspoort voor uw hond, kat of fret krijgen bij een officiële dierenarts die van de bevoegde instanties toestemming heeft gekregen om huisdierenpaspoorten af te geven. Een huisdierenpaspoort is levenslang geldig mits uw huisdier op tijd tegen hondsdolheid wordt ingeënt.

Waarschuwing

Reist u naar de EU of Noord-Ierland vanuit Andorra, Zwitserland, Faeröer, Gibraltar, Groenland, IJsland, Liechtenstein, Monaco, Noorwegen, San Marino of Vaticaanstad, dan mag u uw huisdier ook meenemen naar de EU als u voor uw huisdier een in een van deze landen of gebieden afgegeven huisdierenpaspoort heeft.

Diergezondheidscertificaat

Een EU-diergezondheidscertificaat is een ander document dat specifieke informatie bevat over uw huisdier (identiteit, gezondheid, inenting tegen hondsdolheid). Ook voor het gezondheidscertificaat is er een EU-model.

Komt u vanuit een land of gebied buiten de EU, dan moet u voor uw huisdier een EU-diergezondheidscertificaat hebben dat niet meer dan 10 dagen voor de dag van aankomst in de EU is afgegeven door een erkende dierenarts in het land van vertrek. Voor reizen tussen EU-landen is het certificaat daarna nog vier maanden geldig, zolang ook de inenting tegen hondsdolheid nog geldig is.

Behalve het EU-diergezondheidscertificaat heeft u ook een schriftelijke verklaring nodig waarin u verklaart dat u uw huisdier om niet-commerciële redenen meeneemt. Zo'n verklaring is ook nodig als u uw huisdier met een door u gemachtigde persoon meegeeft. U moet dan wel binnen vijf dagen na de reis met uw huisdier worden herenigd.

Waarschuwing

Vanaf 1 januari 2021 zijn EU-huisdierenpaspoorten die zijn afgegeven in Groot-Brittannië niet meer geldig voor reizen met huisdieren van Groot-Brittannië naar een EU-land of Noord-Ierland.

Huisdieren die zonder hun eigenaar reizen

In principe moeten huisdieren door hun eigenaar worden meegenomen. U mag iemand anders echter schriftelijk toestemming om uw huisdier mee te nemen (zie bovenstaande beschrijving). U moet dan wel binnen vijf dagen na de reis met uw huisdier worden herenigd.

Waarschuwing

Als uw huisdier niet met u of met iemand die u gemachtigd heeft meereist, moet het dier aan de veterinaire regels voor invoer van honden, katten en fretten of de handel in deze dieren in de EU voldoen.

Reizen met meer dan vijf huisdieren

U mag niet meer dan vijf huisdieren meenemen. Reist u met meer huisdieren (honden, katten of fretten), dan moet u kunnen bewijzen dat ze:

Waarschuwing

Reist u met meer dan vijf huisdieren (honden, katten of fretten) maar voldoet u niet aan de hierboven genoemde uitzondering, dan moeten uw huisdieren voldoen aan de veterinaire regels voor invoer van dieren of de handel in deze dieren in de EU.

De gedetailleerde regels voor het meenemen van uw hond, kat of fret:

Kies het land van vertrek:

Inenting tegen hondsdolheid

U kunt uw huisdier alleen meenemen op reis als het door een erkende dierenarts tegen hondsdolheid is ingeënt. De inenting is alleen geldig als uw huisdier op het moment van inenting minstens twaalf weken oud was en gechipt was. U mag op zijn vroegst pas 21 dagen na afloop van het vaccinatieprotocol uw huisdier meenemen op reis. U moet ook ervoor zorgen dat de inenting vóór het verstrijken van de geldigheidsduur wordt herhaald.

Inenting tegen hondsdolheid – uitzonderingen voor jonge honden, katten en fretten

U mag uw jonge huisdier meenemen naar Oostenrijk, Bulgarije, Kroatië, Tsjechië, Denemarken, Estland, Finland, Litouwen, Luxemburg, Roemenië, Slowakije, Slovenië en Zwitserland als het minder dan twaalf weken oud is en niet tegen hondsdolheid is ingeënt, of, als het tussen twaalf en zestien weken oud is en wel tegen hondsdolheid is ingeënt maar nog niet volledig immuun is.

Om uw huisdier in deze gevallen te kunnen meenemen:

  • moet u hetzij een verklaring bij het dierenpaspoort voegen waarin u verklaart dat uw huisdier vanaf de geboorte tot de dag van de reis niet in contact is geweest met in het wild levende diersoorten die vatbaar zijn voor hondsdolheid,

of

  • moet u ook de moeder van uw huisdier meenemen en moet uit het huisdierenpaspoort van de moeder blijken blijkt dat zij vóór de geboorte van haar jong(en) tegen hondsdolheid is ingeënt.

Waarschuwing

België, Cyprus, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Malta, Nederland, Polen, Portugal, Spanje, Zweden, Noorwegen en Noord-Ierland staan niet toe dat u een jong huisdier het land mee in neemt als het nog niet tegen hondsdolheid is ingeënt of wel is ingeënt maar nog niet volledig immuun is.

Speciale regels voor de behandeling tegen vossenlintworm – enkel voor honden

Reist u met uw hond naar Finland, Ierland, Malta, Noorwegen of Noord-Ierland, dan moet uw huisdier 24 tot 120 uur vóór uw vertrek een behandeling krijgen tegen vossenlintworm (Echinococcus). Alle gegevens over de behandeling moeten in het dierenpaspoort of in het gezondheidscertificaat worden opgenomen.

Waarschuwing

De behandeling tegen vossenlintworm is niet verplicht voor honden die rechtstreeks tussen Finland, Ierland, Malta, Noorwegen of Noord-Ierland reizen.

Inenting tegen hondsdolheid

U kunt uw huisdier alleen meenemen op reis als het door een erkende dierenarts tegen hondsdolheid (rabiës) is ingeënt. De inenting is alleen geldig als uw huisdier op het moment van inenting minstens twaalf weken oud was en gechipt was. U mag op zijn vroegst pas 21 dagen na afloop van het vaccinatieprotocol uw huisdier meenemen op reis. U moet ook ervoor zorgen dat de inenting vóór het verstrijken van de geldigheidsduur wordt herhaald.

Inenting tegen hondsdolheid – uitzonderingen voor jonge honden, katten en fretten

U mag uw jonge huisdier (hond, kat of fret) meenemen naar Oostenrijk, Bulgarije, Denemarken en Zwitserland als het minder dan twaalf weken oud is en niet tegen hondsdolheid is ingeënt, of, als het tussen twaalf en zestien weken oud is en wel tegen hondsdolheid is ingeënt maar nog niet volledig immuun is.

Om uw huisdier in deze gevallen te kunnen meenemen:

  • moet u hetzij een verklaring bij het EU-diergezondheidscertificaat of dierenpaspoort voegen (als u vanuit Andorra, Zwitserland, Faeröer, Gibraltar, Groenland, IJsland, Liechtenstein, Monaco, Noorwegen, San Marino of Vaticaanstad komt), waarin u verklaart dat uw huisdier vanaf de geboorte tot de dag van de reis niet in contact is geweest met in het wild levende diersoorten die vatbaar zijn voor hondsdolheid,

of

  • moet u ook de moeder van uw huisdier meenemen en moet uit het huisdierenpaspoort van de moeder blijken blijkt dat zij vóór de geboorte van haar jong(en) tegen hondsdolheid is ingeënt (als u vanuit Andorra, Zwitserland, Faeröer, Gibraltar, Groenland, IJsland, Liechtenstein, Monaco, Noorwegen, San Marino of Vaticaanstad komt).

Waarschuwing

België, Bulgarije, Kroatië, Cyprus, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije Spanje, Zweden, Noorwegen en Noord-Ierland staan niet toe dat u een jong huisdier het land mee in neemt als het nog niet tegen hondsdolheid is ingeënt of wel is ingeënt maar nog niet volledig immuun is.

Speciale regels voor de behandeling tegen vossenlintworm – enkel voor honden

Reist u met uw hond naar Finland, Ierland, Malta, Noorwegen of Noord-Ierland, dan moet uw huisdier 24 tot 120 uur vóór uw vertrek een behandeling krijgen tegen vossenlintworm (Echinococcus). Alle gegevens over de behandeling moeten in het dierenpaspoort of in het gezondheidscertificaat worden opgenomen.

Waarschuwing

De behandeling tegen vossenlintworm is niet verplicht voor honden die rechtstreeks tussen Finland, Ierland, Malta, Noorwegen of Noord-Ierland reizen.

Inenting tegen hondsdolheid

U kunt uw huisdier alleen meenemen op reis als het door een erkende dierenarts tegen hondsdolheid is ingeënt. De inenting is alleen geldig als uw huisdier op het moment van inenting minstens twaalf weken oud was en gechipt was. U mag op zijn vroegst pas 21 dagen na afloop van het vaccinatieprotocol uw huisdier meenemen op reis. U moet ook ervoor zorgen dat de inenting vóór het verstrijken van de geldigheidsduur wordt herhaald.

Inenting tegen hondsdolheid – uitzonderingen voor jonge honden, katten en fretten

U mag uw jonge huisdier (hond, kat of fret) meenemen naar Oostenrijk, Bulgarije, Denemarken en Zwitserland als het minder dan twaalf weken oud is en niet tegen hondsdolheid is ingeënt, of, als het tussen twaalf en zestien weken oud is en wel tegen hondsdolheid is ingeënt maar nog niet volledig immuun is.

Om uw huisdier in deze gevallen te kunnen meenemen:

  • moet u hetzij een verklaring bij het EU-diergezondheidscertificaat of dierenpaspoort voegen (als u vanuit Andorra, Zwitserland, Faeröer, Gibraltar, Groenland, IJsland, Liechtenstein, Monaco, Noorwegen, San Marino of Vaticaanstad komt), waarin u verklaart dat uw huisdier vanaf de geboorte tot de dag van de reis niet in contact is geweest met in het wild levende diersoorten die vatbaar zijn voor hondsdolheid,

of

  • moet u ook de moeder van uw huisdier meenemen en moet uit het huisdierenpaspoort van de moeder blijken blijkt dat zij vóór de geboorte van haar jong(en) tegen hondsdolheid is ingeënt (als u vanuit Andorra, Zwitserland, Faeröer, Gibraltar, Groenland, IJsland, Liechtenstein, Monaco, Noorwegen, San Marino of Vaticaanstad komt).

Waarschuwing

België, Bulgarije, Kroatië, Cyprus, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije Spanje, Zweden, Noorwegen en Noord-Ierland staan niet toe dat u een jong huisdier het land mee in neemt als het nog niet tegen hondsdolheid is ingeënt of wel is ingeënt maar nog niet volledig immuun is.

Speciale regels voor de behandeling tegen vossenlintworm – enkel voor honden

Reist u met uw hond naar Finland, Ierland, Malta, Noorwegen of Noord-Ierland, dan moet uw huisdier 24 tot 120 uur vóór uw vertrek een behandeling krijgen tegen vossenlintworm (Echinococcus). Alle gegevens over de behandeling moeten in het dierenpaspoort of in het gezondheidscertificaat worden opgenomen.

Waarschuwing

De behandeling tegen vossenlintworm is niet verplicht voor honden die rechtstreeks tussen Finland, Ierland, Malta, Noorwegen of Noord-Ierland reizen.

De EU inreizen met uw huisdier

U mag uw huisdier alleen meenemen naar de EU via een punt van binnenkomst voor reizigers en in het EU-land van bestemming, zodat de autoriteiten de documenten en de identiteit van uw huisdier kunnen controleren. Komt uw huisdier niet door de controles, dan kan het worden teruggestuurd naar het land van vertrek, in quarantaine worden geplaatst totdat het aan de EU-gezondheidsvoorschriften voldoet. Als geen van beide opties mogelijk is, kan men uw huisdier laten inslapen.

Waarschuwing

Reist u vanuit Noord-Ierland naar een EU-land, dan bent u niet verplicht via een punt van binnenkomst voor reizigers in het EU-land van bestemming te reizen.

Inenting tegen hondsdolheid

U kunt uw huisdier alleen meenemen op reis als het door een erkende dierenarts tegen hondsdolheid is ingeënt. De inenting is alleen geldig als uw huisdier op het moment van inenting minstens twaalf weken oud was en gechipt was. U mag op zijn vroegst pas 21 dagen na afloop van het vaccinatieprotocol uw huisdier meenemen op reis. U moet ook ervoor zorgen dat de inenting vóór het verstrijken van de geldigheidsduur wordt herhaald.

Naast de gebruikelijke eisen (chip, inenting tegen hondsdolheid, voor zover nodig behandeling tegen vossenlintworm en EU-gezondheidscertificaat) moet uw huisdier minstens dertig dagen na de inenting en niet minder dan drie maanden vóór zijn reis naar de EU op rabiësantilichamen zijn getest. Daarvoor moet u een officiële dierenarts een bloedmonster laten nemen en dat door een door de EU erkend laboratorium en laten analyseren.

De resultaten van de antilichamentest voor hondsdolheid moeten bij het EU-diergezondheidscertificaat worden gevoegd.

De EU inreizen met uw huisdier

U mag uw huisdier alleen meenemen naar de EU via een punt van binnenkomst voor reizigers en in het EU-land van bestemming, zodat de autoriteiten de documenten en de identiteit van uw huisdier kunnen controleren. Komt uw huisdier niet door de controles, dan kan het worden teruggestuurd naar het land van vertrek, in quarantaine worden geplaatst totdat het aan de EU-gezondheidsvoorschriften voldoet. Als geen van beide opties mogelijk is, kan men uw huisdier laten inslapen.

Andere huisdieren meenemen op reis

Europese huisdierenpaspoorten worden alleen afgegeven voor honden, katten en fretten. Wilt u andere huisdieren meenemen op reis, zoals vogels, siervissen, reptielen, knaagdieren en konijnen, raadpleeg dan de nationale voorschriften en van het land dat u van plan bent te bezoeken voor informatie over de inreisbepalingen.

Veelgestelde vragen

EU-wetgeving

Advies van een expert? Wij helpen u op weg.

Vraag advies aan experts

Deze bladzijde delen: