: 09/03/2020

Omwisseling en erkenning van uw rijbewijs in de EU

Uw rijbewijs omwisselen in de EU

U mag maar één EU-rijbewijs hebben. Als u naar een ander EU-land verhuist, hoeft u uw rijbewijs meestal niet om te ruilen voor een rijbewijs van dat land. Maar het mag wel.

Uw rijbewijs vrijwillig inwisselen in een ander EU-land

Wilt u uw rijbewijs omwisselen, dan moet u aantonen dat u in dat land woont en dat u aan de voorwaarden voor een rijbewijs voldoet (bijv. dat u oud genoeg en medisch gezien in staat bent om te rijden, enz.).

Voordat de autoriteiten uw rijbewijs inwisselen, controleren ze bij de autoriteiten in het land waar u vandaan komt of uw rijbewijs niet is beperkt, geschorst of ingetrokken. Het maakt niet uit of u een oud of nieuw model rijbewijs had, u krijgt bij de verlenging altijd het nieuwe model, in creditcardformaat, dat sinds 2013 wordt afgegeven.

 

Uw rijbewijs verplicht omwisselen in een ander EU-land

U moet uw rijbewijs omwisselen:

Als u uw rijbewijs heeft ingewisseld, gelden hiervoor de nationale voorschriften van het land van afgifte (bijvoorbeeld wat betreft geldigheid en medische keuring).

Voorbeeld

Monica woont in Cyprus. Ze heeft nog steeds haar Italiaanse rijbewijs, maar dat raakt beschadigt. Om een nieuw rijbewijs te krijgen, moet zij haar Italiaanse rijbewijs inwisselen voor een Cypriotisch rijbewijs. Ze krijgt een Cypriotisch rijbewijs dat 15 jaar geldig is, in plaats van de 10 jaar in Italië.

Lees ook wat u moet doen bij verlies of diefstal van uw rijbewijs in het buitenland.

Erkenning van uw rijbewijs in de EU

Wordt uw rijbewijs in de hele EU erkend?

U heeft een oud model rijbewijs dat in de EU is afgegeven

Heeft u een oud model rijbewijs, dan kunt u dat nog steeds gebruiken in alle EU-landen. Als u het moet verlengen, krijgt u het nieuwe EU-standaardmodel. Anders hoeft u het pas uiterlijk in 2033 om te wisselen.

U heeft een rijbewijs dat levenslang geldig is

EU-rijbewijzen met een levenslange geldigheidsduur worden in alle EU-landen erkend. U moet echter bij de nationale instanties nagaan of u het moet omwisselen voor het nieuwe standaardmodel.

U heeft een voorlopig of tijdelijk rijbewijs

Er zijn geen EU-regels over voorlopige, tijdelijke en internationale rijbewijzen (of overeenkomstige documenten) en deze worden daarom vaak niet erkend in andere EU-landen.

Verhuist u naar een ander EU-land, dan moet u bij de nationale instantie voor rijbewijzen van het land waarheen u verhuisten, navragen welke regels er gelden.

U heeft een rijbewijs heeft dat niet door een EU-land is afgegeven

Sommige EU-landen erkennen rijbewijzen die afgegeven zijn door bepaalde landen buiten de EU. U moet weten dat als u uw EU-rijbewijs heeft verkregen door inwisseling van een rijbewijs van buiten de EU, en u naar een ander EU-land verhuist, uw EU-rijbewijs daar niet altijd wordt erkend.

Vraag bij de nationale instantiesen in het land waarheen u verhuist, welke regels er gelden.

Voorbeeld

Angeles is een Chileense die een paar jaar geleden naar Spanje is verhuisd. Omdat Spanje Chileense rijbewijzen erkent, kon Angeles het na enkele formaliteiten omwisselen voor een Spaans rijbewijs.

Angeles mag met dit rijbewijs in de hele EU autorijden. Maar als zij vanuit Spanje naar een ander EU-land verhuist, zal zij bij de autoriteiten daar moeten nagaan of die haar Spaanse rijbewijs dan ook erkennen.

Als haar nieuwe land haar oorspronkelijke Chileense rijbewijs automatisch erkent, kan zij blijven rijden met haar Spaanse rijbewijs. Is dat niet het geval, dan moet zij haar nieuwe gastland vragen haar Chileense rijbewijs te erkennen of om te wisselen.

Bezoek de website met informatie over rijbewijsmodellen: hoe zij eruit zien, welke beveiligingskenmerken zij hebben en welke bevoegdheden en voertuigcategorieën erop staan.

Landspecifieke informatie

De regels voor de erkenning en het omwisselen van rijbewijzen in het land waar u woont:


*

De Europese Commissie is niet aansprakelijk voor de inhoud van externe websites.