Laatste controle: 24/01/2019

Documenten en formaliteiten

Besluit VK artikel 50 EU-Verdrag: Meer informatie

Voorlopig blijft het Verenigd Koninkrijk volwaardig EU-lid. De EU-rechten en -plichten blijven onverminderd van kracht voor EU-burgers in het VK en voor Britten elders in de EU.

Gewaarmerkte kopieën en beëdigde vertalingen

De autoriteiten kunnen om een gewaarmerkte kopie en/of een beëdigde vertaling van belangrijke documenten zoals diploma's vragen om er zeker van te zijn dat deze echt zijn.

De autoriteiten zijn verplicht beëdigde vertalingen uit andere EU-landen te accepteren. Zij mogen u niet vragen om een beëdigde vertaling van uw identiteitskaart, paspoort of ander document dat geen verband houdt met uw beroepskwalificaties.

Taaltest

Uw nieuwe land mag verlangen dat u kennis heeft van de nationale taal of talen, zeker als dat van belang is voor de uitoefening van uw beroep. De taalvereisten mogen evenwel niet verder gaan dan wat objectief noodzakelijk is voor uw beroep.

Tenzij de kennis van een bepaalde taal deel uitmaakt uw beroepskwalificaties, worden de aanvraag tot erkenning van uw beroepskwalificaties en de toetsing van de taalvereisten los van elkaar behandeld. De erkenning van uw beroepskwalificaties mag dus niet worden geweigerd of uitgesteld wegens onvoldoende kennis van de landstaal of -talen.

Wat kan dienen als bewijs van voldoende taalkennis?

U kunt uw taalkennis bewijzen aan de hand van een van de volgende documenten:

Beschikt u niet over een van deze documenten, dan kunt u worden uitgenodigd voor een gesprek of voor een (schriftelijke of mondelinge) test.

Voordat u begint te werken

Nadat uw kwalificaties zijn erkend, moeten de autoriteiten u toestaan om dezelfde academische titel te voeren als in eigen land, en eventueel ook de afkorting ervan, naast de beroepstitel die in uw gastland wordt gebruikt.

Als uw beroep wordt gereglementeerd door een vereniging of organisatie in het land waar u wilt gaat werken (zoals een orde van advocaten of geneesheren), moet u daarvan lid worden voordat u de beroepstitel mag gebruiken.

EU-wetgeving

Wilt u meer informatie over regels in een bepaald land?

Advies van een expert? Wij helpen u op weg.

Vraag advies aan experts

Deze bladzijde delen: