Tools

Taalkeuzemenu

EU-vlag

Kruimelpad

Menu

Bijgewerkt : 10/08/2017

Timesharing- en andere vakantieformules voor langere duur in de EU

Met een timesharing-overeenkomst koopt u het recht om regelmatig gebruik te maken van dezelfde vakantieaccommodatie. Maar er zitten vaak risico's aan vast. Hetzelfde geldt voor andere meerjarige vakantieformules, zoals vakantiekortingclubs, die kortingen op vakantieaccommodaties of verwante voordelen bieden, soms in combinatie met vervoer of andere diensten.

Conventionele timesharing-overeenkomsten, maar ook andere meerjarige vakantieformules die de afgelopen jaren hun intree hebben gedaan, kunnen langdurige of zelfs permanente financiële verplichtingen scheppen. Vaak zijn er bovendien nog andere kosten, zoals belastingen, servicekosten en verzekeringspremies.

Contractvoorwaarden: uw rechten

De recente EU-regels beschermen u tegen gewetenloze verkopers wanneer u een timesharing-overeenkomst sluit of een andere langdurige vakantieformule koopt. Deze regels gelden voor alle overeenkomsten die zijn gesloten op of na 23 februari 2011 (behalve in enkele EU-landen).

De regels beschermen u ook bij de sluiting van:

 • doorverkoopovereenkomsten waarbij u iemand betaalt om u te helpen een timesharing-overeenkomst of lidmaatschap van een vakantiekortingclub te kopen of verkopen
 • uitwisselingsovereenkomsten waarbij u uw timesharing-rechten tijdelijk met anderen ruilt

Ze gelden nu bovendien ook voor nieuwe timesharing-formules, bijvoorbeeld voor:

 • cruiseschepen
 • caravans
 • kanaalboten

Wat u moet weten voor u iets koopt

Als u zo'n overeenkomst sluit, heeft u bepaalde rechten:

 • Recht op informatie: u moet schriftelijk, volledig en in uw eigen taal (voor zover dat een officiële EU-taal is) uitleg krijgen over de contractvoorwaarden.
 • Recht op herroeping: u heeft veertien kalenderdagen bedenktijd om het contract zonder opgave van redenen te annuleren. Als u niet het voorgeschreven standaardformulier voor herroeping ontvangt, wordt de bedenktijd met één jaar verlengd.
 • Als u niet volledig geïnformeerd wordt over het product dat u koopt, wordt de herroepingstermijn met drie maanden verlengd.
 • De verkoper mag u gedurende de bedenktijd nooit om een voorschot of aanbetaling vragen.
 • Wanneer u zich in een vakantiekortingclub inkoopt, dient de contributie in gelijke jaarlijkse termijnen te worden betaald.
 • Vanaf de tweede termijn heeft u ook het recht om de overeenkomst boetevrij op te zeggen. Zodra u het verzoek om de volgende betaling heeft ontvangen, heeft u nog 14 kalenderdagen de tijd om op te zeggen.
 • Als u bovendien, gekoppeld aan een timesharing-overeenkomst, een uitwisselingsovereenkomst heeft gesloten, wordt die automatisch kosteloos beëindigd samen met het opzeggen van de timesharing-overeenkomst.
 • Als u op basis van een doorverkoopovereenkomst iemand heeft ingeschakeld om u te helpen uw timesharing-overeenkomst of lidmaatschap van een vakantiekortingclub door te verkopen, mag die geen betaling van u verlangen voordat de verkoop een feit is of de overeenkomst wordt opgezegd.

Als uw contract een timesharing- of meerjarige vakantieformule betreft, zijn deze regels altijd op u van toepassing, ook als de verkoper beweert dat dit niet zo is.

Oneerlijke handelspraktijken en potentieel oneerlijke contractvoorwaarden

Wees ook op uw hoede voor:

 • misleidende verkooppraatjes zoals de truc met het "winnende kraslot", waarbij u zogenaamd een prijs heeft gewonnen en u wordt meegelokt naar een timesharing-verkoop waar u onder druk wordt gezet om een contract te tekenen
 • aanbiedingen voor timesharing-contracten, waarbij men u probeert te overreden om iets nieuws te kopen met de belofte dat ze uw huidige appartement voor u zullen verkopen – voor u het weet zit u met twee timesharing-appartementen die u niet wilt en niet nodig heeft!
 • aanbiedingen van mensen die zich als advocaat uitgeven en u tegen betaling voor de rechtbank willen vertegenwoordigen in een conflict met de verkoper
 • mensen die beweren dat ze tegen betaling het geld dat u aan een timesharing-verkoper heeft betaald, voor u kunnen terugkrijgen,
 • timesharing-verkopers die u verbieden om uw rechten door te verkopen, te verhuren of te ruilen, die uw toegang tot bepaalde diensten beperken, of die uw onderhoudsbijdrage verhogen zonder motivering. Als zij zich daarbij op bepalingen uit uw contract beroepen, zijn die bepalingen mogelijk in strijd met de regels inzake oneerlijke contractbepalingen en daarom niet bindend.
 • Tot slot: besef goed dat een timesharing-overeenkomst langdurige of zelfs permanente verplichtingen schept. Weet u zeker dat u er over 10 of 20 jaar nog steeds gebruik van wilt en kunt maken? Willen uw kinderen, die uw timesharing-appartement zullen erven en dan de onderhoudsbijdrage moeten betalen, er wel gebruik van maken?

Voor advies over problemen in het land waar u woont, kunt u contact opnemen met een nationale consumentenorganisatieEnglish. Heeft u een geschil met een verkoper in een ander EU-land, neem dan contact op met het Europees netwerk van consumentencentra ( ECC-net) om te weten wat u kunt doen.

U kunt ook proberen uw geschil buitengerechtelijk op te lossen, met behulp van een procedure voor alternatieve geschillenbeslechtingEnglish. Heeft u uw timesharing of andere vakantieformule voor langere duur online afgesloten, dan kunt u ook uw klacht online indienen via het platform voor onlinegeschillenbeslechting.

Voorbeeld

Een timesharing-contract opzeggen: consument tegen verkoper

In 2013 sloot Patrick uit Ierland een timesharing-overeenkomst met een aanbieder uit Malta. De handelaar gaf hem niet het standaardformulier voor herroeping en vertelde hem ook niet dat hij in de bedenktijd geen betalingen of voorschotten mocht accepteren.

Hij deed een aanbetaling van 1 260 euro en gaf een machtiging tot automatische afschrijving van 122,50 euro per maand voor een periode van twee jaar.

Om een van de vakantieaccommodaties van de verkoper te kunnen boeken, moest hij een speciale code van de verkoper krijgen. Ondanks herhaalde verzoeken heeft hij die nooit gekregen.

Een jaar later kon hij nog steeds geen vakantie boeken en daarom zegde hij de overeenkomst op. Hij beriep zich op de verlengde herroepingstermijn van 1 jaar en 14 kalenderdagen. Hij had intussen al 2 730 euro betaald.

De handelaar ging niet akkoord met de opzegging en wilde Patrick zijn geld niet teruggeven.

Na overleg met het ECC Ierland startte Patrick een "Europese procedure voor geringe vorderingen". De rechtbank stelde hem in het gelijk. Toch wilde het bedrijf nog steeds niet betalen. Na bemiddeling door het ECC Malta kreeg Patrick eindelijk zijn geld terug.

Openbare raadpleging
  Advies van een expert? Wij helpen u op weg.
  Vraag hulp of advies