Laatste controle: 20/02/2019

Elektronisch en contant betalen

Besluit VK artikel 50 EU-Verdrag: Meer informatie

Met ingang van 30 maart 2019 is alle EU-wetgeving niet langer van toepassing op het Verenigd Koninkrijk, tenzij bij een geratificeerde uittredingsovereenkomst een andere datum is vastgesteld, of de Europese Raad en het Verenigd Koninkrijk unaniem besluiten om de onderhandelingsperiode van twee jaar te verlengen. Meer informatie over de juridische gevolgen voor bedrijven:

Elektronische transacties

De regels voor betalingen in euro's maken het u en uw klanten gemakkelijk om elektronische betalingen te verrichten en te ontvangen. Ze zijn van toepassing op grensoverschrijdende betalingen in euro's binnen de EU. Ze verbieden het banken om u of uw klanten daarbij hogere kosten aan te rekenen dan bij overeenkomstige nationale transacties. Ook banken die in EU-landen buiten de eurozone zijn gevestigd, moeten zich hieraan houden.

Bankpas of creditcard: geen extra kosten

U mag uw klanten niet extra laten betalen voor betalingen met een creditcard of bankpas. Dit geldt voor alle kaartaankopen (in winkels én online) in de hele EU. 

Voorbeeld

Een ticketverkoper vraagt 6 euro extra van klanten die online een concertticket kopen met hun creditcard. Een van die klanten is niet tevreden en dient een klacht in bij een plaatselijke consumentenorganisatie. De medewerkers van deze organisatie bevestigen dat deze toeslag niet is toegestaan. Ze nemen contact op met de kaartverkoper en vragen hem de toeslag onmiddellijk uit het elektronische betaalsysteem te verwijderen.

Geen onderscheid naar land bij betaling

U mag zelf weten welke betaalmiddelen u aanvaardt, maar als u kaartbetalingen accepteert en uw klanten met een bankpas of creditcard in een door u aanvaarde valuta willen betalen, dan moet u hiermee akkoord gaan, ongeacht in welk EU-land de klant of kaartprovider gevestigd is.

Voorbeeld

Een klant uit België koopt een paar nieuwe schoenen van een Duitse webshop en wil met een Finse VISA-kaart betalen. Het Duitse bedrijf moet deze accepteren omdat op hun website staat dat EURO VISA-kaarten worden aanvaard.

Regels tegen witwassen en terrorismefinanciering

Als ondernemer, maar ook als particulier, moet u zowel bij zakelijke contacten als bij incidentele transacties bepaalde regels in acht nemen om te voorkomen dat er geld wordt witgewassen of terrorisme wordt gefinancierd.

Deze regels gelden bij losse transacties en transacties die met elkaar verband lijken te houden, als u:

In deze situaties moet u een klantenonderzoek doen, onder ander door de identiteit te verifiëren van de klant en van de begunstigde, d.w.z. iedere (rechts)persoon die uiteindelijk eigenaar is van of zeggenschap heeft over uw klanten, of voor wiens rekening de transactie plaatsvindt. Vermoedens van verdachte transacties moet u melden bij de instantie voor financiële inlichtingenen in uw EU-land.

Gerelateerde onderwerpen

EU-wetgeving

Advies van een expert? Wij helpen u op weg.

Vraag advies aan experts

Lokale steun voor ondernemers - Hebt u vragen over zakendoen in het buitenland? Denkt u aan exporteren of uitbreiden naar een ander EU-land? Zo ja, dan kan het Enterprise Europe Network u gratis advies geven.

Deze bladzijde delen: