Последна проверка: 21/06/2022

Плащания в брой и по електронен път

Електронни трансакции

Благодарение на правилата на ЕС относно плащанията вие и вашите клиенти можете лесно да извършвате и получавате електронни плащания. Това означава, че банките не могат да искат от вас да заплатите по-висока такса за плащания в евро в рамките на ЕС, отколкото за еквивалентна национална трансакция.

Банките, които се намират в страни от ЕС извън еврозоната (Австрия, Белгия, Германия, Гърция, Естония, Ирландия, Испания, Италия, Кипър, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия, Португалия, Словакия, Словения, Финландия и Франция.), също трябва да прилагат това правило, като не могат да искат от вас да заплатите по-висока такса за плащане в евро към/в друга страна от ЕС, отколкото е таксата за национални плащания в национална валута.

Допълнителни такси при плащане с карта не са разрешени

Нямате право да начислявате допълнителни такси на вашите клиенти за плащане с кредитна или дебитна карта. Това важи за всички покупки с карта (в магазините и в интернет) в целия ЕС.

Динамично конвертиране на валути

Предлагате ли на клиентите си избор между плащане с карта във валутата на тяхната страна, вместо във валутата на вашата страна или уебсайт?

Трябва да ги информирате в момента на покупката за всички такси във връзка с услугата по превалутиране, която предлагате. Тези такси трябва да бъдат изразени като процентна надбавка спрямо последния наличен референтен обменен курс на еврото en , публикуван от Европейската централна банка (ЕЦБ).

Пример. Гостите в хотел, които имат чуждестранна разплащателна карта, могат да предпочетат да платят за престоя си във валутата на тяхната страна. Трябва да превалутирате сметката, като използвате курса на ЕЦБ. Освен това трябва да информирате гостите каква ще бъде процентната надбавка върху сумата.

Лична история

Подаване на жалба относно допълнителни такси при плащане с карта

Дружество за продажба и разпространение на билети начислява на своите клиенти такса от 6 евро, ако използват кредитна карта при купуване на билет онлайн. Недоволен от това клиент се оплаква в местния потребителски център. Потребителският център потвърждава, че таксата не е разрешена. Те се свързват с дружеството за билети и искат от него незабавно да премахне допълнителната такса от своя инструмент за онлайн плащания.

Недискриминация при плащания

Можете да приемате всякакви методи на плащане, но ако вашите клиенти искат да плащат по електронен път (напр. директен дебит или плащане с карта) във валута, която използвате, трябва да приемете плащането, независимо къде в ЕС се намират те или техните доставчици на платежни услуги.

Лична история

Приемане на плащане в евро с дебитни или кредитни карти

Клиент, установен в Белгия, купува нов чифт обувки от германски онлайн магазин с финландска кредитна карта. Германското предприятие трябва да приеме плащането, тъй като е посочило на своя уебсайт, че плащанията могат да се извършват с кредитни карти за плащания в евро.

Многофакторна автентификация

До декември 2020 г. трябва да се уверите, че вашият електронен бизнес може да извършва задълбочено установяване на самоличността на клиента, например двуфакторна или многофакторна автентификация. Това означава, че за всяко онлайн плащане на стойност над 30 евро, вашите клиенти ще трябва да използват поне два елемента за установяване на самоличността, като например:

Проверете при доставчика си на платежни услуги как можете да изпълните това задължение.

Правила за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма

Независимо дали сте собственик на дружество или физическо лице, трябва да приложите известни мерки, когато влизате в бизнес отношения или извършвате случайни сделки с клиенти, за да предотвратите изпиране на пари и финансиране на тероризма.

Тези мерки се прилагат към единична операция или няколко операции, които изглеждат свързани, ако:

В тези ситуации трябва да извършите комплексна проверка на клиента, включително да установите и проверите неговата самоличност, както и тази на действителния собственик — това е лицето, което в крайна сметка притежава или контролира сделките на вашите клиенти, или от чие име е извършена трансакцията. Ако имате подозрения за съмнителна операция, трябва да съобщите на звеното за финансово разузнаване en  във вашата страна от ЕС.

Законодателство на ЕС

Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?

Свържете се със специализираните служби за помощ

Имате ли въпроси относно извършването на стопанска дейност през граница, например износ или разширяване на дейността в друга страна от ЕС? Ако отговорът е да, Enterprise Europe Network може да ви даде без платен съвет.

Можете да използвате и Инструмент за търсене на услуги за оказване на помощ, за да намерите необходимата ви помощ.

Споделяне на страницата: