Последна проверка: 20/02/2019

Плащания в брой и по електронен път

Решение на Обединеното кралство да се позове на член 50 от Договора за Европейския съюз: Повече информация

Електронни трансакции

Правилата на ЕС за плащания в евро гарантират, че вие и вашите клиенти можете да извършвате и получавате електронни трансакции лесно. Правилата, които се прилагат за трансграничните плащания в евро в ЕС, означават, че банките не могат да начисляват на вас или на вашите клиенти такси, по-високи от тези за еквивалентна национална трансакция. Дори банките, намиращи се в държави от ЕС извън еврозоната, трябва да спазват това правило.

Допълнителни такси при плащане с карта не са разрешени

Нямате право да начислявате допълнителни такси на вашите клиенти за плащане с кредитна или дебитна карта. Това важи за всички покупки с карта (в магазините и в интернет) в целия ЕС. 

Лична история

Дружество за продажба и разпространение на билети изисква от своите клиенти по 6 евро, ако използват кредитна карта при купуване на билет онлайн. Недоволен от това клиент се оплаква в местния потребителски център. Потребителският център потвърждава, че таксата не е разрешена. Те се свързват с дружеството за билети и искат от него незабавно да премахне допълнителната такса от своя инструмент за онлайн плащания.

Недискриминация при плащания

Можете да приемате всякакви методи на плащане, но ако вашите клиенти искат да плащат по електронен път (напр. директен дебит или плащане с карта) във валута, която използвате, трябва да приемете плащането, независимо къде в ЕС се намират те или техните доставчици на платежни услуги.

Лична история

Клиент, установен в Белгия, купува нов чифт обувки от германски онлайн магазин с финландска карта VISA. Германското предприятие трябва да приеме плащането, тъй като е посочило на своя уебсайт, че плащанията могат да се извършват с карти EURO VISA.

Правила за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма

Независимо дали сте собственик на дружество или физическо лице, трябва да приложите известни мерки, когато влизате в бизнес отношения или извършвате случайни сделки с клиенти, за да предотвратите изпиране на пари и финансиране на тероризма.

Тези мерки се прилагат към единична операция или няколко операции, които изглеждат свързани, ако:

В тези ситуации трябва да извършите комплексна проверка на клиента, включително да установите и проверите неговата идентичност, както и тази на действителния собственик — това е лицето, което в крайна сметка притежава или контролира сделките на вашите клиенти, или от чие име е извършена трансакцията. Ако имате подозрения за съмнителна операция, трябва да съобщите на звеното за финансово разузнаванеen във вашата страна от ЕС.

Законодателство на ЕС

Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?

Свържете се със специализираните служби за помощ

Местна подкрепа за бизнеса - Имате ли въпроси относно извършването на стопанска дейност през граница, например износ или разширяване на дейността в друга страна от ЕС? Ако отговорът е да, мрежата Enterprise Europe може да ви даде безплатен съвет.

Споделяне на страницата: