Инструменти на сайта

Избор на език

знаме на ЕС

Навигационна пътека

Меню

Последна проверка : 19/06/2018

Решаване на потребителски спорове

Имали ли сте проблеми със стока или услуга, купена в друга страна от ЕС? Независимо дали сте я купили онлайн или офлайн, съществуват няколко възможни начина, по които можете да потърсите правна защита:

  • Неформално решаване на спорове: най-добре е първо да потърсите начин за решаване на спора директно с търговеца или с помощта на потребителска организация във вашата страна.
  • Извънсъдебни процедури: можете да опитате да разрешите проблема чрез алтернативно или онлайн решаване на спорове.
  • Съдебни действия: процедурата за искове с малък материален интерес и европейската заповед за плащане могат да ви помогнат да си получите парите от търговец в друга страна от ЕС.
Обществени консултации