Живот и пътуване
Последна проверка: 23/06/2022

Продажба на стоки и услуги

В рамките на вътрешния пазар на ЕС стоките могат да се движат свободно, при условие че отговарят на съответните стандарти. Научете какви са изискванията на ЕС за продуктите, които продавате, и кога трябва да съобщавате за движението на вашите стоки.

В зависимост от това какви услуги предлагате и за колко време, можете да предоставяте услуги в друга страна от ЕС, без да създавате предприятие или клон там. Научете кога това е възможно, в кои сектори и за какви видове продажби.

Трябва да спазвате специфични правила, когато продавате стоки или услуги на крайни потребители, с които не се срещате лично (при положение че са изпълнени определени условия). Например трябва да предоставяте ясна информация в писмен вид, а вашите клиенти могат да се откажат от договора в срок от 14 дни, без да плащат неустойка и без да посочват причина.

Когато продавате пакетни туристически пътувания и свързани пътнически услуги трябва да спазвате определени правила на ЕС, например когато продавате два или повече различни вида пътнически услуги за едно и също пътуване чрез един договор с един доставчик или ако продавате пътническа услуга и след това посредничите при продажбата на друга услуга за същото пътуване.

Използвайте инструмента на ЕС, за да проверите какви услуги за трансгранична доставка на колетни пратки се предлагат и какви са техните цени в Съюза. Вижте каква информация трябва да предоставят доставчиците на трансгранични и вътрешни колетни услуги на съответните национални органи.

Споделяне на страницата: