Последна проверка: 02/04/2022

Нелоялно ценообразуване

В целия ЕС продавачите трябва да посочват цените на стоките достатъчно ясно, за да можете лесно да сравнявате сходни продукти и да сте добре информиран, преди да направите избор, независимо от това как са пакетирани стоките или колко единици стока се продават заедно.

Когато рекламират или продават нещо, предприятията са правно задължени да ви предоставят напълно ясна информация за цената, която ще трябва да заплатите.

Пълна ценова информация

Цената, посочена в дадена оферта, трябва да включва всички данъци и разходи за доставка. Ако има допълнителни разходи, които не могат да бъдат изчислени предварително, трябва да ви уведомят за това.

Лична история

Данъците и таксите трябва да са включени в общата цена

Стефан от Белгия намира много евтини полети до Испания на уебсайта на авиокомпания. Но след като приключва с онлайн резервацията, вижда, че крайната цена се е удвоила, като включва различни допълнителни такси, които не са били споменати в процеса на резервацията.

Стефан се свързва с отдела за обслужване на клиенти, откъдето му казват, че първоначалната цена е просто ориентировъчна. Разговор с белгийския потребителски център обаче потвърждава, че макар и авиокомпаниите да имат право да искат допълнително заплащане за неща като багаж или храна по време на полет, това трябва да бъде посочено в началото (заедно с всички други допълнителни такси, данъци и т.н.). Освен това допълнителните разходи, които не са по избор, като например административни такси или такси за плащане, трябва винаги да са включени в първоначалната цена.

Въпросната авиокомпания вече ясно посочва всички добавки към цената в началото на процеса на резервация.

Когато нещо се рекламира като „безплатно", не могат да ви карат да плащате каквото и да е, освен разходите за:

Лесно сравняване — цена за единица мярка

Трябва да имате възможност да сравнявате цените на различни марки и на опаковките с различни размери, за да видите например колко ще спестите, ако купите голяма опаковка зърнена закуска вместо малка кутия.

За да можете да правите това, на всички стоки трябва да е отбелязана не само продажната цена, но и цената на единица мярка — например цената на килограм или на литър. Тази информация трябва да е ясна, четлива и лесно забележима.

Това правило се отнася и до рекламите, в които се споменава продажна цена.

Лична история

Проверете единичната цена на продукта, който купувате

Надин живее в Люксембург, близо до границата с Германия, заедно с петмесечната си дъщеря. За да спести пари, тя започва да сравнява цените на бебешките пелени в различни магазини както в Люксембург, така и от другата страна на границата в Германия.

Надин открива германски търговец, който предлага пакети със същите пелени, които тя купува в Люксембург, на същата цена. След като се вглежда по-внимателно в цената за една пелена обаче, тя разбира, че немските пакети съдържат по 140 пелени, докато тези в Люксембург — само по 90, което ги прави много по-скъпи. Тя веднага започва да купува пелени само от немския магазин.

Изключения

По-долу са посочени примери за стоки, за които могат да не се прилагат правилата за посочване на единичната цена, защото посочването ѝ може да породи объркване, или поради особения характер или цел на стоката:

Ценовата дискриминация не е позволена

Като гражданин на ЕС, даден търговец не може да иска от вас да заплатите повече при покупката на стока или услуга само поради вашето гражданство или държава на пребиваване. Някои различия в цените могат да бъдат обосновани, ако се дължат на обективни критерии, а не само на гражданството. Например различните пощенски разходи могат да означават, че плащате повече за доставка в една страна, отколкото в друга. Търговците обаче могат да определят различни нетни продажни цени в различни пунктове за продажба, като магазини и уебсайтове, или да използват определени оферти само в конкретен район на дадена страна членка. Съгласно правилата на ЕС всички тези оферти трябва да бъдат достъпни за потребителите от други страни от Съюза.

Не са оправдани разлики в достъпа до стоки или услуги за потребители от различни страни от ЕС в следните три случая:

Когато даден търговец има няколко национални версии на един и същ уебсайт, като например уебмагазин, който продава продукти в различни страни от ЕС, трябва да можете да избирате коя версия да използвате. Трябва да дадете позволение за пренасочванекъм определена национална версия на уебсайта. Също така трябва да можете да промените избора си по всяко време.

Законодателство на ЕС

Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?

Свържете се със специализираните служби за помощ

Споделяне на страницата: