Инструменти на сайта

Избор на език

знаме на ЕС

Навигационна пътека

Меню

Последна проверка : 20/03/2018

Медицинска помощ при временен престой

Решение на Обединеното кралство да се позове на член 50 от Договора за Европейския съюз: Повече информация

За момента Обединеното кралство остава пълноправен член на ЕС и правата и задълженията, свързани с това, продължават да се прилагат изцяло във и по отношение на страната:

 • Въпроси и отговори въз основа на съвместния доклад на ЕС и Обединеното кралство от 8 декември 2017 г.English
 • Публикации на ЕС за БрекзитEnglish
 • Информация на правителството на Обединеното кралство и насоки относно БрекзитEnglish

Като гражданин на ЕС при неочаквано заболяване при временен престой в друга страна от ЕС - независимо дали става дума за почивка, командировка или учене в чужбина - имате право на всички видове лечение, които не могат да бъдат отложени до прибирането ви във вашата страна. Имате същото право на здравно обслужване като лицата, осигурявани в страната, в която се намирате.

При пътуване в чужбина винаги носете със себе си своята Европейска здравноосигурителна карта (ЕЗОК). Картата е доказателство, че сте осигурени в държава от ЕС.

Ако нямате Европейска здравноосигурителна карта (ЕЗОК) или не можете да я използвате (например за частна медицинска помощ), не може да ви бъде отказано лечение, но може да се наложи да заплатите предварително за него и да поискате възстановяване на разходите си във вашата страна.

Издаване на Европейска здравноосигурителна карта

В някои страни Европейската здравноосигурителна карта се издава заедно с националната здравна карта. В други трябва да поискате да ви издадат такава.

Не би трябвало да заплащате нищо за нея. Трябва да я получите от вашата здравноосигурителна институция, преди да заминете в чужбина.

Някои подвеждащи уебсайтове искат от вас да заплатите, за да поръчате своята Европейска здравноосигурителна карта чрез тях. Никога не използвайте тези уебсайтове: свържете се директно с вашата здравноосигурителна институция.

Проверете във вашата институция за здравно осигуряване до каква степен осигуровката ви обхваща членовете на вашето семейство.

Научете повече за Европейската здравноосигурителна карта (ЕЗОК) в:

Изберете държава:

Моля, имайте предвид, че Европейската комисия не носи отговорност за съдържанието на външни уебсайтове.

Ограничения за използване на Европейската здравноосигурителна карта:

 • Граждани на държави извън ЕС не могат да използват своята Европейската здравноосигурителна карта за лечение в Дания, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария, освен ако са бежанци, пребиваващи в държава от ЕС, или са осигурени като членове на семейството на гражданин на ЕС.
 • Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария се считат за страни от ЕС за целите на правилата за координация на социалното осигуряване в ЕС.
 • Картата няма да ви е от полза при спасителни операции и репатриране - ако искате да бъдете транспортирани безплатно във вашата страна в случай на сериозно заболяване или при тежък инцидент по време на посещение в друга страна от ЕС, ще ви е нужна отделна здравна застраховка
 • Картата не покрива частна медицинска помощ или разходи за планирано лечение в друга страна от ЕС.

Лична история

Сключете допълнителна застраховка за рискове при пътуване

Свен от Швеция отива във Франция на ски почивка. На втория ден от почивката той наранява коляното си при спускане със ски и се налага да бъде изведен от планината от френските спасителни служби. Когато се прибира вкъщи, той получава голяма сметка за разходите по неговото спасяване. Свен трябва да плати сметката изцяло, тъй като спасителните дейности не са обхванати от Европейската здравноосигурителна карта.

Обществени консултации
  Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?
  Потърсете помощ и съвети