Последна проверка : 06/07/2018

Ценообразуване и плащания

Когато купувате стоки или услуги в ЕС, трябва да получите ясна информация за общата цена , включително всички данъци и допълнителни такси.

При онлайн покупки трябва изрично да потвърдите, например чрез натискане на бутон, че знаете, че извършването на поръчка води до задължение за плащане.

Допълнителни такси: такси за използване на карти

Търговците в ЕС нямат право да ви начисляват такси за използване на вашата кредитна или дебитна карта. Единственото изключение от това правило са картите American Express/Diners Club, както и дружествените или корпоративните кредитни карти, при които таксата се заплаща от вашия работодател, а не от вас. Ако използвате такива карти, могат да ви бъдат начислени такси, но сумата не може да надвишава стойността на реалните разходи на търговеца за обработка на плащането.

Имайте предвид, че ако плащате във валута на ЕС, различна от еврото, може да се наложи да заплатите такса за обмен на валутата, начислявана от вашия доставчик на картата при използването ѝ в друга страна от Съюза.

Такси за допълнителни услуги

Трябва да дадете съгласието си за всякакви допълнителни плащания, изисквани от търговеца, например за експресна доставка, опаковка за подарък или пътническа застраховка.

Търговците нямат право да искат да заплащате тези услуги освен ако не сте ги избрали изрично. Използването на полета с предварително поставени отметки на уебсайта на търговеца не представлява такова съгласие, така че имате право на възстановяване на всички платени суми, събрани по този начин.

Лична история

Търговците трябва да ви информират за общата цена (включваща данъци и такси), преди да извършите плащането.

Ева от Полша купува няколко книги от онлайн търговец. Сумата, изтеглена от кредитната ѝ карта, обаче е по-висока от крайната сума, показана в момента на продажбата на уебсайта на продавача. Ева разбира, че търговецът не е включил разходите за доставка, а ги е добавил едва след като тя финализира своята покупка.

Тъй като според правилата на ЕС търговците са длъжни да показват точна и пълна информация за цената, преди клиент да направи покупка онлайн, Ева съобщава за това на компанията и на съответните полски органи. След намеса на органите разликата в цената ѝ е възстановена.

Ценова дискриминация

Като гражданин на ЕС не може да искат от вас да платите по-висока цена при покупката на продукти или услуги само заради вашата националност или страна на пребиваване. Някои различия в цените могат да бъдат оправдани, ако се дължат на обективни критерии, различни от националност.

Лична история

Понякога разликите в цените могат да бъдат оправдани

По време на посещение при приятел в Германия Барт от Холандия отишъл на плувен басейн. Той трябвало да плати повече от местните жители и се зачудил дали това не е незаконна ценова дискриминация.

В този случай разликата в цените е обоснована. Плувният басейн се стопанисва от местните власти и се финансира от местните данъци, така че местните жители вече са дали своя принос за функционирането на басейна и затова цените за тях са по-ниски.

Лична история

Не може да искат от вас да платите по-висока цена само заради вашата страна на пребиваване

Хилда от Дания иска да резервира автомобил под наем в Испания за лятната си отпуска. Тя избира желаната кола на уебсайта на испанска компания за автомобили под наем. Когато обаче въвежда адреса си, за да завърши резервацията, вижда, че общата сума нараства със 140 евро.

Хилда се свързва с местния европейски потребителски център, за да се оплаче от тази ценова дискриминация. Оттам настояват компанията за автомобили под наем да приведе сайта си в съответствие с правилата на ЕС.

Правила за ценообразуване за билети за пътуване

Правилата на ЕС за ценообразуване важат и когато купувате билети за пътуване, например със самолет или влак, независимо дали покупката се извършва онлайн или лично. Това означава, че когато купувате билети, всички данъци и такси трябва да бъдат включени и показани в общата цена от началото на периода на резервация. Така за вас ще бъде по-лесно да сравните цените на различните превозвачи. 

Всички незадължителни добавки (като застраховка за пътуване) трябва да бъдат ясно посочени и да се предлагат само въз основа на правото на избор.

Ако при покупка на самолетни билети онлайн установите неясно ценообразуване, можете да съобщите за това на националните органи във вашата страна на пребиваване в ЕС.

Често задавани въпроси

Законодателство на ЕС

Нуждаете се от повече информация за правилата в дадена страна?

Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?

Свържете се със специализираните служби за помощ

Потърсете помощ или съвет от европейския потребителски център във вашата странаen

Споделяне на страницата: