Последна проверка: 07/11/2022

Ценообразуване и плащания

Когато купувате стоки или услуги в ЕС, трябва да получите ясна информация за общата цена, включително всички данъци и допълнителни такси.

При онлайн покупки трябва изрично да потвърдите, например чрез натискане на бутон, че знаете, че извършването на поръчка води до задължение за плащане.

Предупреждение

Ако искате да извършите онлайн плащане на стойност повече от 30 евро, ще трябва да използвате съчетание от поне два елемента за проверка на автентичността, като например:

  • нещо, което имате (като мобилен телефон или четец за карти), И нещо, което знаете (PIN код или парола)
  • нещо, което имате (като мобилен телефон или четец за карти), И нещо, което е част от вас (пръстов отпечатък)
  • нещо, което знаете (PIN код или парола), И нещо, което е част от вас (пръстов отпечатък)

Така плащанията ви ще бъдат по-сигурни и по-безопасни.

Допълнителни такси: такси за използване на карти

Търговците в ЕС нямат право да ви начисляват такси за използване на вашата кредитна или дебитна карта. Единственото изключение от това правило са картите American Express/Diners Club, както и дружествените или корпоративните кредитни карти, при които таксата се заплаща от вашия работодател, а не от вас. Ако използвате такива карти, могат да ви бъдат начислени такси, но сумата не може да надвишава стойността на реалните разходи на търговеца за обработка на плащането.

Имайте предвид, че ако плащате във валута на страни от ЕС, различна от еврото, може да се наложи да заплатите такса за обмен на валутата, начислявана от вашия доставчик на картата при използването ѝ в друга страна от Съюза.

„Безплатни“ онлайн услуги

Безплатните онлайн услуги се предоставят на цена — вашите лични данни са ценни. Ето защо безплатните уеб услуги и приложения ги събират. Съгласно правилата на ЕС имате право да знаете как се съхраняват и използват вашите лични данни. Трябва да знаете също така подробностите по договора, като например вида на „безплатната“ услуга, която ще получите, срока на договора, информация за правото на отказ и условията за прекратяване на договора.

Съгласно правилата на ЕС имате изрично право да получавате предварителна договорна информация и право на отказ в рамките на 14 дни. Обхванати са и ситуации, в които не сте платили цена или такса, но сте предоставили на търговеца лични данни, които не са пряко необходими за услугата (напр. съгласие за събиране на данни за поведението за рекламни цели).

Тези права на защита на потребителите са в допълнение към правилата за защита на личните данни, които регулират събирането и използването на личните данни на потребителите.

Лична история

Не предоставяйте повече данни, отколкото е необходимо

Даниел от Франция се опитва да търси онлайн инструмент за превръщане на PDF файлове в документи, подлежащи на редактиране. Той намира привидно надеждно приложение, но за да завърши преобразуването на документа, от него е поискано да се абонира за услугата, като предостави адреса на електронната си поща и всички видове лични данни. Тъй като не е ясно какво предполага абонаментът, Даниел решава да не се абонира.

Като потребител имате право да получите ясна и разбираема преддоговорна информация за услугата, както и право да се откажете от всяка услуга в рамките на 14 дни без каквато и да е обосновка и разходи.

Такси за допълнителни услуги

Трябва да дадете съгласието си за всякакви допълнителни плащания, изисквани от търговеца, например за експресна доставка, опаковка за подарък или пътническа застраховка.

Търговците нямат право да искат да заплащате за тези услуги освен ако не сте ги избрали изрично. Използването на полета с предварително поставени отметки на уебсайта на търговеца не представлява съгласие, така че ще имате право на възстановяване на всички платени суми, събрани по този начин.

Лична история

Търговците трябва да ви информират за общата цена (включваща данъци и такси), преди да извършите плащането.

Ева от Полша купува няколко книги от онлайн търговец. Сумата, изтеглена от кредитната ѝ карта, обаче е по-висока от крайната сума, показана в момента на продажбата на уебсайта на продавача. Ева разбира, че търговецът не е включил разходите за доставка, а ги е добавил едва след като тя финализира своята покупка.

Тъй като според правилата на ЕС търговците са длъжни да показват точна и пълна информация за цената, преди клиент да направи покупка онлайн, Ева съобщава за това на компанията и на съответните полски органи. След намеса на органите разликата в цената ѝ е възстановена.

Плащане в друга валута – такси за превалутиране

Когато купувате продукт или услуга, чиято цена е посочена в друга валута, плащате повече от покупната цена. По същия начин когато теглите от банкомат пари в брой в друга валута, плащате повече от сумата, която сте изтеглили. Допълнителните разходи могат да включват:

Когато купувате нещо лично или онлайн, може да ви предложат да изберете да платите в местна валута или във валутата на вашата страна. Ако плащате в местна валута, трябва да изчакате извлечението от банковата ви сметка или от кредитната ви карта, за да разберете колко ви е струвала трансакцията във валутата на вашата страна. Често това е най-евтиният вариант. Ако плащате във валутата на вашата страна, ще знаете веднага колко ще трябва да платите. Допълнителните такси често правят този вариант по-скъп.

Ако търговец или уебсайт ви предложат възможност да платите във валутата на вашата страна, трябва да посочат колко точно допълнително ще платите. Разходите трябва да бъдат изразени като процентна надценка спрямо сумата, конвертирана по последния курс на Европейската централна банка.

Пример. Хотел ви дава възможност да изберете дали да платите за престоя си в местна валута или във валутата на вашата страна. Ако изберете валутата на вашата страна, хотелът трябва да конвертира стойността на сметката, като използва обменния курс на ЕЦБ, и да ви информира за добавената от него надценка в проценти.

Уебсайтът на банката или издателят на картата също трябва да предоставят информация за този вид такси. Във всеки случай винаги имате право да откажете и да извършите плащането в местна валута.

Ценова дискриминация

Като гражданин на ЕС или пребиваващ в Съюза не може да искат от вас да платите по-висока цена при покупката на продукти или услуги в ЕС само заради вашата националност или страна на пребиваване.

Когато купувате стоки онлайн в ЕС, цените може да са различни в отделните държави или между различните версии на един и същ уебсайт, например поради разлики в разходите за доставка. Въпреки това, ако купувате стоки онлайн без това да налага трансгранична доставка — например ако купите нещо онлайн и възнамерявате да го вземете собственоръчно от търговец или магазин — би следвало да се ползвате от същите цени и специални оферти като купувачите, които живеят в съответната страна. Не могат да ви таксуват по-висока цена или да ви възпрепятстват да купите нещо само защото живеете в друга страна.

Същите правила важат и когато купувате услуги, предлагани в помещенията на търговеца — например когато купувате билет за увеселителен парк, резервирате хотел, вземате кола под наем или когато купувате услуги, доставяни по електронен път (напр. услуги в облак, уебсайт хостинг) — и съответно имате право да заплатите същата цена като местните купувачи.

Предупреждение

Аудио-визуалните продукти, защитени с авторско право, като филми, електронни книги и музика, често са обхванати от различни лицензионни споразумения в различни държави. Поради това е възможно не винаги да имате достъп до едни и същи продукти на една и съща цена във всички държави от ЕС.

Лична история

Не може да искат от вас да платите по-висока цена само заради вашата страна на пребиваване

Хилда от Дания иска да резервира автомобил под наем в Испания за лятната си отпуска. Тя избира желаната кола на уебсайта на испанска компания за автомобили под наем. Когато обаче въвежда адреса си, за да завърши резервацията, вижда, че общата сума нараства със 140 евро.

Хилда се свързва с местния европейски потребителски център, за да се оплаче от тази ценова дискриминация. Те ѝ помагат да подаде официална жалба, подчертаваща дискриминационното ценообразуване на уебсайта на дружеството за отдаване на автомобили под наем. Тъй като това дружество не е спазило правилата на ЕС, може да му бъде наложена глоба от компетентния национален орган.

Правила за ценообразуване за билети за пътуване

Правилата на ЕС за ценообразуване важат и когато купувате билети за пътуване, например със самолет или влак, независимо дали покупката се извършва онлайн или лично. Това означава, че когато купувате билети, всички данъци и такси трябва да бъдат включени и показани в общата цена от началото на процеса на резервация. Така за вас ще бъде по-лесно да сравните цените на различните превозвачи.

Всички незадължителни добавки (като застраховка за пътуване) трябва да бъдат ясно посочени и да се предлагат само въз основа на правото на избор.

Ако при покупка на самолетни билети установите неясно ценообразуване при онлайн резервация на полет, можете да съобщите за това на националните органи en във вашата страна на пребиваване в ЕС.

Автоматично пренасочване на уебсайт

Когато даден търговски уебсайт има няколко версии, не може да бъдете автоматично пренасочван, освен ако изрично не дадете своето съгласие. Например, ако живеете във Франция и решите да посетите директно уебсайт с домейн .be (Белгия), търговецът може да ви предложи да консултирате френската версия на уебсайта (.fr). Въпреки това, освен ако не дадете своето изрично съгласие за пренасочването, би следвало да имате достъп до първоначално избрания уебсайт с домейн .be.

Трябва също така да можете да промените своя избор по всяко време — например чрез поле „Избор на държава“ Това ви дава възможност да видите цените и промоциите за продукти и услуги, предлагани от търговеца в други държави. Въпреки това, винаги трябва да консултирате реда и условията на търговеца, за да се информирате за вариантите и таксите за доставка във вашата страна.

Вижте също

Често задавани въпроси

Законодателство на ЕС

Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?

Свържете се със специализираните служби за помощ

Споделяне на страницата: