Инструменти на сайта

Избор на език

знаме на ЕС

Навигационна пътека

Меню

Актуализация : 30/10/2017

Ценообразуване и плащания

Когато купувате нещо, трябва да получите ясна информация за общата цена на стоките или услугите, включително всички данъци и допълнителни такси.

При онлайн покупки трябва изрично да потвърдите, например чрез натискане на бутон, че знаете, че извършването на поръчка води до задължение за плащане.

Допълнителни такси: такси за използване на карти и други платежни средства

Ако даден търговец желае да ви таксува допълнително за използване на определено разплащателно средство — например кредитна карта — таксата не може да бъде по-висока от действителните му разходи за обработване на вашето плащане. В някои държави тези такси може да са напълно забранени.

Такси за допълнителни услуги

Трябва да дадете съгласието си за всякакви допълнителни плащания, изисквани от търговеца, например за експресна доставка, опаковка за подарък или пътническа застраховка.

Търговците нямат право да искат да заплащате тези услуги освен ако не сте ги избрали изрично. Използването на полета с предварително поставени отметки на уебсайта на търговеца не представлява такова съгласие, така че имате право на възстановяване на всички платени суми, събрани по този начин.

Лична история

Ева от Полша купува няколко книги от онлайн търговец, но сумата, изтеглена от кредитната ѝ карта, е по-висока от крайната сума, показана в момента на продажбата на уебсайта на продавача.

Тъй като според правилата на ЕС търговците са длъжни да показват точна и пълна информация за цената, преди клиент да направи покупка онлайн, Ева съобщава за това на компанията и на съответните полски органи. След намеса на органите разликата в цената ѝ е възстановена.

Ценова дискриминация

Като гражданин на ЕС не може да искат от вас да платите по-висока цена при покупката на продукти или услуги само заради вашата националност или страна на пребиваване. Някои различия в цените могат да бъдат оправдани, ако се дължат на обективни критерии, различни от националност.

Лична история

Понякога разликите в цените могат да бъдат оправдани

По време на посещение при приятел в Германия Барт от Холандия отишъл на плувен басейн. Той трябвало да плати повече от местните жители и се зачудил дали това не е незаконна ценова дискриминация.

В този случай разликата в цените е обоснована. Плувният басейн се стопанисва от местните власти и се финансира от местните данъци, така че местните жители вече са дали своя принос за функционирането на басейна и затова цените за тях са по-ниски.

Лична история

Не може да искат от вас да платите по-висока цена само заради вашата страна на пребиваване

Хилда от Дания иска да резервира автомобил под наем в Испания за лятната си отпуска. Тя избира желаната кола на уебсайта на испанска компания за автомобили под наем. Когато обаче въвежда адреса си, за да завърши резервацията, вижда, че общата сума нараства със 140 евро.

Хилда се свързва с местния европейски потребителски център, за да се оплаче от тази ценова дискриминация. Оттам настояват компанията за автомобили под наем да приведе сайта си в съответствие с правилата на ЕС.

Правила за ценообразуване за билети за пътуване

Правилата на ЕС за ценообразуване важат и когато купувате билети за пътуване, например със самолет или влак, независимо дали покупката се извършва онлайн или лично. Това означава, че когато купувате билети, всички данъци и такси трябва да бъдат включени и показани в общата цена от началото на периода на резервация. Така за вас ще бъде по-лесно да сравните цените на различните превозвачи. 

Всички незадължителни добавки (като застраховка за пътуване) трябва да бъдат ясно посочени и да се предлагат само въз основа на правото на избор.

Ако при покупка на самолетни билети онлайн установите неясно ценообразуване, можете да съобщите за това на националните органи във вашата страна на пребиваване в ЕС.

Обществени консултации
    Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?
    Потърсете помощ и съвети