Poslední kontrola: 21/05/2019

Stanovení cen a platby

Při nákupu musí spotřebitel vždy obdržet jasné informace o celkové ceně zboží nebo služby, a to včetně veškerých daní a dodatečných poplatků.

Při nákupu po internetu musí mít spotřebitel možnost potvrdit (např. kliknutím na tlačítko), že si je plně vědom povinnosti uhradit v případě objednání zboží či služby požadovanou cenu.

Dodatečné poplatky: poplatky za použití platební karty

Obchodníci v EU vám nesmějí účtovat dodatečné poplatky za platbu kreditní či debetní kartou. Jedinou výjimku tvoří karty American Express/Diners Club a firemní kreditní karty, kde jsou poplatky účtovány vašemu zaměstnavateli, nikoli přímo vám. Za použití těchto typů karet vám tedy obchodník dodatečný poplatek účtovat může, ten však nesmí být vyšší než náklady, které obchodníkovi zpracováním platby skutečně vzniknou.

Upozorňujeme, že pokud provádíte platbu v jiné měně EU než v eurech, může vám poskytovatel karty v případě, že kartu používáte v jiné zemi EU, naúčtovat poplatek za měnový převod.

Poplatky za dodatečné služby

Spotřebitel musí mít možnost vyjádřit svůj souhlas s poplatkem za poskytnutí dodatečných služeb, který si obchodník účtuje. Může se jednat například o expresní dodání, dárkové balení zboží nebo cestovní pojištění.

Pokud spotřebitel výslovně neodsouhlasil, že tyto služby od obchodníka skutečně chce, nesmí mu za ně obchodník nic naúčtovat. Za takový souhlas se přitom v žádném případě nepovažuje políčko na internetových stránkách obchodníka, které je už předem zaškrtnuté. Pokud jste za nevyžádanou službu objednanou tímto způsobem zaplatili, máte nárok na vrácení peněz.

Typická situace

Obchodníci mají povinnost vám plnou cenu (včetně daní a poplatků) sdělit ještě předtím, než platbu provedete

Ewa z Polska si objednala několik knížek v internetovém knihkupectví. Z kreditní karty jí však byla stržena vyšší částka, než která se zobrazila na obrazovce v okamžiku, kdy nákup potvrzovala. Poté si Ewa uvědomila, že společnost do ceny nezahrnula náklady na doručení, které byly přičteny až v okamžiku, kdy nákup potvrdila.

Podle právních předpisů EU mají obchodníci povinnost uvádět správné a úplné ceny předtím, než zákazník nákup online potvrdí. Z tohoto důvodu si Ewa stěžovala přímo u prodejce a věc oznámila i na příslušném polském úřadě. Ten situaci začal řešit a Ewě se nakonec podařilo získat chybně účtovanou částku zpět.

Cenová diskriminace

Kupujete-li výrobky nebo služby v jiné zemi EU, nesmí vám být jako občanovi EU nebo osobě s bydlištěm v Unii účtována vyšší cena na základě vaší státní příslušnosti nebo země, v níž máte bydliště.

Pokud kupujete zboží online v EU, jeho cena se může lišit nejen v jednotlivých zemích Unie, ale dokonce u různých verzí téže internetové stránky, např. v závislosti na rozdílech ve výši nákladů na dodání zboží. Nicméně pokud kupujete zboží bez dodání do zahraničí (např. když si ho kupujete online a chcete si ho vyzvednout přímo u obchodníka nebo v kamenném obchodě), měli byste mít možnost zaplatit stejnou cenu a využít stejných nabídek, jako mají spotřebitelé žijící v dané zemi Unie. Nesmí vám být účtována vyšší cena jen proto, že žijete v jiné zemi. Kvůli bydlišti vám rovněž nesmí být znemožněno, abyste si některé zboží zakoupili.

Stejná pravidla platí i v případě, že si kupujete služby poskytované v prostorách obchodníka (např. si zakoupíte vstupenky do zábavního parku, zarezervujete si hotel, pronajmete auto) nebo že si zakoupíte služby dodávané elektronicky (např. služba cloudového úložiště, webhosting atp.) – i tehdy máte nárok na tutéž cenu jako místní spotřebitelé.

Na média chráněna autorským právem, jako jsou filmy, e-knihy nebo hudba, se v různých zemích často vztahují jiná práva duševního vlastnictví. Proto vám nebude umožněno je zakoupit za stejnou cenu ve všech zemích EU.

Typická situace

Nesmí vám být účtováno více jenom kvůli zemi vašeho bydliště

Hilda z Dánska si chtěla během dovolené ve Španělsku půjčit auto. Rezervaci chtěla provést na internetových stránkách španělské autopůjčovny. Vybrala si typ auta a chtěla rezervaci potvrdit. Když ale zadala adresu svého bydliště, cena najednou vzrostla o 140 eur.

Obrátila se tedy na místní evropské spotřebitelské centrum a stěžovala si na cenovou diskriminaci. V centru ji pomohli s podáním formální stížnosti, v níž poukázala na diskriminační ceny, které autopůjčovna na svých stránkách uvádí. Vyšlo najevo, že autopůjčovna předpisy EU skutečně nedodržela a příslušný vnitrostátní orgán jí může uložit pokutu.

Pravidla stanovení cen jízdenek a letenek

Pravidla EU upravují také nákup jízdenek a letenek, a to i přes internet. Platí, že když si jízdenky kupujete, musí být v ceně obsaženy veškeré daně a poplatky a zobrazovat se od samého začátku rezervace. Díky tomu si můžete cenu snadněji porovnat s nabídkou jiných cestovních operátorů. 

Veškeré další položky (např. cestovní pojištění) musí být jako takové zřetelně označené s tím, že nejsou povinnou součástí ceny letenky.

Pokud při rezervaci letenky online zjistíte, že stanovení ceny není zcela jasné a přehledné, můžete to oznámit příslušnému vnitrostátnímu orgánu v zemi vašeho bydliště (v rámci EU).

Automatické přesměrování na internetové stránce

Pokud obchodník provozuje několik verzí dané internetové stránky, nesmíte být bez vlastního svolení automaticky přesměrováni z jedné na druhou. Například pokud žijete ve Francii a rozhodnete se jít přímo na belgickou mutaci stránky (.be), obchodník vám nemůže navrhnout, abyste nejprve využili verzi francouzskou (.fr). Pokud s takovým přesměrováním nedáte výslovný souhlas, měli byste mít přístup na stránky .be, které jste si původně zvolili.

Nicméně byste také měli mít možnost tuto volbu kdykoli změnit – např. zaškrtnutím kolonky „vybrat zemi". Tak si budete moci zobrazit ceny a nabídky obchodníka v jiných zemích. V každém případě je však důležité se seznámit s jeho obchodními podmínkami, především s tím, jaké nabízí možnosti dodání zboží do vaší země a za jakou cenu.

Časté otázky

Právní předpisy EU

Potřebujete se dozvědět více o pravidlech, která platí v konkrétní zemi?

Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Sdílet tuto stránku: