Poslední kontrola: 07/11/2022

Stanovení cen a platby

Při nákupu v EU musí spotřebitel vždy obdržet jasné informace o celkové ceně zboží nebo služby, a to včetně veškerých daní a dodatečných poplatků.

Při nákupu online musí mít spotřebitel možnost potvrdit (např. kliknutím na tlačítko), že si je v případě objednání zboží či služby plně vědom povinnosti uhradit požadovanou cenu.

Pozor!

Pokud chcete elektronicky zaplatit částku převyšující 30 eur, musíte použít alespoň dva ověřovací prvky, například kombinaci:

  • něčeho, co máte u sebe (např. váš mobilní telefon nebo čtečka karet), A něčeho, co znáte (PIN nebo heslo)
  • něčeho, co máte u sebe (např. váš mobilní telefon nebo čtečka karet), A něčeho, co vás identifikuje (váš otisk prstu)
  • něčeho, co znáte (PIN nebo heslo), A něčeho, co vás identifikuje (váš otisk prstu)

Díky tomu budou vaše platby bezpečnější a lépe zabezpečené.

Dodatečné poplatky: poplatky za použití platební karty

Obchodníci v EU vám nesmějí účtovat dodatečné poplatky za platbu kreditní či debetní kartou. Jedinou výjimku tvoří karty American Express / Diners Club a firemní či služební kreditní karty, za které místo vám částka fakturuje vašemu zaměstnavateli. Za použití těchto typů karet vám obchodník dodatečný poplatek účtovat může, ten však nesmí být vyšší než náklady, které mu zpracováním platby skutečně vzniknou.

Upozorňujeme, že pokud provádíte platbu v jiné měně EU než v eurech, může vám poskytovatel karty v případě, že kartu používáte v jiné zemi EU, naúčtovat poplatek za převod měny.

„Bezplatné“ online služby

Za online služby, které jsou označovány jako bezplatné, draze platíte: Vaše osobní údaje jsou cenné – a proto je bezplatné internetové služby a aplikace shromažďují. Podle pravidel EU máte právo vědět, jak jsou vaše osobní údaje uchovávány a používány. Měli byste rovněž znát podrobnosti smlouvy, jako je druh „bezplatné“ služby, která vám bude poskytnuta, doba trvání smlouvy, informace o právu odstoupit od smlouvy a podmínky ukončení smlouvy.

Podle pravidel EU máte výslovné právo na předsmluvní informace a právo během 14 dní odstoupit od smlouvy. To se týká i situací, kdy jste nezaplatili cenu nebo poplatek, ale obchodníkovi poskytli osobní údaje, které nejsou pro danou službu přímo nezbytné (např. souhlas se shromažďováním údajů o chování pro reklamní účely).

Tato práva na ochranu spotřebitele doplňují pravidla ochrany osobních údajů, která upravují shromažďování a využívání osobních údajů spotřebitelů.

Příklad

Neposkytujte více údajů, než je potřeba

Francouz Daniel hledal online nástroj pro konverze svých souborů ve formátu PDF na dokumenty, které bude moct upravovat. Našel aplikaci, která působila důvěryhodně. Než byla konverze dokumentů dokončena, aplikace ho vyzvala, aby se přihlásil k odběru služby zasláním svého e-mailu a různých osobních údajů. Vzhledem k tomu, že nebylo jasné, co bude s odběrem služby spojeno, se Daniel se rozhodl v aplikaci nepokračovat.

Jako spotřebitel máte právo obdržet jasné a srozumitelné předsmluvní informace o službě, jakož i právo odstoupit od jakékoli služby do 14 dnů bez jakéhokoli odůvodnění a jakýchkoliv poplatků.

Poplatky za dodatečné služby

Spotřebitel musí mít možnost vyjádřit svůj souhlas s poplatkem za poskytnutí dodatečných služeb, který si obchodník účtuje. Může se jednat například o expresní dodání, dárkové balení zboží nebo cestovní pojištění.

Pokud spotřebitel výslovně neodsouhlasil, že tyto služby od obchodníka skutečně chce, nesmí mu za ně obchodník nic naúčtovat. Za takový souhlas se přitom v žádném případě nepovažuje políčko na internetových stránkách obchodníka, které je už předem zaškrtnuté. Pokud jste za nevyžádanou službu objednanou tímto způsobem zaplatili, máte nárok na vrácení peněz.

Příklad

Obchodníci mají povinnost vám plnou cenu (včetně daní a poplatků) sdělit ještě předtím, než platbu provedete

Ewa z Polska si objednala několik knížek v internetovém knihkupectví. Z kreditní karty jí však byla stržena vyšší částka, než která se zobrazila na obrazovce v okamžiku, kdy nákup potvrzovala. Poté si Ewa uvědomila, že společnost do ceny nezahrnula náklady na doručení, které byly přičteny až v okamžiku, kdy nákup potvrdila.

Podle právních předpisů EU mají obchodníci povinnost uvádět správné a úplné ceny předtím, než zákazník nákup online potvrdí. Z tohoto důvodu si Ewa stěžovala přímo u prodejce a věc oznámila i na příslušném polském úřadě. Ten situaci začal řešit a Ewě se nakonec podařilo dodatečně účtovanou částku získat zpět.

Platby v jiné měně – převodní poplatky

Při nákupu produktu nebo služby, jejichž cena je uvedena v jiné měně, platíte více než jen kupní cenu. Stejně tak platí, že když vybíráte z bankomatu hotovost v jiné měně, než je měna vašeho účtu, bude vám nakonec naúčtována vyšší částka. Dodatečné náklady mohou zahrnovat:

Pokud zboží nakupujete osobně nebo online, může vám být nabídnuta možnost platby v místní měně nebo v měně vaší domovské země. Pokud platíte v místní měně, musíte počkat na výpis z vašeho bankovního účtu nebo účtu kreditní karty, ze kterého zjistíte, na kolik vás transakční náklady ve vaší domovské měně přišly. Často to bývá nejlevnější řešení. Pokud se rozhodnete zaplatit v měně vaší domovské země, okamžitě se vám zobrazí, jaký poplatek vám bude účtován. Dodatečné poplatky tuto možnost často prodraží.

Pokud obchodník nebo internetová stránka nabízí možnost zaplatit v měně vaší domovské země, musí vám sdělit přesnou výši účtovaných poplatků. Měla by být vyjádřena jako procentní marže k aktuálním směnným kurzům Evropské centrální banky.

Příklad: V hotelu vám dají na vybranou zaplatit za váš pobyt v místní měně nebo v měně vaší domovské země. Pokud zvolíte platbu v měně vaší domovské země, měl by hotel částku uvedenou na hotelovém účtu převést podle kurzu ECB a informovat vás o procentní marži, kterou si připočte.

Informace o těchto typech poplatků musí být také uvedeny na internetových stránkách vaší banky nebo poskytovatele platebních karet. V každém případě máte vždy právo tuto možnost odmítnout a platbu provést v místní měně.

Cenová diskriminace

Kupujete-li výrobky nebo služby v jiné zemi EU, nesmí vám být jako občanovi EU nebo osobě s bydlištěm v Unii účtována vyšší cena na základě vaší státní příslušnosti nebo země, v níž máte bydliště.

Pokud kupujete zboží online v EU, jeho cena se může lišit nejen v jednotlivých zemích Unie, ale dokonce u různých verzí téže internetové stránky, např. v závislosti na rozdílech ve výši nákladů na dodání zboží. Nicméně pokud kupujete zboží bez dodání do zahraničí (např. když si ho kupujete online a chcete si ho vyzvednout přímo u obchodníka nebo v kamenném obchodě), měli byste mít možnost zaplatit stejnou cenu a využít stejných nabídek, jako mají spotřebitelé žijící v dané zemi Unie. Nesmí vám být účtována vyšší cena jen proto, že žijete v jiné zemi. Kvůli bydlišti vám rovněž nesmí být znemožněno, abyste si některé zboží zakoupili.

Táž pravidla platí i v případě, že si pořizujete služby poskytované v prostorách obchodníka (např. si zakoupíte vstupenky do zábavního parku, zarezervujete si hotel, pronajmete auto) nebo si zakoupíte služby dodávané elektronicky (např. služba cloudového úložiště, webhosting atp.) – i tehdy máte nárok na tutéž cenu jako místní spotřebitelé.

Pozor!

Na média chráněná autorským právem, jako jsou filmy, e-knihy a hudba, se v různých zemích často vztahují různé licenční smlouvy. Proto vám nebude umožněno je zakoupit za stejnou cenu ve všech zemích EU.

Příklad

Nesmí vám být účtováno více jenom kvůli zemi vašeho bydliště

Hilda z Dánska si chtěla během dovolené ve Španělsku půjčit auto. Rezervaci chtěla provést na internetových stránkách španělské autopůjčovny. Vybrala si typ auta a chtěla rezervaci potvrdit. Když ale zadala adresu svého bydliště, cena najednou vzrostla o 140 eur.

Obrátila se tedy na dánské evropské spotřebitelské centrum a stěžovala si na cenovou diskriminaci. V centru ji pomohli s podáním formální stížnosti, v níž poukázala na diskriminační ceny, které autopůjčovna na svých stránkách uvádí. Vyšlo najevo, že autopůjčovna předpisy EU skutečně nedodržovala, za což jí hrozí pokuta od příslušného vnitrostátního orgánu.

Pravidla stanovení cen jízdenek a letenek

Pravidla EU upravují také nákup jízdenek a letenek, a to i přes internet. Platí, že když si jízdenky kupujete, musí být v ceně zahrnuty veškeré daně a poplatky a zobrazovat se od samého začátku rezervace. Díky tomu si můžete snadněji porovnávat nabídky různých cestovních operátorů.

Veškeré další volitelné položky (např. cestovní pojištění) musí být jako takové zřetelně označené s tím, že nejsou povinnou součástí ceny letenky.

Pokud při rezervaci letenky online zjistíte, že obchodník neuvádí ceny zcela jasně a přehledně, můžete to oznámit příslušnému vnitrostátnímu orgánu en v zemi vašeho bydliště (v rámci EU).

Automatické přesměrování na internetové stránce

Pokud obchodník provozuje několik verzí svých internetových stránek, nesmíte být bez vlastního svolení automaticky přesměrováni z jedné na druhou. Například pokud žijete ve Francii a rozhodnete se jít přímo na belgickou mutaci stránky (.be), obchodník vám může navrhnout, abyste nejprve využili verzi francouzskou (.fr). Pokud k takovému přesměrování nedáte výslovný souhlas, měli byste mít přístup na stránky .be, které jste si původně zvolili.

Nicméně byste také měli mít možnost tuto volbu kdykoli změnit – např. zaškrtnutím kolonky „vybrat zemi“. Tak si budete moci zobrazit ceny a nabídky obchodníka v jiných zemích. V každém případě je však důležité se seznámit s jeho obchodními podmínkami, především s tím, jaké nabízí možnosti dodání zboží do vaší země a za jakou cenu.

Viz také

Časté otázky

Právní předpisy EU

Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Sdílet tuto stránku: