Poslední kontrola: 24/04/2019

Evropské volby

Rozhodnutí Spojeného království uplatnit čl. 50 Smlouvy o EU: Více informací

Jako občan EU máte právo volit nebo kandidovat v tzv. evropských volbách. Příští volby do Evropského parlamentu se uskuteční v květnu 2019.

Pokud bude Spojené království ve dnech 23.–26. května 2019 stále členem EU a neratifikuje dohodu o vystoupení do 22. května 2019, musí uspořádat volby do Evropského parlamentu.

Vaše hlasovací právo

Pokud bydlíte ve své domovské zemi, můžete volit pouze ty kandidáty na poslance Evropského parlamentu, kteří kandidují ve vaší zemi.

Jste-li zaregistrováni a žijete v jiné zemi EU, můžete:

Ve volbách do Evropského parlamentu můžete hlasovat pouze jednou.

Před volbami se pravděpodobně budete muset zaregistrovat u vnitrostátních orgánů v hostitelské zemi. V některých zemích EU jste k účasti ve volbách zaregistrováni automaticky, jakmile nahlásíte své nové bydliště.

Pokud se chcete zaregistrovat k volbám v hostitelské zemi, zkontrolujte si s dostatečným předstihem lhůty pro registraci, protože se v jednotlivých zemích liší.

 

Vyberte situaci, ve které se nacházíte, zvolte možnost účasti ve volbách a zkontrolujte, zda se musíte zaregistrovat na seznam voličů:

 

Pokud žijete mimo území EU, můžete se většinou zúčastnit voleb do Evropského parlamentu na velvyslanectví nebo konzulátu vaší domovské země.

Jste-li státním příslušníkem Bulharska, Dánska, Itálie, Kypru nebo Řecka, v zahraničí volit nemůžete.

Zvolte zemi:

 • Rakouskoatdeen
 • Belgiebeen
 • Bulharskobgen
 • Chorvatskocren
 • Kyprcyen
 • Česká republikaczen
 • Dánskodken
 • Estonskoeeen
 • Finskofien
 • Franciefren
 • Německodeen
 • Řeckogren
 • Maďarskohuen
 • Irskoieen
 • Itálieiten
 • Lotyšskolven
 • Litvalten
 • Lucemburskoluen
 • Maltamten
 • Nizozemskonlen
 • Polskoplen
 • Portugalskoptpt
 • Rumunskoroen
 • Slovenskosken
 • Slovinskosien
 • Španělskoesesen
 • Švédskoseen
 • Spojené královstvíuken

 

 

Ve většině zemí Unie jste k účasti ve volbách zaregistrováni automaticky.

Státní příslušníci Kypru a Irska se musí před začátkem evropských voleb zaregistrovat (do 1. dubna 2019 na Kypru a do 9. května 2019 v Irsku).

Více informací o evropských volbách ve vaší domovské zemi:

Zvolit zemi

* Orgány členského státu tyto informace doposud neposkytly

 

Pokud žijete v domovské zemi, ale chcete volit v jiné zemi EU, musíte si u příslušného volebního výboru ověřit, jaký je postup.

Další informace o vnitrostátních předpisech:

Zvolit zemi

* Orgány členského státu tyto informace doposud neposkytly

 

 

Pokud bydlíte v jiné zemi EU a chcete se zúčastnit voleb do Evropského parlamentu v své domovské zemi, měli byste zkontrolovat, zda jste tam stále zaregistrováni, nebo zda se musíte zaregistrovat znovu.

Jednotlivé země EU nabízejí svým občanům žijícím v zahraničí různé možnosti, jak volit. Podle toho, která je vaše domovská země:

Jste-li státním příslušníkem České republiky, Irska, Malty nebo Slovenska a ve své domovské zemi již nežijete, nebudete se tam moci voleb do Evropského parlamentu zúčastnit.

Než tam budete moci opět hlasovat, musíte u příslušného orgánu v domovské zemi znovu zaregistrovat. Můžete buď volit na velvyslanectví či konzulátu v hostitelské zemi, nebo odjet hlasovat do domovské země.

Zvolte zemi:

 • Rakouskoatdeen
 • Belgiebeen
 • Bulharskobgen
 • Chorvatskocren
 • Kyprcyen
 • Česká republikaczen
 • Dánskodken
 • Estonskoeeen
 • Finskofien
 • Franciefren
 • Německodeen
 • Řeckogren
 • Maďarskohuen
 • Irskoieen
 • Itálieiten
 • Lotyšskolven
 • Litvalten
 • Lucemburskoluen
 • Maltamten
 • Nizozemskonlen
 • Polskoplen
 • Portugalskoptpt
 • Rumunskoroen
 • Slovenskosken
 • Slovinskosien
 • Španělskoesesen
 • Švédskoseen
 • Spojené královstvíuken

 

Pokud chcete volit ve volbách do Evropského parlamentu v zemi svého současného bydliště, musíte požádat o zápis do seznamu voličů této země.

V Irsku a na Kypru je třeba podat takovou žádost pokaždé, když chcete volit, zatímco v ostatních zemích EU to stačí udělat jednou.

V některých zemích EU musíte bydlet určitý čas, než tam získáte právo volit.

Pravidla a lhůty pro registraci v jednotlivých zemích:

Zvolit zemi

* Orgány členského státu tyto informace doposud neposkytly

 

Výše uvedené možnosti nejsou vyčerpávající. Některé země EU mohou nabízet dodatečné možnosti, jak volit, které zde nejsou uvedeny.

Další informace o eurovolbách najdete na tomto portálu.

Podmínky hlasování v jiné zemi EU

Jako státní příslušník země EU můžete volit za stejných podmínek jako státní příslušníci země, ve které žijete. Pokud se na cizí státní příslušníky vztahuje podmínka, že mohou volit až po určité době strávené v zemi, bude se stejná podmínka vztahovat i na vás. Je možné, že budete muset předložit výpis z trestního rejstříku.

Nicméně by měla být v tomto případě zohledněna doba, kterou jste strávili ve všech ostatních zemích EU, tj. mimo vaši domovskou zemi.

Zvláštní podmínky se uplatňují v Lucembursku, kde voliči z jiných zemí představují více než 20 % všech voličů. Lucembursko proto může požadovat delší dobu pobytu – v současné době to je 5 let.

Povinná volební účast

Pokud je v hostitelské zemi účast ve volbách do Evropského parlamentu povinná a vy jste se na vlastní žádost nechali zapsat do seznamu voličů této země, máte povinnost k volbám jít – stejně jako státní příslušníci této země.

Účast ve volbách je povinná v Belgii, Bulharsku, na Kypru, v Lucembursku a v Řecku.

Právo kandidovat ve volbách

Hodláte-li kandidovat ve volbách do Evropského parlamentu, budete muset učinit prohlášení, že jste nebyli zbaveni práva být voleni a že nekandidujete v žádné jiné zemi EU. Je možné, že budete muset předložit výpis z trestního rejstříku.

Ve volbách do Evropského parlamentu můžete kandidovat pouze v jedné zemi.

Jestliže se rozhodnete volit nebo kandidovat v zemi, kde v současné době žijete, nemůžete již v těch samých volbách volit nebo kandidovat i ve své domovské zemi.

Podmínky pro kandidáty

Jako občan EU můžete kandidovat ve volbách za stejných podmínek jako státní příslušníci země, v níž žijete. Pokud se na cizí státní příslušníky vztahuje podmínka, že mohou v evropských volbách kandidovat až po určité době strávené v dané zemi, bude se stejná podmínka vztahovat i na vás.

Nicméně by měla být v tomto případě zohledněna doba, kterou jste strávili ve všech ostatních zemích EU, tj. mimo vaši domovskou zemi.

Zvláštní podmínky se uplatňují v Lucembursku, kde voliči z jiných zemí představují více než 20 % všech voličů. Lucembursko proto může požadovat delší dobu pobytu – v současné době to je 5 let.

Další informace o právu kandidovat v hostitelské zemi:

Zvolit zemi

* Orgány členského státu tyto informace doposud neposkytly

Časté otázky

Právní předpisy EU

Potřebujete se dozvědět více o pravidlech, která platí v konkrétní zemi?

Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Sdílet tuto stránku: