Poslední kontrola : 22/08/2018

Evropské volby

Rozhodnutí Spojeného království uplatnit čl. 50 Smlouvy o EU: Více informací

V současné době je Spojené království stále plnoprávným členem EU, takže s tím spojená práva a povinnosti nadále v této zemi a pro tuto zemi platí:

 • Společná zpráva EU a Spojeného království z 8. prosince 2017 – Časté otázkyen
 • Publikace EU týkající se brexitu
 • Informace a pokyny vlády Spojeného království ohledně brexituen

Pokud jste státními příslušníky některé ze zemí Evropské unie a přestěhovali jste se do jiné členské země, máte i tam právo volit nebo kandidovat v evropských volbách.

Zápis na seznam voličů

Pokud chcete volit v evropských volbách v zemi svého současného bydliště, musíte tento svůj úmysl oznámit a nechat se zapsat na seznam voličů této země.

Kde a jak se zaregistrovat k pobytu v hostitelské zemi:

Zvolit zemi
 • Rakouskoatdeen
 • Rumunskoroenro
 • Slovenskoskensk
 • Slovinskosi
 • Spojené královstvígben
 • Česká republikaczcsen
 • Řeckogr
 • Španělskoesenes
 • Švédskoseensv

* Orgány členského státu tyto informace doposud neposkytly

V rámci registrace k evropským volbám budete muset také prohlásit, že v daných volbách budete volit jen jednou.

Podmínky pro účast ve volbách

Jako státní příslušník státu EU můžete volit za stejných podmínek jako státní příslušníci země, ve které žijete. Pokud se na státní příslušníky vztahuje podmínka, že mohou volit až po určité době strávené v zemi, bude se stejná podmínka vztahovat i na vás.

Nicméně by měla být zohledněna doba, kterou jste strávili v ostatních zemích EU, tj. mimo vaši domovskou zemi.

Zvláštní podmínky se mohou uplatňovat v těch členských státech, kde voliči z jiných zemí představují více než 20 % všech voličů. V těchto případech může hostitelská země předtím než vám umožní účastnit se evropských voleb, požadovat delší dobu pobytu. Jedinou takovou zemí je v současné době Lucembursko.

Povinná volební účast

Pokud je v hostitelské zemi účast v evropských volbách povinná a vy jste se na vlastní žádost nechali zapsat do seznamu voličů této země, máte povinnost k volbám jít - stejně jako státní příslušníci této země.

Povinná volební účast existuje v těchto zemích Unie: Belgie, Kypr, Lucembursko a Řecko.

Kandidatura ve volbách

Hodláte-li kandidovat v evropských volbách, budete muset učinit prohlášení, že jste nebyli zbaveni práva být voleni a že nekandidujete v žádné jiné zemi EU.

V evropských volbách můžete volit a kandidovat pouze v jedné zemi.

Jestliže se rozhodnete volit nebo kandidovat v zemi, kde v současné době žijete, nemůžete již v těch samých volbách volit nebo kandidovat i ve vaší domovské zemi.

Podmínky pro kandidáty

Jako občan EU můžete kandidovat ve volbách za stejných podmínek jako státní příslušníci země, v níž žijete. Pokud se na státní příslušníky vztahuje podmínka, že ve volbách do EP mohou kandidovat až po určité době strávené v zemi, bude se stejná podmínka vztahovat i na vás.

Nicméně by měla být zohledněna doba, kterou jste strávili v ostatních zemích EU, tj. mimo vaši domovskou zemi.

Zvláštní podmínky se mohou uplatňovat v těch členských státech, kde voliči z jiných zemí představují více než 20 % všech voličů. V těchto případech může hostitelská země předtím než vám umožní kandidovat v evropských volbách, vyžadovat delší dobu pobytu. Jedinou takovou zemí je v současné době Lucembursko.

Další informace o účasti ve volbách v hostitelské zemi a o možnosti v nich kandidovat:

Zvolit zemi
 • Rakouskoatdeen
 • Rumunskoroenro
 • Slovenskoskensk
 • Slovinskosi
 • Spojené královstvígben
 • Česká republikaczcsen
 • Řeckogr
 • Španělskoesenes
 • Švédskoseensv

* Orgány členského státu tyto informace doposud neposkytly

Časté otázky

Právní předpisy EU

Potřebujete se dozvědět více o pravidlech, která platí v konkrétní zemi?

Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Sdílet tuto stránku: