Podnikání
Poslední kontrola: 09/03/2020

Přistup k energetickým službám a jejich využívání

Týká se vás brexit?

Přístup k elektrické síti

V EU máte právo na připojení domácnosti k místní elektrické síti a na dodávky elektřiny (neplatí pro přípojku a dodávky plynu). Připojení zajišťuje provozovatel sítě pověřený provozováním energetické infrastruktury v daném regionu (každá místní síť má pouze jednoho pověřeného provozovatele).

Přesné informace o smluvních a dalších podmínkách připojení a příslušných sazbách podávají stránky regulačních úřadů jednotlivých členských státůen .

Tento orgán sleduje, zda místní provozovatelé sítě zajišťují řádné fungování místní infrastruktury.

Příklad

Máte právo na připojení k elektrické síti

Marian se odstěhoval na venkov, do odlehlejší části Rumunska a chtěl si nechat do svého nového domu zavést elektřinu. Poté, co ho několik firem odmítlo s tím, že jejich síť danou oblast nepokrývá, nakonec přes příslušný regulační orgán zjistil, kdo v Rumunsku tuto službu poskytuje. Marian tuto společnost kontaktoval a ta jeho dům připojila k elektrické síti.

Zranitelní spotřebitelé

Pokud tam, kde bydlíte, chybí odpovídající infrastruktura, nebo pokud nejste ze závažných důvodů schopni zaplatit účty za energii, patříte mezi tzv. zranitelné spotřebitele. Z toho například vyplývá, že není možné, abyste byli odpojeni od elektrické sítě, a že budete mít v určitých případech nárok na finanční příspěvek k zajištění nezbytných dodávek elektřiny. O tom, za jakých podmínek máte na tuto podporu nárok a jaká pomoc přichází ve vašem případě v úvahu, vás budou informovat pracovníci jednotného kontaktního místaen ve vaší zemi.

Možnost výběru dodavatele energie

V EU si můžete zvolit kteréhokoli dodavatele elektřiny či plynu, kteří ve vašem okolí své služby nabízejí.

Elektřinu nebo plyn můžete odebírat od dodavatele, který je registrován v jiném členském státě. Podmínkou však je, že své služby nabízí i ve vaší oblasti a je ochoten s vámi uzavřít smlouvu.

Nezapomeňte, že mezi dodavatelem energie a provozovatelem sítě je zřetelný rozdíl. Jinými slovy – v rámci vaší oblasti si můžete vybrat dodavatele, ne však provozovatele sítě. Provozovatel sítě dodávku energií sám o sobě nabízet nemůže. Někdy je provozovatel sítě součástí větší společnosti, která dodávky energií skutečně nabízí. Nicméně v takovém případě musí mít provozovatel sítě samostatnou vizuální identitu tak, aby jej nebylo možné zaměnit se samostatnou společností nabízející dodávky.

Nový dodavatel energie

Pokud se rozhodnete pro nového dodavatele elektřiny nebo plynu, bude tato změna provedena bezplatně. Jestliže dodržíte podmínky původně uzavřené smlouvy (např. výpovědní lhůtu, dohodnutou minimální dobu trvání smlouvy), provozovatel sítě ve vaší oblasti musí změnu provést do 3 týdnů. Dodavatelé nesmějí klást nepřiměřené podmínky, které by spotřebitelům v přechodu k jinému dodavateli bránily.

Nejpozději do šesti týdnů po přechodu k jiné společnosti obdržíte od svého předchozího dodavatele konečné vyúčtování/účet.

Právní předpisy EU

Potřebujete se dozvědět více o pravidlech, která platí v konkrétní zemi?

Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Sdílet tuto stránku: