Podnikání
Poslední kontrola : 04/09/2018

Přistup k energetickým službám a jejich využívání

Připojení k elektrické síti

V EU máte právo na připojení domácnosti k místní elektrické síti a na dodávky elektřiny (neplatí pro přípojku a dodávky plynu). Připojení zajišťuje provozovatel sítě pověřený provozováním energetické infrastruktury v daném regionu (každá místní síť má pouze jednoho pověřeného provozovatele).

Přesné informace o smluvních a dalších podmínkách připojení a příslušných sazbách podávají stránky regulačních úřadů jednotlivých členských státůen .

Tento orgán sleduje, zda místní provozovatelé sítě zajišťují řádné fungování místní infrastruktury.

Typická situace

Jack se odstěhoval do odlehlé části skotského venkova a chtěl si nechat do svého nového domu zavést elektřinu. Poté, co ho několik firem odmítlo s tím, že jejich síť danou oblast nepokrývá, nakonec přes příslušný regulační orgán zjistil, kdo ve Skotsku tuto službu poskytuje. Jack tuto společnost kontaktoval a ta jeho dům připojila k elektrické síti.

Kategorie „zranitelný spotřebitel"

Pokud tam, kde bydlíte, chybí odpovídající infrastruktura, nebo pokud nejste ze závažných důvodů schopni zaplatit účty za energii, patříte mezi tzv. zranitelné spotřebitele. Z toho například vyplývá, že není možné, abyste byli odpojeni od elektrické sítě, a že budete mít v určitých případech nárok na finanční příspěvek k zajištění nezbytných dodávek elektřiny. O tom, za jakých podmínek máte na tuto podporu nárok a jaká pomoc přichází ve vašem případě v úvahu, vás budou informovat pracovníci jednotného kontaktního místaen ve vaší zemi.

Možnost výběru dodavatele energie

V EU si můžete zvolit kteréhokoli dodavatele elektřiny či plynu, kteří ve vašem okolí své služby nabízejí.

Elektřinu nebo plyn můžete odebírat od dodavatele, který je registrován v jiném členském státě. Podmínkou však je, že své služby nabízí i ve vaší oblasti a je ochoten s vámi uzavřít smlouvu.

Nezapomeňte, že mezi dodavatelem a provozovatelem sítě je rozdíl. Jinými slovy – v rámci vaší oblasti si můžete vybrat dodavatele, ne však provozovatele sítě. Provozovatel sítě dodávku energií sám o sobě nabízet nemůže. Někdy je provozovatel sítě součástí větší společnosti, která dodávky energií skutečně nabízí. Nicméně v takovém případě musí mít provozovatel sítě samostatnou vizuální identitu tak, aby jej nebylo možné zaměnit se samostatnou společností nabízející dodávky.

Změna dodavatele energie

Pokud se rozhodnete pro změnu dodavatele elektřiny nebo plynu, tato změna bude provedena bezplatně. Jestliže dodržíte podmínky původně uzavřené smlouvy (např. výpovědní lhůtu, dohodnutou minimální dobu trvání smlouvy), provozovatel sítě ve vaší oblasti musí změnu provést do  3 týdnů. Dodavatelé nesmějí klást nepřiměřené podmínky, které by spotřebitelům v přechodu k jinému dodavateli bránily.

Nejpozději do šesti týdnů po přechodu k jiné společnosti obdržíte od svého předchozího dodavatele konečné vyúčtování/účet.

Právní předpisy EU

Potřebujete se dozvědět více o pravidlech, která platí v konkrétní zemi?

Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Obraťte se na evropské spotřebitelské centrum ve vaší zemien

Sdílet tuto stránku: