Pobyt a cestování
Poslední kontrola: 23/06/2022

Jak požádat o přezkum zadávacího řízení

Veřejné zakázky

Pokud jste reagovali na výzvu k podávání nabídek a máte pocit, že jste stali obětí diskriminace, nebo jste zaznamenali nějaké nesrovnalosti v řízení, můžete požádat o přezkum daného řízení nebo podat stížnost.

Rozhodnutí o zadání zakázky přezkoumají soudy nebo nezávislé orgány příslušné k přezkumu sídlící v zemi EU, která veřejnou zakázku uveřejnila. Kontaktní údaje na příslušné instituce najdete v oznámení o zahájení zadávacího řízení, které chcete zpochybnit.

Lhůta pro zahájení přezkumu

Jako neúspěšnému uchazeči v řízení vám bude oznámeno rozhodnutí o zadání zakázky. Zároveň začíná běžet odkladná lhůta.

Během této lhůty v délce minimálně 10 dnů nesmí být smlouva na danou veřejnou zakázku uzavřena. V této době můžete požádat o zahájení přezkumného řízení.

Smlouva nebude uzavřena ani po ukončení odkladné lhůty, pokud bude přezkumné řízení stále probíhat.

Rozhodnutí o přezkumu

Jestliže soud nebo orgán příslušný k přezkumu shledá stížnost jako odůvodněnou, může:

Veřejné zakázky zadané bez zadávacího řízení

Můžete také požádat o přezkum veřejné zakázky, která byla zadána, aniž by byla vyhlášena soutěž, pokud se domníváte, že k uveřejnění oznámení o zakázce mělo dojít.

Na soud nebo orgán příslušný k přezkumu se můžete obrátit ve lhůtě minimálně 30 kalendářních dnů (maximálně 6 měsíců) po uveřejnění oznámení o výsledku zadávacího řízení nebo poté, co zjistíte, že byla zakázka zadána.

Rozhodnutí o přezkumu

Soud nebo orgán příslušný k přezkumu prohlásí zakázku za neúčinnou, zkrátí její trvání nebo uloží pokutu zadavateli, pokud:

Právní předpisy EU

Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Máte otázky týkající se provozování přeshraničního podnikání, např. vývozu nebo rozšíření podnikání do jiné země EU? Pokud ano, síť Enterprise Europe Network vám může zdarma poradit.

Můžete též využít vyhledávač asistenčních služeb.

Sdílet tuto stránku: