Pobyt a cestování
Poslední kontrola: 26/03/2021

Jak požádat o přezkum zadávacího řízení

Veřejné zakázky

Pokud jste reagovali na výzvu k podávání nabídek a máte pocit, že jste stali obětí diskriminace, nebo jste zaznamenali nějaké nesrovnalosti v řízení, můžete požádat o přezkum daného řízení nebo podat stížnost.

Rozhodnutí o zadání zakázky přezkoumají soudy nebo nezávislé orgány příslušné k přezkumu sídlící v zemi EU, která veřejnou zakázku uveřejnila. Kontaktní údaje na příslušné instituce najdete v oznámení o zahájení zadávacího řízení, které chcete zpochybnit.

Lhůta pro zahájení přezkumu

Jako neúspěšnému uchazeči v řízení vám bude oznámeno rozhodnutí o zadání zakázky. Zároveň začíná běžet odkladná lhůta.

Během této lhůty v délce minimálně 10 dnů nesmí být smlouva na danou veřejnou zakázku uzavřena. V této době můžete požádat o zahájení přezkumného řízení.

Smlouva nebude uzavřena ani po ukončení odkladné lhůty, pokud bude přezkumné řízení stále probíhat.

Rozhodnutí o přezkumu

Jestliže soud nebo orgán příslušný k přezkumu shledá stížnost jako odůvodněnou, může:

Veřejné zakázky zadané bez zadávacího řízení

Můžete také požádat o přezkum veřejné zakázky, která byla zadána, aniž by byla vyhlášena soutěž, pokud se domníváte, že k uveřejnění oznámení o zakázce mělo dojít.

Na soud nebo orgán příslušný k přezkumu se můžete obrátit ve lhůtě minimálně 30 kalendářních dnů (maximálně 6 měsíců) po uveřejnění oznámení o výsledku zadávacího řízení nebo poté, co zjistíte, že byla zakázka zadána.

Rozhodnutí o přezkumu

Soud nebo orgán příslušný k přezkumu prohlásí zakázku za neúčinnou, zkrátí její trvání nebo uloží pokutu zadavateli, pokud:

Související témata

Právní předpisy EU

Týká se vás brexit?

Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Místní podpora podnikání

Máte otázky týkající se provozování přeshraničního podnikání , např. vývozu nebo rozšíření podnikání do jiné země EU? Pokud ano, síť Enterprise Europe Network vám může zdarma poradit.

Kde získat další pomoc

Sdílet tuto stránku: