Poslední kontrola: 02/02/2023

Manželství

Z uzavření občanského sňatku vyplývá právní postavení, které se uznává ve všech zemích EU.

Na registrované partnerství a obdobné svazky nebo soužití ve společné domácnosti se vztahují odlišná pravidla.

V jednotlivých zemích se v případě manželství uplatňují různá pravidla, a to především pokud jde o:

Další informace o předpisech jednotlivých zemí týkajících věcí manželských a majetkových poměrů v manželstvíOtevřít jako externí odkaz

Přeshraniční sňatky uzavřené v EU

Jako „přeshraniční“ se označují případy, které se týkají různých zemí EU – například proto, že uzavřete sňatek se státním příslušníkem jiné země, nebo proto, že se po svatbě do jiné země EU budete stěhovat.

Co je třeba udělat před uzavřením sňatku 

Ověřte si, čí právní předpisy (tj. které země) se budou vztahovat na vaše manželství a majetkové poměry v manželství. Tato skutečnost má na to, jaká mají manželé práva a povinnosti, značný vliv.

Pokud uzavíráte sňatek v jiné zemi EU, než kde žijete, ověřte si na příslušných úřadech obou zemí, jaké formální náležitosti je třeba splnit, aby váš sňatek byl v celém rozsahu platný a účinný v obou zemích. Mezi tyto náležitosti mohou patřit požadavky týkající se registrace nebo zveřejnění.

Co je třeba udělat po uzavření sňatku

Váš sňatek bude v zásadě uznán ve všech ostatních zemích EU (nevztahuje se v plném rozsahu na sňatky osob stejného pohlaví).

Pokud uzavíráte sňatek v zemi EU, která není vaší zemí původu, doporučuje se, abyste jej zaregistrovali ve vaší domovské zemi. Registrace proběhne podle vnitrostátních předpisů platných ve vaší zemi. Můžete se rovněž informovat na konzulárním úřadě vaší země, zda lze manželství registrovat tam, nebo zda je nutné tak učinit ve vaší domovské zemi.

Pozor!

Obecně platí, že registrace manželství ve vaší zemi původu není povinná. Pokud však chcete svůj rodinný stav využít (např. pro dědické nebo daňové účely) ve své zemi původu nebo v jiné zemi EU, budete možná muset tento stav zapsat na matričním úřadě nebo do evidence obyvatel v dané zemi, abyste splnili vnitrostátní pravidla týkající se uznávání manželství.

Pokud se přestěhujete do jiné země EU za prací, může se váš manžel nebo manželka přestěhovat s vámi a v dané zemi pobývat. Informace o právech pobytu pro:

Typická situace

Manželství osob stejného pohlaví – rozdíly v právních předpisech jednotlivých zemí

Emma, belgická státní příslušnice, si v Belgii vzala Francouzku Carine. Když se později přestěhovaly do Itálie, protože tam Emma dostala místo, nebyly považovány za manželský pár, protože sňatky stejnopohlavních párů se v Itálii neuznávají.

V Itálii nicméně existuje registrované partnerství osob stejného pohlaví, takže pro Emmu a Carine z italských zákonů vyplývají stejná práva, jako mají v Itálii registrovaní partneři.

Časté otázky

Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Sdílet tuto stránku: