Poslední kontrola: 28/04/2022

Daně

V Unii neexistují jednotná pravidla, která by stanovila, jak u osob, které žijí a pracují v jiné členské zemi nebo tráví během roku určité období mimo svou zemi, danit příjem - ať již jde o příjem z výdělečné činnosti, důchod, dávky, příjem z nemovitostí, dědictví, dary či příjem z jiných zdrojů.

Tyto případy jsou upraveny pouze vnitrostátními předpisy a příslušnými bilaterálními dohodami. Ty však neupravují veškeré případy a poměrně zásadně se od sebe liší.

Existují však některé základní principy, které se ve většině případů týkají osob, jež tráví určitou dobu v zemích EU mimo svou vlastní zemi:

Ostatní daně

Informace o zdanění kapitálových příjmů a dalších daních (např. daň z nemovitosti, místní daně, daň darovací a dědická) v zemi, kde jste daňovým rezidentem, získáte na místním finančním úřadě de en fr .

Potřebujete se dozvědět více o pravidlech, která platí v konkrétní zemi?

Sdílet tuto stránku: