Poslední kontrola: 26/03/2021

Registrovaní partneři

Týká se vás brexit?

Otázky a odpovědi – práva občanů EU a Spojeného království, jak je uvedeno v dohodě o vystoupení

Od 1. ledna 2021 se změní pravidla pro občany EU, kteří žijí ve Spojeném království nebo se tam hodlají stěhovat. Totéž bude platit pro občany Spojeného království, kteří žijí v některém členském státě EU nebo tam hodlají přesídlit.

Mám trvalý pobyt ve Spojeném království/EU nebo jej během přechodného období získám.

Obecně platí, že vy a vaše rodina budete mít nadále trvalé bydliště v hostitelské zemi. Počítají se sem i rodinní příslušníci, kteří nejsou občany EU. Ve Spojeném království se však budete muset přihlásit do systému registrace k pobytu pro občany EU, aby vám mohli udělit nový pobytový status. Pokud jde o pobyt v EU, co nejdříve si ověřte u orgánů hostitelské země, zda též musíte žádat o nový pobytový status.

Mám bydliště ve Spojeném království/EU, ale dosud mi neudělili trvalý pobyt.

Obecně platí, že vy i vaši rodinní příslušníci budete mít i nadále v hostitelské zemi bydliště. Počítají se sem i rodinní příslušníci, kteří nejsou občany EU. Ve Spojeném království se však musíte přihlásit do systému registrace k pobytu pro občany EU, aby vám mohli udělit nový pobytový status. Pokud jde o pobyt v EU, u orgánů hostitelské země si co nejdříve ověřte, zda též musíte žádat o nový pobytový status.

Chci se přestěhovat do Spojeného království/EU.

Podle stávajících pravidel EU se vy a vaši rodinní příslušníci můžete do Spojeného království/do některé členské země EU přestěhovat do 31. prosince 2020. Počítají se sem i rodinní příslušníci, kteří nejsou občany EU. Ve Spojeném království se však musíte přihlásit do systému registrace k pobytu pro občany EU. V EU si u orgánů hostitelské země ověřte, zda se musíte zaregistrovat a zda máte povinnost zažádat o nový pobytový status.

Chci se do Spojeného království/EU vydat na přechodnou dobu.

Stávající pravidla týkající se ohlašovací povinnosti, registrace pobytu v zahraničí, registrace rodinných příslušníků ze zemí EU a registrace rodinných příslušníků ze zemí mimo EU zůstávají v platnosti nejméně až do 31. prosince 2020.

Potřebuji pomoc

Pokud se domníváte, že vaše práva vyplývající z právních předpisů EU nejsou dodržována, obraťte se na naši asistenční službu.

Podrobné informace o provádění dohody o vystoupení a o právech občanů

Rozhodnete-li se žít v jiné zemi EU, například tam odejdete pracovat nebo studovat, mohou se za vámi coby občanem EU bez obav přistěhovat i vaši rodinní příslušníci. Díky právním předpisům EU je to dnes pro ně mnohem snazší. Na této stránce najdete informace o tom, za jaké situace se k vám může přistěhovat váš registrovaný partner či partnerka.

Pozor!

Pokud jste občanem EU, ale nikdy jste v EU nepobývali mimo svou zemi, vztahují se na vás pouze pravidla vaší země.

Pokud jste uzavřel(a) registrované partnerství s osobou stejného pohlaví, hostitelská země musí vašemu partnerovi/partnerce přiznat pobytová práva za stejných podmínek, jaké platí buď pro občanský svazek a registrované partner ství nebo pro ostatní příbuzné

Váš partner či partnerka má státní příslušnost země EU

Pobyt na základě svých vlastních práv

Pokud je občanem EU, může se za vámi přistěhovat váš registrovaný partner či partnerka za týchž podmínek, které se vztahují na občany EU.

Pokud váš partner či partnerka pracuje nebo si hledá práci, pobírá důchod nebo studuje, je nutné splnit určité podmínky a formality:

Pobyt tzv. osoby závislé

Váš partner či partnerka nemá v plánu pracovat či si hledat práci, studovat ani nepobírá důchod?

I tak se za vámi může přistěhovat jako rodinný příslušník.

Některé země EU pokládají registrovaná partnerství za rovnocenná sezdaným párům. V těchto případech byste se měli informovat o příslušných právech a povinnostech ohledně povolení k pobytu, které se vztahují na manžela či manželku.

Ostatní země EU neuznávají registrovaná partnerství za rovnocenná sezdaným párům. V takovém případě je třeba se informovat o příslušných právech a povinnostech ohledně povolení k pobytu, které se vztahují na ostatní příbuzné.

Informace o uznávání registrovaných partnerství v Evropě

Váš partner či partnerka nemá státní příslušnost země EU

Některé země EU pokládají registrovaná partnerství za rovnocenná sezdaným párům. V těchto případech byste se měli informovat o příslušných právech a povinnostech ohledně povolení k pobytu, které se vztahují na manžela či manželku, kteří nejsou občany EU.

Ostatní země EU neuznávají registrovaná partnerství za rovnocenná sezdaným párům. V těchto případech byste se měli informovat o příslušných právech a povinnostech ohledně povolení k pobytu, které se vztahují na ostatní příbuzné, kteří nejsou občany EU.

Informace o uznávání registrovaných partnerství v Evropě

Právní předpisy EU

Potřebujete se dozvědět více o pravidlech, která platí v konkrétní zemi?

Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Sdílet tuto stránku: