Poslední kontrola: 02/04/2022

Registrovaní partneři

Rozhodnete-li se žít v jiné zemi EU, například tam odejdete pracovat nebo studovat, mohou se za vámi coby občanem EU bez obav přistěhovat i vaši rodinní příslušníci. Díky právním předpisům EU je to dnes pro ně mnohem snazší. Na této stránce najdete informace o tom, za jaké situace se k vám může přistěhovat váš registrovaný partner či partnerka.

Pozor!

Pokud jste občanem EU, ale nikdy jste v EU nepobývali mimo svou zemi, vztahují se na vás pouze pravidla vaší země.

Pokud jste uzavřel(a) registrované partnerství s osobou stejného pohlaví, hostitelská země musí vašemu partnerovi/partnerce přiznat pobytová práva za stejných podmínek, jaké platí buď pro občanský svazek a registrované partner ství nebo pro ostatní příbuzné

Váš partner či partnerka má státní příslušnost země EU

Pobyt na základě svých vlastních práv

Pokud je občanem EU, může se za vámi přistěhovat váš registrovaný partner či partnerka za týchž podmínek, které se vztahují na občany EU.

Pokud váš partner či partnerka pracuje nebo si hledá práci, pobírá důchod nebo studuje, je nutné splnit určité podmínky a formality:

Pobyt tzv. osoby závislé

Váš partner či partnerka nemá v plánu pracovat či si hledat práci, studovat ani nepobírá důchod?

I tak se za vámi může přistěhovat jako rodinný příslušník.

Některé země EU pokládají registrovaná partnerství za rovnocenná sezdaným párům. V těchto případech byste se měli informovat o příslušných právech a povinnostech ohledně povolení k pobytu, které se vztahují na manžela či manželku.

Ostatní země EU neuznávají registrovaná partnerství za rovnocenná sezdaným párům. V takovém případě je třeba se informovat o příslušných právech a povinnostech ohledně povolení k pobytu, které se vztahují na ostatní příbuzné.

Informace o uznávání registrovaných partnerství v Evropě

Váš partner či partnerka nemá státní příslušnost země EU

Některé země EU pokládají registrovaná partnerství za rovnocenná sezdaným párům. V těchto případech byste se měli informovat o příslušných právech a povinnostech ohledně povolení k pobytu, které se vztahují na manžela či manželku, kteří nejsou občany EU.

Ostatní země EU neuznávají registrovaná partnerství za rovnocenná sezdaným párům. V těchto případech byste se měli informovat o příslušných právech a povinnostech ohledně povolení k pobytu, které se vztahují na ostatní příbuzné, kteří nejsou občany EU.

Informace o uznávání registrovaných partnerství v Evropě

Právní předpisy EU

Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Sdílet tuto stránku: