Nástroje

Výběr jazyka

Vlajka EU

Cesta

Nabídka

Aktualizováno : 28/07/2017

Registrovaní partneři

Rozhodnutí Spojeného království uplatnit čl. 50 Smlouvy o EU: Více informací

V současné době je Spojené království stále plnoprávným členem EU, takže s tím spojená práva a povinnosti nadále v této zemi a pro tuto zemi platí:

  • Společná zpráva EU a Spojeného království z 8. prosince 2017 – Časté otázkyEnglish
  • Publikace EU týkající se brexituEnglish
  • Informace a pokyny vlády Spojeného království ohledně brexituEnglish

Rozhodnete-li se žít v jiné zemi EU, například tam odejdete pracovat nebo studovat, mohou se za vámi coby občanem EU bez obav přistěhovat i vaši rodinní příslušníci. Díky právním předpisům EU je to dnes pro ně mnohem snazší. Na této stránce najdete informace o tom, za jaké situace se k vám může přistěhovat váš registrovaný partner či partnerka.

Pokud jste občanem EU, ale nikdy jste v EU nepobývali mimo svou zemi, vztahují se na vás pouze pravidla vaší země.

Váš partner či partnerka má státní příslušnost země EU

Pobyt na základě svých vlastních práv

Pokud je občanem EU, může se za vámi přistěhovat váš registrovaný partner či partnerka za týchž podmínek, které se vztahují na občany EU.

Pokud váš partner či partnerka pracuje nebo si hledá práci, pobírá důchod nebo studuje, je nutné splnit určité podmínky a formality:

Pobyt tzv. osoby závislé

Váš partner či partnerka nemá v plánu pracovat či si hledat práci, studovat ani nepobírá důchod?

I tak se za vámi může přistěhovat jako rodinný příslušník.

Některé země EU pokládají registrovaná partnerství za rovnocenná sezdaným párům. V těchto případech byste se měli informovat o příslušných právech a povinnostech ohledně povolení k pobytu, které se vztahují na manžela či manželku.

Ostatní země EU neuznávají registrovaná partnerství za rovnocenná sezdaným párům. V takovém případě je třeba se informovat o příslušných právech a povinnostech ohledně povolení k pobytu, které se vztahují na ostatní příbuzné.

Informace o uznávání registrovaných partnerství v Evropě

Váš partner či partnerka nemá státní příslušnost země EU

Některé země EU pokládají registrovaná partnerství za rovnocenná sezdaným párům. V těchto případech byste se měli informovat o příslušných právech a povinnostech ohledně povolení k pobytu, které se vztahují na manžela či manželku, kteří nejsou občany EU.

Ostatní země EU neuznávají registrovaná partnerství za rovnocenná sezdaným párům. V těchto případech byste se měli informovat o příslušných právech a povinnostech ohledně povolení k pobytu, které se vztahují na ostatní příbuzné, kteří nejsou občany EU.

Informace o uznávání registrovaných partnerství v Evropě

Veřejné konzultace
    Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?
    Požádat o poradenství