Nástroje

Výběr jazyka

Vlajka EU

Cesta

Nabídka

Aktualizováno : 28/02/2017

Únos dítěte

Rozhodnutí Spojeného království uplatnit čl. 50 Smlouvy o EU: Více informací

V současné době je Spojené království stále plnoprávným členem EU, takže s tím spojená práva a povinnosti nadále v této zemi a pro tuto zemi platí:

  • Společná zpráva EU a Spojeného království z 8. prosince 2017 – Časté otázkyEnglish
  • Publikace EU týkající se brexituEnglish
  • Informace a pokyny vlády Spojeného království ohledně brexituEnglish

Odjel váš bývalý partner s vaším dítětem do jiného členského státu Evropské unie bez vašeho svolení či navzdory rozhodnutí soudu?

Můžete požádat, aby k nápravě situace bylo zahájeno soudní řízení. Ústřední orgány vám pomohou s příslušnými kroky. Vyhledávání ústředních orgánů odpovědných za řešení záležitostí souvisejících s přeshraničními únosy dětí.

Pokud se váš případ splňuje podmínky dané právními předpisy, rozhodne soud toho členského státu, kam bylo dítě odvezeno, zda má být navráceno.

Možné výjimky

  • pokud dítěti v zemi, kde žilo před únosem, hrozí nebezpečí.
  • pokud dítě již dosáhlo věku, kdy může samo prohlásit, že se vrátit nechce.

Vy i vaše dítě byste měli mít možnost během řízení u soudu vypovídat.

Zrušení rozhodnutí soudu

Tak může učinit pouze soud v zemi, kde bylo vydáno původní rozhodnutí o svěření dítěte do péče.

Rozhodnutí soudu o svěření dítěte do péče nelze zvrátit únosem dítěte do jiné země EU a následným předložením dané věci soudu v zahraničí. Ten původní rozhodnutí změnit nemůže.

Výjimky

Tato pravidla se nevztahují na Dánsko, Island, Lichtenštejnsko, Norsko ani Švýcarsko.

Dánsko, Island, Norsko a Švýcarsko nicméně podepsaly Haagskou úmluvu o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí z roku 1980françaisDeutschespañolportuguêsEnglish . S případy únosů týkajících se těchto zemí se nakládá podle této úmluvy či jiných mezinárodních dohod.

Typická situace

Jak zajistit dodržování práv vyplývajících ze svěření dítěte do péče

Irena a Vincenzo spolu žili v Itálii 14 let. Před několika lety se dohodli na rozvodu. Rozvodové řízení však stále ještě probíhá. V roce 2013 přiřkl italský soud péči o jejich dceru Alessandru Vincenzovi a nařídil, že bude dočasně umístěna v dětském domově v Pise. Ještě ten den však Irena s Alessandrou odjela z Itálie do Slovinska.

Slovinský soud uznal rozhodnutí italského soudu a zahájil řízení k navrácení Alessandry do péče otce. Irena byla samozřejmě proti.

Slovinský soud svěřil Alessandru Ireně do dočasné péče, jelikož se dalo předpokládat, že pobyt v dětském domově by mohl dítě doživotně poznamenat. Kromě toho vyjádřila Alessandra přání zůstat po dobu soudního řízení s matkou ve Slovinsku.

Vicenzo se proti rozhodnutí slovinského soudu odvolal a řízení vyhrál. Alessandra se tak vrátila zpátky do Itálie.

Veřejné konzultace
    Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?
    Požádat o poradenství