Poslední kontrola: 03/04/2020

Únos dítěte

Týká se vás brexit?

Odjel váš bývalý partner s vaším dítětem do jiného členského státu Evropské unie bez vašeho svolení či navzdory rozhodnutí soudu?

Můžete požádat, aby k nápravě situace bylo zahájeno soudní řízení. Ústřední orgány vám pomohou s příslušnými kroky. Vyhledávání ústředních orgánů odpovědných za řešení záležitostí souvisejících s přeshraničními únosy dětí.

Pokud se váš případ splňuje podmínky dané právními předpisy, rozhodne soud toho členského státu, kam bylo dítě odvezeno, zda má být navráceno.

Možné výjimky

Vy i vaše dítě byste měli mít možnost během řízení u soudu vypovídat.

Zrušení rozhodnutí soudu

Tak může učinit pouze soud v zemi, kde bylo vydáno původní rozhodnutí o svěření dítěte do péče.

Rozhodnutí soudu o svěření dítěte do péče nelze zvrátit únosem dítěte do jiné země EU a následným předložením dané věci soudu v zahraničí. Ten původní rozhodnutí změnit nemůže.

Výjimky

Tato pravidla se nevztahují na Dánsko, Island, Lichtenštejnsko, Norsko ani Švýcarsko.

Dánsko, Island, Norsko a Švýcarsko nicméně podepsaly Haagskou úmluvu o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí z roku 1980 . S případy únosů týkajících se těchto zemí se nakládá podle této úmluvy či jiných mezinárodních dohod.

Typická situace

Jak zajistit dodržování práv vyplývajících ze svěření dítěte do péče

Irena a Vincenzo spolu žili v Itálii 14 let. Před několika lety se dohodli na rozvodu. Rozvodové řízení však stále ještě probíhá. V roce 2013 přiřkl italský soud péči o jejich dceru Alessandru Vincenzovi a nařídil, že bude dočasně umístěna v dětském domově v Pise. Ještě ten den však Irena s Alessandrou odjela z Itálie do Slovinska.

Slovinský soud uznal rozhodnutí italského soudu a zahájil řízení k navrácení Alessandry do péče otce. Irena byla samozřejmě proti.

Slovinský soud svěřil Alessandru Ireně do dočasné péče, jelikož se dalo předpokládat, že pobyt v dětském domově by mohl dítě doživotně poznamenat. Kromě toho vyjádřila Alessandra přání zůstat po dobu soudního řízení s matkou ve Slovinsku.

Vicenzo se proti rozhodnutí slovinského soudu odvolal a řízení vyhrál. Alessandra se tak vrátila zpátky do Itálie.

Časté otázky

Právní předpisy EU

Potřebujete se dozvědět více o pravidlech, která platí v konkrétní zemi?

Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Sdílet tuto stránku: