Podnikání
Poslední kontrola: 25/04/2022

Únos dítěte

Odjel váš bývalý partner s vaším dítětem do jiného členského státu Evropské unie bez vašeho svolení či navzdory rozhodnutí soudu?

Můžete požádat, aby k nápravě situace bylo zahájeno soudní řízení. Ústřední orgány vám pomohou s příslušnými kroky. Vyhledávání ústředních orgánů odpovědných za řešení záležitostí souvisejících s přeshraničními únosy dětíOtevřít jako externí odkaz.

Pokud se váš případ splňuje podmínky dané právními předpisy, rozhodne soud toho členského státu, kam bylo dítě odvezeno, zda má být navráceno.

Možné výjimky

Vy i vaše dítě byste měli mít možnost během řízení u soudu vypovídat.

Zrušení rozhodnutí soudu

Tak může učinit pouze soud v zemi, kde bylo vydáno původní rozhodnutí o svěření dítěte do péče.

Rozhodnutí soudu o svěření dítěte do péče nelze zvrátit únosem dítěte do jiné země EU a následným předložením dané věci soudu v zahraničí. Ten původní rozhodnutí změnit nemůže.

Pozor!

Výjimky

Tato pravidla se nevztahují na Dánsko, Island, Lichtenštejnsko, Norsko ani Švýcarsko.

Dánsko, Island, Norsko a Švýcarsko nicméně podepsaly Haagskou úmluvu o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí z roku 1980Otevřít jako externí odkaz . S případy únosů týkajících se těchto zemí se nakládá podle této úmluvy či jiných mezinárodních dohod.

Typická situace

Jak zajistit dodržování práv vyplývajících ze svěření dítěte do péče

Irena a Vincenzo spolu žili v Itálii 14 let. Před několika lety se dohodli na rozvodu. Rozvodové řízení však stále ještě probíhá. V roce 2013 přiřkl italský soud péči o jejich dceru Alessandru Vincenzovi a nařídil, že bude dočasně umístěna v dětském domově v Pise. Ještě ten den však Irena s Alessandrou odjela z Itálie do Slovinska.

Slovinský soud uznal rozhodnutí italského soudu a zahájil řízení k navrácení Alessandry do péče otce. Irena byla samozřejmě proti.

Slovinský soud svěřil Alessandru Ireně do dočasné péče, jelikož se dalo předpokládat, že pobyt v dětském domově by mohl dítě doživotně poznamenat. Kromě toho vyjádřila Alessandra přání zůstat po dobu soudního řízení s matkou ve Slovinsku.

Vicenzo se proti rozhodnutí slovinského soudu odvolal a řízení vyhrál. Alessandra se tak vrátila zpátky do Itálie.

Časté otázky

Právní předpisy EU

Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Sdílet tuto stránku: