Poslední kontrola: 04/10/2021

Energetický štítek

Energetické štítky:

Spotřebiče třídy A (zelená) mají nejnižší spotřebu energie a jsou tudíž energeticky nejúčinnější. Spotřebiče třídy G (červená) spotřebovávají energie nejvíce.

Pravidla EU týkající se označování energetickými štítky se vztahují i na některé tzv. „výrobky spojené se spotřebou energie": zboží nebo systémy, které mají vliv na spotřebu energie během používání. Nevztahují se na použité výrobky (second-hand) ani na dopravní prostředky určené k přepravě osob nebo zboží.

Hodnotící stupnice, která neobsahuje znaménko plus

Od března 2021 na energetických štítcích používá namísto stupňů A+++ až D hodnotící škála A až G. Nový systém hodnocení se vztahuje na tyto skupiny výrobků:

První čtyři skupiny výrobků musí mít štítky s novou stupnicí od 1. března 2021. Žárovky a světelné zdroje musí být opatřeny štítkem s novou stupnicí od 1. září 2021.

Více o tom, jak funguje stupnice energetického štítku.en

Výrobky, u kterých se energetické štítky vyžadují:

U určitých skupin výrobků musí být na prodejním místě energetický štítek jasně uveden na každém výrobku.

Kategorie výrobků, u kterých se energetické štítky vyžadují:

  • žárovky a svítidla
  • topná tělesa
  • chladničky a mrazničky
  • pračky a sušičky
  • klimatizátory vzduchu a ventilátory
  • elektronické displeje, včetně televizních přijímačů
  • kuchyňské spotřebiče
  • pneumatiky

Více o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích a požadavcích na ekodesign u jednotlivých výrobků.en

Povinnosti výrobců a prodejců

Jste-li výrobcem se sídlem v EU, dovozcem nebo zplnomocněným zástupcem výrobce ze země mimo EU, musíte před uvedením výrobku na trh EU učinit tyto kroky:

Energetické štítky si můžete vytvořit generátorem energetických štítkůen nebo stažením šablon ve formátu InDesignen . Štítky s QR kódem lze vygenerovat pouze na stránkách EPREL.

Databáze výrobků EPREL

Všechny výrobky vyžadující energetické štítky musí být předtím, než mohou být prodávány na trhu EU, zaregistrovány v databázien EPREL. Informace, které musíte předložit:

Prvním krokem, který musíte provést, je zadat na internetových stránkách EPREL „novou dodavatelskou organizaci" (= vaši společnost). K tomu budete potřebovat účet u služby „EU Login"en. Účet „EU Login" vám též umožní přístup k pokynům EPRELen, jak při registraci postupovat.

Prodej online nebo jiný prodej na dálku

Informace o energetickém štítku musíte poskytovat i v případě, že výrobky prodáváte zákazníkům bez osobního kontaktu. Při internetovém prodeji musíte v blízkosti ceny a písmem stejné velikosti jasně uvést:

nebo

Vnořené šipky a energetické štítky si můžete vytvořit generátorem štítkůen, indesignovými šablonamien nebo .

Aktuální stav

S vývojem technologií se mění i pravidla. Mezi požadavky, které se časem mohou změnit, patří informace o výrobku, které je povinné poskytovat, kvantitativní ukazatele používané k zařazení výrobku do příslušné třidy a informace o tom, kde musí být štítky umístěny. Měli byste proto sledovat:

Související témata

Právní předpisy EU

Týká se vás brexit?

Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Kontaktní formulářOtevřít jako externí odkaz

Máte-li dotazy ohledně této problematiky, můžete je zaslat pomocí tohoto formulářeOtevřít jako externí odkaz.

Kde získat další pomoc

Sdílet tuto stránku: