Poslední kontrola: 08/04/2020

Energetické štítky

Týká se vás brexit?

Energetické štítky ukazují, do jaké kategorie energetické účinnosti (A–G) se řadí spotřebič, který prodáváte, vyrábíte nebo používáte. Třída A (zelená) označuje energeticky nejúčinnější spotřebiče a třída G (červená) zařízení, která spotřebovávají nejvíce energie. V tuto chvíli platí, že jakmile většina spotřebičů určitého typu dosáhne energetické účinnosti třídy A, lze do stupnice přidat tři dodatečné kategorie: A+, A++ a A+++.

Avšak vzhledem ke zlepšující se energetické účinnosti u řady produktů je čím dál více spotřebičů zařazováno do tříd A+, A++ a A+++. Ukázalo se, že tato situace je pro spotřebitele matoucí, a od roku 2021 budou tyto stupnice postupně u následujících skupin výrobků rušeny:

Nový systém klasifikace bude používat pouze třídy A až G (bez A+, A+ + a A+++).

Jaké výhody změna přináší?

Díky tomuto označení si zákazníci mohou zvolit ty výrobky, které spotřebovávají méně energie, a tím ušetřit. Používání energetických štítků může zároveň motivovat podniky k tomu, aby vyráběly energeticky účinnější výrobkydefren a investovaly do jejich vývoje.

U kterých produktů je označení energetické spotřeby povinné?

Energetické štítky je třeba používat u všech zařízení a spotřebičů prodávaných v EU, u kterých to legislativa požaduje. V okamžiku prodeje musí být každý spotřebič tímto štítkem viditelně označen.

Pokud tedy vyrábíte či dovážíte domácí spotřebiče do EU, doporučujeme vám si zjistit, zda odpovídají parametrům stanoveným ve směrnici a v souvisejících právních předpisech.

Výrobky, u kterých se energetické štítky vyžadují:

 • klimatizátory vzduchu
 • domácí kuchyňské spotřebiče
 • domácí myčky nádobí
 • ohřívače pro vytápění a ohřev vody
 • svítidla
 • lokální topidla pro vytápění vnitřních prostorů
 • chladicí spotřebiče pro domácnost
 • komerční chladicí zařízení
 • kotle na tuhá paliva
 • televizory
 • sušičky
 • pneumatiky
 • větrací jednotky obytných budov
 • pračky pro domácnost

Předpisy EU se vztahují na spotřebiče a jiné výrobky, jejichž provoz může mít přímý či nepřímý dopad na spotřebu energie a jiné potenciální zdroje, tedy tzv. výrobky spojené se spotřebou energie. Nevztahují se na použité výrobky (second-hand) ani na dopravní prostředky určené k přepravě osob nebo zboží.

Jaká opatření musíte přijmout?

Pokud jste…

musíte zajistit, aby na každém prodávaném spotřebiči (u kterého se podle přepisů vyžaduje energetický štítek) byl odpovídající štítek obsahující informace o tom, kolik energie výrobek spotřebuje. Kromě toho máte rovněž povinnost zveřejnit technickou dokumentaci Štítky a informace o výrobku musíte prodejcům poskytnout zdarma (štítky musí být připevněny tak, aby byly viditelné a čitelné).

K dispozici máte internetový generátor energetických štítkůen a šablony štítků v grafickém formátu InDesignen.

Registrace vašich výrobků v databázi EPREL 

Od 1. ledna 2019 musí výrobci, dovozci a zplnomocnění zástupci zaregistrovat všechny výrobky, u kterých se vyžadují energetické štítky, v Evropské databázi výrobků s energetickým označením ( EPRELen), a to ještě před začátkem prodeje.

Pokud jste na trh EU uvedli nějaké výrobky (u kterých se vyžaduje energetický štítek):

Před zahájením registrace výrobků v databázi EPREL si budete muset zřídit účet u služby EU-LOGINen. Další informace o celém procesu registrace najdete v pokynech EPRELen.

Prodej výrobků online nebo na dálku

Pokud prodáváte online nebo na dálku, například po telefonu či prostřednictvím katalogu, musíte svým zákazníkům poskytovat informace o prodávaných výrobcích.

Pokud jde o internetový prodej, je třeba:

Vnořené šipky a energetické štítky si můžete vytvořit pomocí dvou nástrojů: v generátoru štítkůen a indesignovými šablonamien.

Co jsou nařízení v přenesené pravomoci?

V zájmu zajištění souladu s pravidly EU byly zveřejněny předpisy v přenesené pravomoci, které podrobněji vysvětlují, jaká kritéria váš výrobek musí splňovat. K těmto kritériím patří:

U některých skupin výrobků společnosti uzavřely dobrovolné dohody. Ověřte si, zda u daných výrobků nějaké dohody existujíen.

Zároveň byste se měli ujistit, zda se na váš výrobek vztahují evropské normy pro ekodesign a označování energetické účinnosti. Ty vám pomohou při zajišťování souladu s předpisy EU.

Související témata

Právní předpisy EU

Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Kontaktní formulář

Máte-li dotazy ohledně této problematiky, můžete je zaslat pomocí tohoto formuláře.

Sdílet tuto stránku: