Poslední kontrola: 12/09/2022

Energetický štítek

Energetické štítky:

Spotřebiče třídy A (zelená) mají nejnižší spotřebu energie a jsou tudíž energeticky nejúčinnější. Spotřebiče třídy G (červená) spotřebovávají energie nejvíce.

Pravidla EU týkající se označování energetickými štítky se vztahují i na některé tzv. „výrobky spojené se spotřebou energie": zboží nebo systémy, které mají vliv na spotřebu energie během používání. Nevztahují se na použité výrobky (second-hand) ani na dopravní prostředky určené k přepravě osob nebo zboží.

Hodnotící stupnice, která neobsahuje znaménko plus

Od března 2021 na energetických štítcích používá namísto stupňů A až D hodnotící škála A až G. Nový systém hodnocení se vztahuje na tyto skupiny výrobků:

První čtyři skupiny výrobků musí mít štítky s novou stupnicí od 1. března 2021. Žárovky a světelné zdroje musí být opatřeny štítkem s novou stupnicí od 1. září 2021.

Více o tom, jak funguje stupnice energetického štítku. en

Výrobky, u kterých se energetické štítky vyžadují:

U určitých skupin výrobků musí být na prodejním místě energetický štítek jasně uveden na každém výrobku.

Kategorie výrobků, u kterých se energetické štítky vyžadují:

  • žárovky a svítidla
  • topná tělesa
  • chladničky a mrazničky
  • pračky a sušičky
  • klimatizátory vzduchu a ventilátory
  • elektronické displeje, včetně televizních přijímačů
  • kuchyňské spotřebiče
  • pneumatiky

Více o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích a požadavcích na ekodesign u jednotlivých výrobků. en

Povinnosti výrobců a prodejců

Jste-li výrobcem se sídlem v EU, dovozcem nebo zplnomocněným zástupcem výrobce ze země mimo EU, musíte před uvedením výrobku na trh EU učinit tyto kroky:

Energetické štítky si můžete vytvořit generátorem energetických štítků en nebo stažením šablon ve formátu InDesign en . Štítky s QR kódem lze vygenerovat pouze na stránkách EPREL.

Databáze výrobků EPREL

Všechny výrobky vyžadující energetické štítky musí být předtím, než mohou být prodávány na trhu EU, zaregistrovány v databázi en EPREL. Informace, které musíte předložit:

Prvním krokem, který musíte provést, je zadat na internetových stránkách EPREL „novou dodavatelskou organizaci" (= vaši společnost). K tomu budete potřebovat účet u služby „EU Login" en . Účet „EU Login" vám též umožní přístup k pokynům EPREL en , jak při registraci postupovat.

Prodej online nebo jiný prodej na dálku

Informace o energetickém štítku musíte poskytovat i v případě, že výrobky prodáváte zákazníkům bez osobního kontaktu. Při internetovém prodeji musíte v blízkosti ceny a písmem stejné velikosti jasně uvést:

nebo

Vnořené šipky a energetické štítky si můžete vytvořit generátorem štítků en , indesignovými šablonami en nebo .

Aktuální stav

S vývojem technologií se mění i pravidla. Mezi požadavky, které se časem mohou změnit, patří informace o výrobku, které je povinné poskytovat, kvantitativní ukazatele používané k zařazení výrobku do příslušné třidy a informace o tom, kde musí být štítky umístěny. Měli byste proto sledovat:

Viz také

Právní předpisy EU

Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Kontaktní formulář

Máte-li dotazy ohledně této problematiky, můžete je zaslat pomocí tohoto formuláře.

Máte otázky týkající se provozování přeshraničního podnikání, např. vývozu nebo rozšíření podnikání do jiné země EU? Pokud ano, síť Enterprise Europe Network vám může zdarma poradit.

Můžete též využít vyhledávač asistenčních služeb.

Sdílet tuto stránku: