Poslední kontrola: 24/06/2022

Vadné výrobky

Za vady na vašich výrobcích nesete odpovědnost. Pokud vašim zákazníkům způsobily škodu (úmrtí, zranění nebo poškození osobních věcí (nad 500 EUR)), můžete se dostat do vážných potíží.

Vadnost vašich výrobků je dána jejich nedostatečnou bezpečností. Jde o při tom o bezpečnost, kterou spotřebitelé oprávněně očekávají, nikoli tedy o nevhodnost výrobku pro určitý účel.

Buďte proto obzvláště opatrní, pokud:

Odpovídá-li za bezpečnost výrobku více firem, může poškozená strana žalovat všechny.

Předpisy o odpovědnosti za vadné výrobky se také vztahují na elektřinu a zemědělské produkty. Kupní smlouva nesmí obsahovat podmínky, které vás činí méně odpovědnými za vady výrobku.

Nároky na odškodnění

V žádosti o náhradu škody musí poškozená strana prokázat, že:

Případy, v nichž odpovědnost nenesete

Odpovědnost za škody nenesete, pokud můžete prokázat, že:

Poškozená strana má 3 roky na uplatnění náhrady škody. Tato lhůta začíná běžet dnem, kdy poškozený zjistil:

Vaše odpovědnost za škodu zaniká po 10 letech od uvedení výrobku na trh, pokud poškozená osoba mezitím nezažádala o náhradu škody.

Hledání nebezpečných výrobků: Safety Gate

Vnitrostátní orgány EU mají možnost jednat (stáhnout výrobky z prodeje nebo jejich prodej zakázat) v případě výrobků, které představují vážné riziko pro zdraví a bezpečnost spotřebitelů. Výrobky z prodeje mohou stáhnout i sami výrobci. Ve všech případech se všechny podniknuté kroky zaznamenávají do databáze Safety GateOtevřít jako externí odkaz. V Safety Gate u nejsou uvedena opatření proti zemědělským produktům nebo proti farmaceutickým a zdravotnickým prostředkům.

Nahlašování nevyhovujícího výrobku

Každá země EU má svůj vlastní orgán, jehož úkolem je zajistit, aby výrobky uváděné na trh splňovaly všechny předpisy.

Pokud jste výrobce, distributor nebo zplnomocněný zástupce a domníváte se, že nějaký z vašich výrobků, který je v prodeji, nesplňuje požadavky EU, můžete tuto skutečnost nahlásit vnitrostátnímu orgánu prostřednictvím portálu pro výstrahy obchodníků ohledně bezpečnosti produktů ( Product Safety Business Alert Gateway en ).

Pozor!

Mějte prosím na paměti, že tento nástroj pro podávání zpráv mohou používat pouze výrobci, distributoři nebo zplnomocnění zástupci.

Pokud máte jakékoli dotazy týkající se tohoto procesu nebo pokud chcete cokoli ověřit, obraťte se na vaše národní kontaktní místo en en .

Právní předpisy EU

Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Máte otázky týkající se provozování přeshraničního podnikání, např. vývozu nebo rozšíření podnikání do jiné země EU? Pokud ano, síť Enterprise Europe Network vám může zdarma poradit.

Můžete též využít vyhledávač asistenčních služeb.

Sdílet tuto stránku: