Paskutinį kartą tikrinta 2020-10-07

Gaminiai su trūkumais

Paveikė „Brexit’as“?

Už savo gaminių trūkumus atsakote jūs. Jei dėl jų klientai patyrė žalos – mirė, buvo sužaloti ar patyrė materialinių nuostolių (didesnių kaip 500 eurų), – jums gali grėsti dideli nemalonumai.

Šiuo atveju jūsų gaminių trūkumus lemia saugos, kurios vartotojai turi teisę tikėtis, nepakankamumas, o ne gaminių tinkamumas naudoti.

Būkite atidūs, kai:

Jei už to paties gaminio saugą atsako daugiau kaip viena įmonė, nukentėjusioji šalis gali paduoti į teismą bet kurią iš jų.

Tokia pati atsakomybė tenka už elektros ir žemės ūkio produktus. Jūsų pirkimo–pardavimo sutartyje negali būti nustatyta sąlygų, kuriomis sumažinama jūsų atsakomybė už gaminį su trūkumais.

Kompensacijos reikalavimai

Reikalaudama kompensacijos už patirtą žalą nukentėjusioji šalis privalo įrodyti, kad:

Kokiais atvejais jūs nesate atsakingi?

Už patirtą žalą neatsakote, jei galite įrodyti, kad:

Nukentėjusioji šalis gali pareikalauti kompensacijos per 3 metus nuo tos dienos, kai sužinojo:

Už žalą, patirtą dėl jūsų gaminio, nebesate atsakingi, kai tas gaminys buvo rinkoje 10 metų, nebent kas nors per šį laikotarpį yra iš jūsų pareikalavęs kompensacijos.

Nesaugių gaminių paieška – Safety Gate

ES nacionalinės valdžios institucijos gali imtis veiksmų dėl didelį pavojų vartotojų sveikatai ar saugai keliančių gaminių (juos atšaukti arba uždrausti prekybą jais). Gaminius atšaukti gali ir gamintojai. Bet kuriuo atveju kiekvienas veiksmas užfiksuojamas duomenų bazėje Safety Gate. Į ją neįtraukiamos priemonės, kurių imtasi dėl žemės ūkio produktų, vaistų ar medicinos prietaisų.

Pranešimas apie reikalavimų neatitinkantį gaminį

Kiekvienoje ES šalyje paskirta nacionalinė valdžios institucija, kuri atsako už užtikrinimą, kad rinkai teikiami gaminiai atitiktų reikalavimus.

Jei esate gamintojas, platintojas arba įgaliotasis atstovas ir manote, kad vienas iš jūsų parduodamų gaminių ES reikalavimų neatitinka, apie tas problemas galite pranešti savo nacionalinei valdžios institucijai naudodamasis sistema Product Safety Business Alert Gatewayen.

Dėmesio! Šia pranešimų teikimo priemone galite naudotis tik tuo atveju, jei esate gamintojas, platintojas arba įgaliotasis atstovas.

Jei turite klausimų apie šią procedūrą arba jei norėtumėte ką nors pasitikrinti, kreipkitės į savo nacionalinį kontaktinį centrąpdfen .

Susijusios temos

ES teisės aktai

Pagalbos tarnybos

Specializuotos pagalbos tarnybos

Paramos verslui vietos punktas

Turite klausimų dėl verslo veiklos užsienyje, pavyzdžiui, eksporto arba verslo plėtros kitoje ES šalyje? Jei taip, Europos įmonių tinklas gali duoti nemokamų patarimų.

Pasidalyti šiuo puslapiu: