Paskutinį kartą tikrinta 2022-06-08

Bedarbio pašalpos perkėlimas

Norint gauti bedarbio pašalpą paprastai reikia būti šalyje, kuri tą pašalpą moka. Tačiau laikantis tam tikrų sąlygų galima išvykti į kitą ES šalį ieškoti darbo ir toliau gauti tos šalies, kurioje tapta bedarbiu, bedarbio pašalpą.

Gyvenimas užsienyje 3 mėnesius

Bedarbio pašalpą bent 3 mėnesius galite gauti iš ES šalies, kurioje buvo paskutinė jūsų darbovietė; yra galimybė ją gauti iki 6 mėnesių (bet ne ilgiau), priklausomai nuo jūsų pašalpą mokančios įstaigos.

Tai įmanoma tik tuo atveju, jei:

Prieš išvykstant, reikia:

Įspėjimas

Šis leidimas galioja tik vienoje šalyje. Jei norite eksportuoti savo bedarbio pašalpą į kitą šalį, turite paprašyti kitos U2 formos. Paklauskite savo įdarbinimo tarnyboje, ar tokiam leidimui gauti jums reikia grįžti namo, ar galima jo paprašyti būnant užsienyje.

Atvykus į naująją šalį jums reikės:

Įspėjimas

Patartina išsiaiškinti, kokios yra darbo ieškančių asmenų teisės ir pareigos jūsų naujoje šalyje. Jos gali labai skirtis nuo tos šalies, kurioje tapote bedarbiu, darbo ieškančių asmenų teisių ir pareigų.

Tada į jūsų banko sąskaitą šalyje, kurioje tapote bedarbiu, bus sumokama tokia pati suma.

Įspėjimas

Jei nenorite prarasti teisės į bedarbio pašalpą, grįžkite į šalį, kurioje ji jums mokama, prieš baigiantis leidimo būti kitoje šalyje laikotarpiui arba paskutinę leidimo galiojimo dieną.

Gyvenimas užsienyje ilgiau kaip 3 mėnesius

Jei užsienyje norite likti ilgiau kaip 3 mėnesius, jums reikės šalies, kurioje tapote bedarbiu, užimtumo tarnybų prašyti pratęsti leidimą likti užsienyje. 3 mėnesių laikotarpį jos gali pratęsti iki 6 mėnesių.

Įspėjimas

Ne visos šalys leidimus pratęsia. Pasiteiraukite savo šalies valstybinės užimtumo tarnybos, ar ir kokiomis sąlygomis leidimas gali būti pratęstas.

Daugumoje leidimus pratęsiančių šalių nustatyti aiškūs tokių prašymų vertinimo kriterijai. Pavyzdžiui, jos galėtų jūsų papašyti pateikti:

Pratęsti leidimą prašykite kuo anksčiau. Prašymą pateikti reikia prieš baigiantis pirmajam 3 mėnesių laikotarpiui.

Vienodos sąlygos

Kai ieškote darbo kitoje šalyje, turite tokias pačias teises kaip ir tos šalies piliečiai. Tai:

Įspėjimas

Prieš suteikiant jums kai kurių rūšių finansinę paramą, skirtą padėti susirasti darbą (pavyzdžiui, mažų palūkanų paskolas verslą pradedantiems bedarbiams), jūsų naujojoje šalyje gali būti laukiama, kol užmegsite realų ryšį su vietos darbo rinka. Realiu ryšiu gali būti laikomas buvimas šalyje ir darbo paieškos, trunkančios tam tikrą laiką.

DUK.

ES teisės aktai

Pagalbos tarnybos

Specializuotos pagalbos tarnybos

Pasidalyti šiuo puslapiu: