Paskutinį kartą tikrinta 2022-05-05

Išmokos šeimai

Kuri Europos Sąjungos šalis bus atsakinga už jūsų socialinę apsaugą, taip pat už šeimos išmokas (išmokas vaikams, vaiko auginimo pašalpas ir t. t.), priklauso nuo jūsų ekonominės padėties ir gyvenamosios vietos, o ne nuo pilietybės.

Šeimos išmokos tėvams mokamos pagal nacionaliniuose teisės aktuose nustatytas sąlygas. Paprastai tėvai turi teisę į išmokas tam tikroje ES šalyje:

Turėkite omenyje, kad šeimos išmokos įvairiose Europos šalyse labai skiriasi.

Visa jūsų šeima gyvena vienoje šalyje

Jei su visais savo šeimos nariais įsikūrėte kitoje ES šalyje ir esate apdraustas tik pagal tos šalies socialinės apsaugos sistemą, jums bus taikoma tos šalies šeimos išmokų mokėjimo tvarka.

Tačiau jei esate komandiruotas į užsienį trumpam laikui (mažiau nei 2 metams) ir tebesate apdraustas pagal savo šalies socialinės apsaugos sistemą, už jūsų šeimos išmokų mokėjimą lieka atsakinga jūsų šalis.

Jūs ir jūsų šeimos nariai gyvena skirtingose šalyse

Jei jūsų šeimos nariai negyvena šalyje, kurioje esate apdraustas, gali būti, kad turite teisę į šeimos išmokas keliose šalyse.

Tada atitinkamos nacionalinės institucijos atsižvelgs į abiejų tėvų padėtį ir nutars, kuri šalis yra pagrindinė už išmokų mokėjimą atsakinga šalis. Jų sprendimas bus grindžiamas vadinamosiomis pirmumo taisyklėmis.

Pirmumo taisyklės

Priedai

Jei pagrindinės šalies jums mokamos išmokos yra mažesnės negu išmokos, kurias gautumėte iš antrosios šalies, kurioje taip pat turite teisių į išmokas, antroji šalis jums mokės tokio dydžio priedą, kad būtų padengtas skirtumas tarp tų dviejų išmokų. Taip užtikrinama, kad gautumėte didžiausią sumą, į kurią turite teisę.

Išsituokę tėvai

Jei esate išsituokę ir jūsų buvęs vyras arba buvusi žmona gauna išmokas, tačiau jų nenaudoja jūsų vaikams išlaikyti, galite kreiptis į šalies, kurioje jūsų vaikai gyvena, už šeimos išmokas atsakingą įstaigą ir paprašyti, kad išmokos būtų mokamos tiesiai jums, nes iš tiesų šeimą išlaikote jūs.Už šeimos išmokas atsakinga įstaiga

Kur kreiptis dėl šeimos išmokų?

Dėl šeimos išmokų galite kreiptis į bet kurią ES šalį, kurioje jūs arba kitas iš vaikų tėvų turi teisę gauti tokias išmokas. Šalies, kurioje pateikėte paraišką, institucija perduos jūsų prašymą visoms šalims, kurių kompetencijai priklauso šis klausimas.

Jei šeimos išmokų laiku paprašėte vienoje šalyje, bus laikoma, kad laiku jų paprašėte ir bet kurioje kitoje ES šalyje, kurioje į tokias išmokas turite teisę. Jums negali būti atsisakyta skirti šeimos išmokų, į kurias turite teisę, dėl to, kad šalis, kurioje jų paprašėte, pavėlavo išsiųsti jūsų dokumentus kitos šalies kompetentingai institucijai.

Įspėjimas

Sužinokite iš nacionalinių institucijų, kokie yra šeimos išmokų paraiškų teikimo terminai. Jei pavėluosite, teisę į išmokas galite prarasti.

Nacionalinės institucijos privalo tarpusavyje bendradarbiauti ir keistis visa jūsų paraiškai tvarkyti būtina informacija. Kad nekiltų sunkumų dėl kalbų skirtumų, nacionalinės administravimo institucijos keičiasi informacija naudodamos standartinius dokumentus.

Šeimos išmokos įvairiose Europos šalyse labai skiriasi

ES šalys pačios gali nustatyti išmokų mokėjimo ir paslaugų suteikimo taisykles. Visose šalyse skiriamos kokios nors šeimos išmokos, tačiau jų dydis ir gavimo sąlygos labai skiriasi. Vienose šalyse gausite reguliarias išmokas, o kitose dėl savo šeiminės padėties įgysite teisę ne į išmokas, o į mokesčių lengvatas.

Kad išvengtumėte galimų rimtų nesusipratimų, kurie galėtų turėti didelį poveikį bendroms jūsų pajamoms, išsiaiškinkite, kokia yra jūsų priimančiosios šalies socialinės apsaugos sistema.

Informacijos apie šeimos išmokas šalyje, kuri atsakinga už tokių išmokų mokėjimą jums, rasite spustelėję jos pavadinimą toliau pateiktame sąraše.

Pasirinkite šalį:

 • Austrijaaten
 • Belgijabeen
 • Bulgarijabgen
 • Kroatijacren
 • Kiprascyen
 • Čekijaczen
 • Danijadken
 • Estijaeeen
 • Suomijafien
 • Prancūzijafren
 • Vokietijadeen
 • Graikijagren
 • Vengrijahuen
 • Islandijaisen
 • Airijaieen
 • Italijaiten
 • Latvijalven
 • Lichtenšteinaslien
 • Lietuvalten
 • Liuksemburgasluen
 • Maltamten
 • Nyderlandainlen
 • Norvegijanoen
 • Lenkijaplen
 • Portugalijapten
 • Rumunijaroen
 • Slovakijasken
 • Slovėnijasien
 • Ispanijaesen
 • Švedijaseen
 • Šveicarijachen

Pagrindinę informaciją apie šeimos išmokas, į kurias turėsite teisę savo naujojoje šalyje, paprastai gali suteikti ir konsultantai darbo Europoje klausimaisAtidaryti kaip išorės nuorodą.

DUK.

ES teisės aktai

Pagalbos tarnybos

Specializuotos pagalbos tarnybos

Pasidalyti šiuo puslapiu: